Home Blog Imobiliar Titlurile blogului imobiliar.

Titlurile blogului imobiliar.

Select your language: esenplfrru

Importanța utilizării corecte a etichetelor de titlu, atât pe site-ul imobiliar, cât și în blogul imobiliar.

Detaliile mici fac diferența și când vorbim despre SEO se întâmplă același lucru.

În cadrul SEO, tocmai detaliile mici împreună fac o mare diferență și acest lucru are un impact direct asupra poziționării web-ului imobiliar și a blogului imobiliar.

Dacă o agenție imobiliară intenționează să implementeze o strategie de marketing imobiliar, trebuie să țină seama de aceste mici detalii care fac diferența între un rezultat SEO bun și unul rău.

În acest sens, etichetele de titlu sunt determinante pentru a obține o poziționare bună în motoarele de căutare pe internet. Nu este suficient un design surprinzător și conținuturi de calitate, este, de asemenea, necesar să se proiecteze într-un mod adecvat atât site-ul cât și conținuturile.

Aici este tocmai locul în care etichetele dobândesc un rol foarte important pentru SEO ra al SEO foarte important în structura conținutului site-ului imobiliar și al blogului imobiliar.

Pentru aceasta, înainte de a se începe să fie utilizate etichetele, este necesar să fie clar ce înseamnă machetarea unui web imobiliar sau a unui blog imobiliar.

Ce înseamnă a macheta un web imobiliar sau un blog imobiliar?

Practic, a macheta un site imobiliar sau un blog imobiliar constă în distribuirea și organizarea conținuturilor într-un anumit spațiu. Conținuturile site-ului imobiliar și ale blogului imobiliar pot fi scrise (texte), vizuale (imagini) și/sau audiovizuale (video).

În sensul strict al cuvântului, a macheta reprezintă doar distribuirea elementelor conținute pe site-ul imobiliar sau pe blogul imobiliar; adică, într-un spațiu specific în cadrul paginii web. Pe de altă parte, designul editorial al site-ului imobiliar implică alte aspecte și etape în procesul de planificare a site-ului.

În linii mari, designul editorial ar fi în cadrul liniilor directoare stabilite anterior, în timp ce machetarea prevede un aspect mai practic și legat direct de fiecare publicare de conținut.

În cazul specific al unui blog imobiliar, machetarea trebuie să urmeze obiectivele stabilite în cadrul designului editorial care urmează să fie implementat, și de asemenea rămâne subordonată aspectelor legate de designul grafic al site-ului.

Cu toate că termenii folosiți anterior provin din presa scrisă, aceștia dobândesc nuanțe diferite, deși nu la fel de mult, în sfera de aplicare a unei pagini web sau a unui blog. Nuanțele sunt date de aspecte practice și nu atât de mult teoretice și, din acest motiv, trebuie acordată o atenție deosebită acestora pentru a obține rezultate SEO bune pentru site-urile agenției imobiliare pe internet.

Pe scurt, încărcarea fotografiilor pe site-ul imobiliar este doar începutul, ceva de genul primei faze a procesului; și același lucru poate fi stabilit în legătură cu blog-ul imobiliar, pornind de la conținutul creat sub forma unui articol, apoi urmează machetarea acestuia pentru a obține rezultate SEO bune.

Etichetele de titlu din blogul imobiliar.

Etichetele de titlu HTML (Hyper Text Markup Language) se referă la propriul lor acronim, acestea încorporându-se ca mărci conținând informații într-un document, care va fi foarte important atunci când este creat site-ul imobiliar și blogul imobiliar.

Trebuie remarcat faptul că HTML este baza www (World Wide Web), de aici importanța utilizării corecte a etichetelor de titlu HTML în blogul imobiliar sau pe site-ul imobiliar.

Cele mai utilizate etichete de titlu pe site-ul sau blogul imobiliar sunt H1, H2 și H3; H4, H5 și H6 sunt mai puțin utilizate, mai ales pentru că utilizarea lor corectă este necunoscută la nivel mediu.

Pentru a facilita înțelegerea modului de utilizare eficientă a etichetelor de titlu pe site-ul imobiliar și pe blogul imobiliar, ne vom concentra pe titlurile H1, H2 și H3. Utilizate corect la machetarea site-ului și/sau a blogului imobiliar, acestea vor fi foarte importante pentru a obține rezultate SEO bune.

Deși algoritmii utilizați de motoarele de căutare au fost modificați de-a lungul anilor, aceștia încă acordă o importanță deosebită utilizării corecte a etichetelor de titlu pentru poziționarea unui site.

Eticheta de titlu H1 a blogului imobiliar.

Eticheta de titlu H1 ar trebui să fie utilizată pentru a plasa titlul conținutului  paginii web imobiliare, iar prin pagina web nu trebuie să se înțeleagă site-ul agenției imobiliare în general, ci doar o anumită pagină a acesteia.

În cazul blogului imobiliar, eticheta H1 va fi utilizată pentru a face trimitere la conținutul postării care urmează să fie publicată.

Considerațiile principale care trebuie luate în seamă pentru utilizarea corectă a etichetei de titlu H1 pe site-ul imobiliar și pe blogul imobiliar sunt următoarele:

 • H1 este rezumatul conținutului paginii web.

 • Cuvântul cheie folosit trebuie să fie inclus în H1.

 • Site-ul imobiliar trebuie să conțină un titlu H1 pentru fiecare pagină.

 • Nu este corect să se utilizeze H1 pe fiecare pagină a site-ului cu numele agenției imobiliare.

 • Titlul H1 trebuie să fie situat cât mai sus posibil în interiorul paginii.

 • Nu este convenabil să se utilizeze H1 ca link.

 • H1 nu trebuie să coincidă neapărat cu meta-eticheta documentului HTML.

Eticheta de titlu H2 a blogului imobiliar.

Eticheta de titlu H2 are o funcție similară cu cea pe care o îndeplinește H1, deși scopul său este de a subdiviza conținutul în diferite secțiuni.

H2 este un titlu foarte util mai ales pentru a plasa subtitlurile într-un articol din blogul imobiliar și de asemenea se poate utiliza pentru a structura diferite părți dintr-o pagină a web-ului imobiliar.

Pentru a utiliza corect eticheta de titlu H2 pe site-ul imobiliar sau pe blogul imobiliar, trebuie luați în considerare următorii factori:

 • Titlul H2 este utilizat pentru subtitluri.

 • O pagină web poate conține mai multe H2.

 • H2 nu sunt titluri inserate cu instrumente de editare.

 • Fiecare H2 utilizat pe site-ul imobiliar trebuie să fie diferit.

 • Cuvântul cheie utilizat într-un H2 trebuie să facă o trimitere directă la textul care urmează.

Eticheta de titlu H3 a blogului imobiliar.

Eticheta H3 și cele consecutive (H4, H5 și H6) sunt utilizate pentru secțiunile conținuturilor paginii web imobiliare, adică pentru a împărți conținutul în interiorul părților separate cu subtitluri.

Este o resursă foarte utilă la nivel practic, mai ales pentru a renunța la utilizarea “boldului”, deși are o pondere mai mică în raport cu SEO decât titlurile H3.

Pe scurt, ordinea de utilizare a titlurilor ar fi mai întâi H1 și apoi H2 și H3, pentru a subdiviza conținuturile pe care le determină cu titlurile H4, H5 și H6.

Este important de reținut faptul că atât web-ul imobiliar cât și blogul imobiliar trebuie să reprezinte o experiență plăcută pentru vizitator, de aceea este convenabil să se utilizeze CSS pentru a determina stilul și dimensiunea titlurilor.

Comments are closed.

Check Also

Scrierea de conținut lizibil.

Select your language: Scrierea de conținut lizibil este un factor foarte important pentru …