Home Coaching Imobiliar Reuniunea săptămânală a agenției imobiliare.

Reuniunea săptămânală a agenției imobiliare.

Select your language: esenplfrru

Convocarea unei reuniuni săptămânale în agenția imobiliară este un subiect mult mai complex decât ne putem imagina a priori, iar dacă este bine condusă poate avea un impact foarte pozitiv la nivel de întreprindere și organizațional.

Stabilirea unui plan de reuniuni săptămânale de planificare în cadrul agenției imobiliare este ceva aproape necesar, deoarece la nivel organizațional trebuie făcută și deoarece la nivel de întreprindere devine un bun care crește productivitatea.

În același timp, există mulți agenți imobiliari care definesc reuniunile săptămânale ale agenției imobiliare ca fiind „plictisitoare“ și este probabil să fie așa din lipsa unei eficiente gestionări a acestora.

Cel mai grav lucru în acest sens este că, dacă ar fi așa, ar reprezenta o pierdere de timp pentru agentul imobiliar și o pierdere de resurse pentru agenția imobiliară.

Reuniunea săptămânală a agenției imobiliare nu trebuie să devină o pierdere de timp, aceasta trebuie să fie o valoare adăugată pentru agentul imobiliar și un bun pentru agenția imobiliară, care trebuieînsemne o creștere a productivității și rezultate mai bune la nivel de întreprindere.

Reuniunea săptămânală a agenției imobiliare are un scop foarte concret: o îmbunătățire la nivel organizațional, creșterea productivității întreprinderii, definirea obiectivelor și rezolvarea situațiilor adverse detectate.

Cu toate acestea, în multe agenții imobiliare reuniunile săptămânale ale acestora înseamnă pierdere de timp atât pentru agentul imobiliar cât și pentru întreprindere, în astfel de circumstanțe fiind recomandat ca acestea nici să nu mai aibă loc.

Nicio agenție imobiliară nu își poate permite să piardă timp, deoarece timpul este una dintre resursele intangibile cele mai valoroase, și, de asemenea, acest lucru este perceput de agentul imobiliar ca fiind o lipsă la nivel organizațional.

Este esențial să se realizeze o reuniune săptămânală productivă în agenția imobiliară, să se îndeplinească anumite cerințe de planificare strategică și de management în dezvoltarea acesteia.

De asemenea, este foarte importantă schimbarea percepției agentului imobiliar cu privire la reuniunea săptămânală a agenției imobiliare, care trebuie percepută ca fiind o oportunitate de a crește productivitatea și de a obține rezultate mai bune.

Agentul imobiliar trebuie să facă diferența între temele abordate neoficial cu colegii săi din agenția imobiliară zilnic, și cele abordate în reuniunea săptămânală a agenției imobiliare, care au fost planificate cu un scop foarte specific.

Beneficiile reuniunii săptămânale pentru agenția imobiliară.

Avantajele organizării unei reuniuni săptămânale în agenția imobiliară sunt multe și, desigur, va depinde de modul în care aceasta își gestionează rezultatele obținute; deși în orice caz, există anumite aspecte extrem de pozitive care se obțin la nivel de întreprindere și organizațional:

 • Facilitează coordonarea operativă a agenției imobiliare.

 • Crește fluxul comunicării interne la nivel organizațional.

 • Stimulează legătura profesională a echipei imobiliare.

 • Implică membrii organizației în luarea deciziilor.

 • Îmbunătățește productivitatea individuală a fiecărui agent imobiliar.

 • Întărește legăturile organizaționale interne într-o manieră multidirecțională.

 • Crește productivitatea globală a agenției imobiliare.

De ce trebuie făcută o reuniune săptămânală în agenția imobiliară.

În orice proces de planificare, atât strategic cât și de management, trebuie să se țină cont de intervalul de timp stabilit pentru a determina realizarea obiectivelor; care vor fi măsurate pe termen scurt, mediu și lung.

De asemenea este foarte important ca obiectivele reuniunii săptămânale ale agenției imobiliare să fie conforme cu interesele de întreprindere ale acesteia și, în același timp, cu obiectivele echipei imobiliare, formată desigur din agenții imobiliari.

Obiectivul reuniunii săptămânale a agenției imobiliare.

Obiectivul reuniunii săptămânale a agenției imobiliare va depinde de mai mulți factori, deși se pot stabili două tipuri mari, diferențiate de nevoile organizaționale și de întreprindere:

1 – Obiectivul principal al reuniunii săptămânale a agenției imobiliare: adică acela care îi determină motivul și stabilește scopul pentru desfășurarea unei reuniuni de lucru săptămânală cu echipa de agenți imobiliari.

2 – Obiectivul secundar al reuniunii săptămânale a agenției imobiliare: acesta este obiectivul variabil, care este stabilit într-un mod flexibil, în funcție de nevoile săptămânale ale agenției imobiliare.

Planificarea strategică a reuniunii săptămânale a agenției imobiliare.

Planificarea strategică a reuniunii săptămânale a agenției imobiliare este o competență organizațională internă de gestionare, de aceea este necesar să se determine cine va fi responsabil de aceasta.

De cine va fi responsabil de planificarea și gestionarea reuniunii săptămânale a agenției imobiliare, va depinde structura organizatorică a companiei.

În același timp, există și alți factori care trebuie luați în considerare, cum ar fi dimensiunea agenției imobiliare, măsurată prin numărul de membri care fac parte din organizație.

În orice caz, competența planificării reuniunii săptămânale a agenției imobiliare poate reveni oricăreia dintre următoarele figuri organizaționale:

 • Directorul agenției imobiliare.

 • Departamentul de Coaching Imobiliar.

 • Departamentul de Resurse Umane al agenției imobiliare.

 • Proprietarul agenției imobiliare.

Gestionarea reuniunii săptămânale a agenției imobiliare.

 Procesul reuniunii săptămânale a agenției imobiliare necesită o persoană responsabilă de gestionarea acesteia, așa cum sa menționat anterior, și este foarte important să se atingă un nivel ridicat de eficiență pentru a obține un grad ridicat de productivitate.

Cel mai important lucru este ca reuniunea săptămânală a agenției imobiliare să fie productivă, atât pentru întreprindere ca organizație cât și pentru fiecare agent imobiliar.

Se pot distinge trei faze în timpul desfășurării unei reuniuni săptămânale a agenției imobiliare, care trebuie să fie evaluate de către figura organizațională responsabilă cu planificarea strategică:

 1. Faza anterioară reuniunii săptămânale a agenției imobiliare.

 2. Faza de dezvoltare a reuniunii în sine.

 3. Faza ulterioară reuniunii imobiliare.

1 – Faza anterioară reuniunii săptămânale a agenției imobiliare.
 • Marcarea zilei pentru a se organiza reuniunea agenției imobiliare.

 • Stabilirea duratei reuniunii cu echipa imobiliară.

 • Definirea clară a obiectivelor reuniunii imobiliare.

 • Analizarea ideilor și a propunerilor din timpul săptămânii.

 • Definirea problemelor individuale referitoare la fiecare agent imobiliar.

 • Colectarea impresiilor anterioare la nivel individual ale fiecărui participant.

 • Cu 72 de ore înainte trebuie să fie trimisă agenda reuniunii fiecărui agent imobiliar.

2 – Faza de dezvoltare a reuniunii săptămânale a agenției imobiliare.
 • Începerea reuniunii agenției imobiliare la ora stabilită.

 • Citirea agendei care va fi urmată în timpul reuniunii.

 • Stabilirea unei ordini de intervenție a participanților.

 • Abordarea de probleme organizatorice care decurg din reuniunea anterioară.

 • Monitorizarea proprietăților de vânzare pe care agenția imobiliară le are.

 • Brainstorming din partea echipei imobiliare.

 • Să se ia notă de comentariile fiecărui agent imobiliar.

 • Rezumat al acțiunilor concrete de luare și definire a responsabilităților.

 • Feedback pentru a închide reuniunea săptămânală a agenției imobiliare.

3 – Faza ulterioară reuniunii săptămânale a agenției imobiliare.
 • Analizarea Feedback-ului primit și procesarea acestuia orientat spre productivitatea agenției imobiliare, fără a lăsa la o parte niciun detaliu oricât de neînsemnat ar părea.

 • Să se trimită fiecărui agent imobiliar sau participant la reuniunea imobiliară un raport al subiectelor discutate în cadrul acesteia și să se arate numele persoanelor cărora le-au fost încredințate acțiuni sau responsabilități asumate de către echipa imobiliară.

 • Urmărirea obiectivelor stabilite în cadrul reuniunii săptămânale a agenției imobiliare, atât la nivel individual de către fiecare agent imobiliar, cât și de către echipa imobiliară în ansamblu.

Este esențial pentru interesele agenției imobiliare ca reuniunea săptămânală să devină o valoare adăugată atât la nivel organizațional cât și la nivel de întreprinderemarcând obiective bine definite și orientate spre atingerea lor.

Reuniunea săptămânală a agenției imobiliare trebuie fie dinamică și să fie utilă în primul rând, pentru creșterea productivității agenției imobiliare și a fiecărui agent imobiliar.

Comments are closed.

Check Also

De ce să interacționați cu alți agenți.

Select your language: Interacțiunea cu alți agenți imobiliari este un factor foarte import…