Home Inchirieri Controlul fiscal al închirierilor pentru vacanță.

Controlul fiscal al închirierilor pentru vacanță.

Select your language: es pl fr

Casele pentru închirierile în scop de vacanță sunt supuse din anul 2018 modelului 179 al Agenției Fiscale Spaniole.

Prezentarea modelului 179 este obligatorie pentru proprietățile destinate vacanțelor sau, de asemenea, cunoscute ca fiind case turistice în sectorul imobiliar, iar acest lucru a fost stabilit într-un nou articol din Decretul Regal sub forma unei Declarații informative a transferului de utilizare a locuințelor în scopuri turistice.

Cine ar trebui să prezinte modelul 179?

Prezentarea modelului 179 este obligatorie pentru persoanele și entitățile care oferă servicii de intermediere între transferatori și cesionari.

În special, Agenția Fiscală clarifică „pentru persoanele sau entitățile constituite ca platforme de colaborare care mediază transferul de utilizare și au statutul de furnizor de servicii al societății informaționale”.

Adică, modelul este obligatoriu pentru toate părțile implicate în închirierea de locuințe în scopuri de vacanță, proprietari, chiriași și intermediari (agenții imobiliare, manageri de închiriere de turism etc.).

Informații privind modelul de închiriere pentru vacanță.

Toate modelele trebuie să fie completate cu anumite informații și date ale părților interesate, iar în modelul 179 de închirieri pentru vacanță, în mod evident trebuie făcut acest lucru.

  • Identificarea proprietarului casei.

  • Identificarea titularului dreptului în care este transferată proprietatea (dacă este diferită de proprietarul casei).

  • Identificarea persoanelor sau entităților cesionare.

  • Identificarea proprietății care face obiectul cesiunii.

  • Referința cadastrală a bunului supus cesiunii, dacă este cazul.

  • Numărul de zile de închiriere a locuinței în scopuri turistice.

  • Suma primită de cedentul dreptului.

  • Numărul contractului în virtutea căruia declarantul este intermediar în transferul locuinței.

Modelul 179 al închirierilor de vacanță sau al locuințelor în scopuri turistice trebuie prezentat trimestrial „în cursul lunii calendaristice care urmează după sfârșitul fiecărui trimestru calendaristic”, așa cum este stabilit în regulament.

Perioadele locuințelor închiriate.

În pofida caracterului obligatoriu al noului model relaționat cu închirierile de locuințe în scopuri de vacanță, trebuie să se țină seama de faptul că din punct de vedere fiscal există două perioade diferite.

  • Perioada de închiriere: venitul primit trebuie declarat integral și se pot deduce cheltuielile.

  • Perioada cu locuința goală sau neînchiriată: Agenția Fiscală ia în considerare, în acest caz, un venit primit de la cea de-a doua casă.

Locuințe în scopuri turistice.

Proprietățile destinate închirierii sezoniere sau în scopuri turistice sunt atribuite temporar în totalitate.

Adică, proprietarul își închiriază locuința unui chiriaș pentru o anumită perioadă de timp în contractul de închiriere.

Această proprietate de închiriat trebuie să fie în condiții de utilizare imediată, indiferent de canalul de comercializare și în scop lucrativ.

Casele în scopuri turistice pot fi închiriate direct de către proprietari chiriașilor, printr-un intermediar sau o agenție imobiliară autorizată pentru gestionarea închirierilor turistice.

În orice caz, proprietarii caselor închiriate pe sezon sau destinate scopurilor turistice trebuie să declare beneficiile obținute ca urmare a acestei închirieri și trebuie să respecte reglementările stabilite în comunitatea autonomă corespunzătoare.

Costa Invest® Întreprindere de Administrare a Locuințelor Turistice EGVT-794-A

Sursa: Agenția Fiscală – Declarație informativă.

Daniel Costa Lerena

Author and Editor.

Comments are closed.

Check Also

Documente pentru a închiria în Spania.

Select your language: Atunci când se închiriază o locuință în Spania este obligatoriu să s…