Home Coaching Imobiliar Comunicarea internă a agenției imobiliare.

Comunicarea internă a agenției imobiliare.

Select your language: es fr

Dacă agenția imobiliară menține o comunicare internă eficientă cu echipa sa imobiliară, proiectele vor avansa mai rapid și, în final, se vor obține rezultate comerciale mai bune.

Este foarte important ca angajații agenției imobiliare să înțeleagă obiectivele stabilite, strategia comercială și organizațională aplicată și beneficiile pe care le vor obține.

Pentru sectorul imobiliar, este extrem de important să se creeze medii de lucru dinamice, colaborative, care să fie deschise unor noi modele de management organizațional; iar comunicarea internă trebuie să funcționeze corect pentru a se obține rezultate comerciale bune.

Cu toate acestea, implementarea sistemelor de comunicare internă care să fie eficiente în cadrul agențiilor imobiliare nu este ceva atât de simplu cum pare.

Întâlnim întreprinderi din sector care investesc sume mari de bani în programe interne de management, cum ar fi un CRM imobiliar, care a priori ar trebui să eficientizeze comunicarea internă, și totuși nu reușesc să eficientizeze modul în care comunică angajații lor.

Factori cheie pentru îmbunătățirea comunicării interne.

Stabilirea de obiective clare și așteptări realiste. 

Agențiile imobiliare trebuie să-și stabilească în mod constant noi obiective, însă adesea este ceva complex să se transmită efectiv aceste obiective membrilor echipei imobiliare.

Dacă membrii echipei imobiliare nu înțeleg corect obiectivele stabilite, din lipsa unei comunicări interne eficiente, apare confuzia în mediul organizațional.

Metoda SMART facilitează stabilirea obiectivelor și, în același timp, facilitează transmiterea lor într-un mod clar către membrii echipei.

Pe baza acestei metode, întreprinderile din sectorul imobiliar trebuie să stabilească obiective specifice, măsurabile, realizabile, relevante și în timp util.

Aplicarea analizei SWOT permite izolarea deficiențelor în comunicarea internă a agenției imobiliare, și astfel întreprinderea poate încorpora problema în sistemul de îmbunătățire continuă implementat.

Implementarea diferitelor metode sau sisteme combinate permite agențiilor imobiliare să-și îmbunătățească comunicarea internă pentru a-și atinge obiectivele organizaționale și comerciale stabilite; iar evaluările trimestriale facilitează detectarea problemelor în comunicarea internă a agenției imobiliare relaționate cu un membru al echipei sale.

Aplicarea ascultării active.

Ascultarea activă întărește legăturile cu membrii echipei imobiliare, îi implică în obiectivele întreprinderii și reușește, de asemenea, să îi alinieze la valorile organizaționale.

Care este cel mai bun mod de a aplica ascultarea activă în agenția imobiliară?

Utilizând sisteme de comunicare transparente și orizontale cu care oamenii se simt parte din ceea ce se întâmplă în cadrul întreprinderii.

Acest lucru se realizează prin menținerea comunicării dintre oameni și departamente la același nivel de ierarhie în agenția imobiliară și, desigur, aplicarea acestuia în dialogul permanent cu membrii echipei.

Atunci când oamenii se simt ascultați, aceștia sunt informați cu privire la progresele realizate cu obiectivele stabilite și, dacă au posibilitatea de a-și transmite feedback-ul, se vor simți mai angajați față de întreprindere.

CRM-ul imobiliar, combinat cu intranetul agenției imobiliare, este, de asemenea, un instrument foarte eficient pentru îmbunătățirea comunicării interne, deoarece permite stabilirea de canale bidirecționale în schimbul de informații într-o manieră agilă și dinamică.

Gamificarea în contextul comercial.

Gamificareaca metodă de integrare a diferitelor strategii de joc în medii non-ludice, servește pentru a motiva echipa imobiliară și pentru a crea medii de lucru mai distractive și mai sănătoase.

Aceste medii de lucru care au beneficiat de gamificare, au niveluri foarte bune de comunicare internă.

De multe ori, agențiile imobiliare consideră dificilă integrarea membrilor echipei în întreprindere, iar gamificarea este o tehnică excelentă pentru a realiza acest lucru.

În același timp, gamificarea motivează angajații și îi aliniază la obiectivele agenției imobiliare.

Jocurile din contextul comercial al agenției imobiliare generează medii de lucru sănătoase și generează sinergii pozitive la nivel profesional, evitând astfel relațiile toxice și conflictele interpersonale.

Agențiile imobiliare care aplică tehnici de gamificare ating niveluri de productivitate mai bune ale membrilor echipei lor și, prin urmare, își sporesc beneficiile comerciale.

Utilizarea platformelor de colaborare online. 

Deși un CRM imobiliar integrat în intranetul agenției imobiliare  îmbunătățește substanțial calitatea comunicării interne, membrii echipei nu îl folosesc întotdeauna pentru a comunica.

Pe de altă parte, investigații diferite au arătat că utilizarea e-mail-ului pentru mulți oameni este incomod sau nu sunt obișnuiți să îl utilizeze într-un mod dinamic, ceea ce afectează nivelul lor de productivitate.

În acest sens, platformele de comunicare online permit membrilor agenției imobiliare să comunice în timp real, facilitând crearea unor canale de comunicare agile și dinamice.

Aceste platforme online fac, de asemenea, posibil să se accelereze transmiterea și primirea feedback-ului, un element-cheie pentru generarea de noi idei.

Astfel, brainstorming-ul nu se limitează la ședința săptămânală a agenției imobiliare, deoarece profesioniștii pot comunica în timp real și pot obține beneficii organizaționale și comerciale mai mari pentru întreprindere.

În orice caz, orice sistem de comunicare internă pus în aplicare de către o agenție imobiliară trebuie să fie utilizat de către persoanele care lucrează aici, pentru că altfel resursele investite de către întreprindere nu vor avea nici un beneficiu.

Deși probabil că ne aflăm în mijlocul unei epoci deosebit de tehnologice, și cu mijloace de comunicare în timp real extrem de eficiente, trebuie să se țină cont de faptul că nu toți oamenii sunt obișnuiți cu noile modalități de schimb de informații.

Multe agenții imobiliare și-au văzut nivelul de productivitate afectat de pregătirea precară în utilizarea noilor tehnologii pe o au care angajații lor.

Pe scurt, pentru întreprinderile din sectorul imobiliar este esențial să se atingă niveluri bune în comunicarea internă, folosind toate mijloacele de care dispun și bazându-se pe angajamentul membrilor echipei lor.

Daniel Costa Lerena

Author and Editor.

Comments are closed.

Check Also

Video CV pentru agentul imobiliar.

Select your language: Video CV-ul este un tip de curriculum foarte eficient pentru agenții…