Home Coaching Imobiliar Agentul imobiliar, ca parte a unei echipe.

Agentul imobiliar, ca parte a unei echipe.

Select your language: es en pl fr ru

În sectorul imobiliar se pot întâlni mulți factori și elemente care îl diferențiază de alte activități profesionale, particularități deosebite și caracteristici specifice definindu-l ca atare.

Printre aceste particularități ale sectorului imobiliar există una care întotdeauna este motiv de de dispută în rândul profesioniștilor din domeniu, gradul ridicat de individualism al agentului imobiliar.

Agentul imobiliar este un profesionist extrem de individualist, mai ales în comparație cu alți profesioniști, iar acest lucru nu este deloc o coincidență, deoarece coincidențele nu există și există doar cauze.

Printre cauzele care provoacă individualismul atât de pregnant al agentului imobiliar, constatăm că productivitatea acestuia depinde direct de propriile sale realizări, adică numărul de case pe care reușește să le vândă este rezultatul lui.

Atunci când agentul imobiliar își desfășoară activitatea profesională relaționat direct cu o agenție imobiliară, el va constata că trebuie să își modifice atitudinea individualistă, pentru a se integra cu succes în organizație.

Deoarece individualismul lui poate deveni un factor potențial limitator legat de dezvoltarea activității sale profesionale și ajungând să afecteze grav interesele acestuia; fără a neglija faptul că aceasta va avea, de asemenea, un impact negativ asupra agenției imobiliare.

Aici este necesar să facem o distincție, bazată pe două realități ușor de detectat la nivel profesional în sectorul imobiliar:

  1. Agentul imobiliar care și-a desfășurat întotdeauna activitatea profesională independent (freelance) și se relaționează cu o agenție imobiliară.

  2. Agentul imobiliar care încă de la început a fost relaționat cu o agenție imobiliară desfășurându-și activitatea sa profesională.

1 – Agentul imobiliar care și-a desfășurat întotdeauna activitatea profesională independent și se relaționează cu o agenție imobiliară cu normă întreagă, va constata că apartenența la o organizație este ceva foarte diferit și că există reguli organizaționale stabilite.

Aceste reguli organizatorice ale unei agenții imobiliare sunt, bineînțeles, specifice fiecărei agenții, deși întotdeauna într-un fel sau altul, fiecare agenție imobiliară are propriile sale metode de gestionare.

Este ceva comun ca acest tip de agent imobiliar să îi privească pe ceilalți agenți imobiliari mai mult ca pe niște concurenți decât ca pe niște colegi profesioniști cu care să genereze sinergii pozitive.

Acest profil de agent imobiliar independent, care se relaționează cu o agenție imobiliară, trebuie să înceapă procesarea noii metodologii de organizare a muncii și să se adapteze rapid la schimbarea scenariului de muncă cu care se confruntă.

2 – Agentul imobiliar care încă de la început a fost relaționat cu o agenție imobiliară desfășurându-și activitatea sa profesională, prin tendință arată un profil diferit de cel descris anterior.

Acest tip de agent imobiliar a fost încă de la începuturile sale profesionale legat de conceptul organizațional, în special în ceea ce privește munca în echipă, și colaborarea cu colegii săi profesioniști din agenția imobiliară este ceva încorporat în el ca un element care îi crește productivitatea.

 Cum să se profite de individualismul agentului imobiliar.

inmobiliaria revisiones

Este foarte important ca în acest moment să nu se confunde cele de mai sus cu tehnicile de motivare profesională implementate într-o agenție imobiliară.

Orice proprietar sau director al unei agenții imobiliare, fiind conștient de caracteristica individualistă pe care o are prin tendință un agent imobiliar, va încerca să profite de aceasta pentru a obține o creștere globală a productivității întreprinderii.

Întrebarea este cum să se profite de această atitudine individualistă a fiecărui agent imobiliar relaționat cu întreprinderea, pentru a obține cele mai bune rezultate posibile.

Un lucru este stimularea competitivității între agenții din agenția imobiliară, iar alceva foarte diferit este transformarea biroului agenției imobiliare într-o scenă de dispute.

Este foarte probabil ca pentru agentul imobiliar începător sau proprietarul unei agenții imobiliare nou înființate, cele de mai sus să fie ceva oarecum exagerat, cu toate că în niciun caz nu reprezintă o exagerare.

Dimpotrivă, dacă există un tip de întreprindere sau organizație în care subiectul individualismului profesional este ușor de detectat și, în același timp, provoacă îngrijorare, este tocmai într-o agenție imobiliară.

Motivul preocupării menționate anterior provine din atitudinea individualistă a agentului imobiliar atunci când devine un factor limitator pentru productivitatea agenției imobiliare.

Desigur, nu este o sarcină ușoară pentru proprietarul sau directorul agenției imobiliare să gestioneze un astfel de scenariu și va fi necesar să se recurgă la tehnici special concepute.

Eficiența, eficacitatea și asertivitatea în orice agenție imobiliară sau întreprindere sunt bunuri decisive. Aceste bunuri considerate ca atare și nu ca simple elemente ale întregului, pornesc de la calitățile și atitudinile fiecărui agent imobiliar.

Suma individualităților cu fiecare bun descris mai sus, prin individualități înțelegându-se figura fiecărui agent imobiliar, devin un patrimoniu intangibil pentru agenția imobiliară. Gestionarea eficientă a resurselor, atât tangibile, cât și intangibile, devine un factor cheie pentru productivitatea agenției imobiliare.

Cum se obține o echipă productivă în domeniul imobiliar.

mejora continua

  • Planificarea strategiei și implementarea acesteia.

Planificarea și implementarea strategiei de către agenția imobiliară pentru a-și atinge obiectivul, și anume obținerea unei echipe de agenți imobiliari eficienți, nu este doar primul pas spre atingerea acestui obiectiv, dar, de asemenea, va marca filozofia organizațională a managementului intern al întreprinderii.

Agenția imobiliară trebuie să țină cont de faptul că cea mai eficientă modalitate de creștere a productivității globale este prin eficiența fiecărui agent imobiliar, iar fiecare individualitate trebuie să fie adăugată întregului, pentru a depăși limitele de productivitate stabilite.

  • Formele de comunicare ale agentului imobiliar.

Comunicarea eficientă în cadrul agenției imobiliare este un factor cheie pentru atingerea unui nivel bun de unicitate.

O echipă imobiliară unită este o echipă productivă și, pentru a obține un grup de profesioniști care să se înțeleagă reciproc, este esențial să se stabilească coduri de comunicare organizațională bine definite.

Unicitatea echipei imobiliare facilitează membrilor săi să contribuie la ceva mai important decât propriile nevoi individuale.

Cu cât este mai unită o echipă imobiliară, cu atât ea va fi mai productivă și, în același timp, agenția imobiliară va beneficia în mod direct de acest lucru.

  • Delimitarea competențelor agentului imobiliar.

Agentul imobiliar trebuie să știe foarte clar care sunt competențele sale, iar agenția imobiliară trebuie să fie în măsură să le stabilească; și mai presus de toate, să aibă capacitatea de a detecta acele abilități care diferențiază fiecare agent imobiliar de echipa sa.

Fiecare individualitate contribuie cu un element și, împreună, rezultă o echipă imobiliară mai eficientă și, prin urmare, mai productivă.

Este o sarcină de detectare individuală a aptitudinilor și de analiză a fiecărui agent imobiliar și mai ales în modul în care aceste aptitudini individuale pot fi o contribuție de valoare pentru echipa imobiliară.

  • Stabilirea unei conduceri eficiente a echipei imobiliare.

O echipă imobiliară trebuie condusă și coordonată, tocmai prin intermediul unui lider, care trebuie să transmită în mod eficient o viziune organizațională clară a agenției imobiliare.

Cel mai eficient lider este cel care reușește să obțină cele mai bune rezultate din fiecare individualitate și din întreaga echipă imobiliară; trebuie să îmbunătățească abilitățile fiecărui agent imobiliar și să-l motiveze, precum și să îndeplinească această sarcină concentrat asupra echipei.

Liderul echipei imobiliare trebuie să fie capabil să direcționeze eficient competențele fiecărui agent imobiliar spre obiectivul comun al echipei, ceea ce se traduce printr-o creștere a productivității globale a agenției imobiliare.

Pentru a spori individualitatea fiecărui agent imobiliar în favoarea unor obiective mai mari, este necesar să fie create condițiile potrivite, și acestea trebuie să fie gestionate de către agenția imobiliară ca o organizație, mai degrabă decât ca o întreprindere. Conceptul organizatoric al agenției imobiliare în acest sens este decisiv, la fel și instruirea specifică referitoare la coordonarea echipelor și dezvoltarea competențelor fiecărui agent imobiliar.

Agenția imobiliară Costa Invest are încă de la începuturile sale ca și întreprindere, o filozofie organizațională bine definită în acest sens, având ca scop îmbunătățirea abilităților fiecărui agent imobiliar prin cursuri de formare specifice.

Formarea fiecărui agent imobiliar trebuie privită ca fiind o investiție, reușind astfel să se formeze o echipă de agenți imobiliari cu înaltă calificare.

Comments are closed.

Check Also

Video CV pentru agentul imobiliar.

Select your language: Video CV-ul este un tip de curriculum foarte eficient pentru agenții…