Home Marketing Imobiliar Agenția imobiliară în rețelele sociale.

Agenția imobiliară în rețelele sociale.

social media

Select your language: es en pl fr ru

Prezența activă a agenției imobiliare în rețelele sociale este un factor determinant, iar această prezență trebuie să fie stabilită în cadrul strategiei particulare a Brandingului Imobiliar. Legătura corectă între web-ul și blogul imobiliar este un factor foarte important, și la fel de importantă este partajarea ambelor site-uri în rețelele sociale.

Un detaliu nu mai puțin semnificativ este faptul că publicitarea agenției imobiliare prin intermediul rețelelor sociale are un cost economic foarte scăzut sau chiar zero. Stabilirea unei campanii de dezvoltare de marcă a agenției imobiliare în rețelele sociale, nu trebuie neapărat să reprezinte o cheltuială pentru întreprindere, dimpotrivă, aceasta ar trebui să fie evaluată ca o investiție.

Strategia de Branding Imobiliar în rețelele sociale trebuie să se facă în conformitate cu trei premise:

  1. Planificare.
  2. Punere în aplicare.
  3. Supraveghere.

1- Planificarea strategiei de Branding Imobiliar în mod specific în domeniul rețelelor sociale, necesită în primul rând de stabilirea de obiective clare și realiste; pentru că este inutil să se stabilească obiective dacă acestea nu sunt bine definite sau nu pot fi atinse.

2- Punerea în aplicare a strategiei din partea agenției imobiliare presupune o activitate puternică, și aceasta trebuie să fie constantă și regulată. Factorii de mai sus sunt direct legați de planificare; nu este doar o chestiune de a decide în care rețele sociale va fi prezentă agenția imobiliară, de asemenea, este vorba de a se defini conținuturile de partajat și modurile de a face acest lucru.

3- Supravegherea activității agenției imobiliare în rețelele sociale nu este vorba doar despre a controla, este mai mult o chestiune de gestionare, și nu doar conținuturile la nivel imobiliar, de asemenea, la nivel de comunitatea utilizatorilor.

Din cele expuse mai sus apare necesitatea de a determina modul cum se va îndeplini această sarcină și vom avea alte trei opțiuni pentru gestionarea strategiei:

  1. Se împarte munca între agenții imobiliari.
  2. Atribuirea sarcinii unei persoane în cadrul companiei.
  3. Angajarea unui Community Manager.

1- A împărți munca de partajare a conținuturilor agenției imobiliare în rețelele sociale între agenți, este o opțiune care necesită să se stabilească un supra-control, adică să fie desemnat cine în mod specific va coordona echipa. 

Este foarte importantă comunicarea între membrii echipei și nu întotdeauna rezultă foarte eficientă; deși ca opțiune este întotdeauna valabilă în timp ce în prealabil este planificat rolul pe care fiecare îl va juca. 

Unele agenții imobiliare încep să utilizeze această modalitate, și în cele din urmă vor alege o altă cale de gestionare în rețelele sociale, deoarece, după cum am menționat mai devreme, nu este o modalitate foarte eficientă.

2- În cazul în care se decide ca managementul imobiliar în rețelele sociale să fie atribuit unei persoane din întreprindere, aceasta trebuie să aibă cunoștințele necesare pentru a-l putea realiza. 

Nu se pune problema de a încredința această sarcină cuiva necalificat sau care nu cunoaște cum funcționează rețelele sociale. 

Este chiar necesar să aibă cunoștințe tehnice specifice; fără a uita că domeniul rețelelor sociale este unul foarte special, în care există coduri nescrise, care trebuie să fie cunoscute în profunzime.

3- Angajarea unui Community Manager de către agenția imobiliară este cea mai bună opțiune; este chiar profesionistul instruit și specializat în gestionarea conținuturilor în rețelele sociale. 

Aici factorul cheie este ca acest profesionist să cunoască sectorul imobiliar și mai ales să acorde atenție nevoilor specifice ale agenției imobiliare.

Se cere o comunicare fluidă între Community Manager și responsabilul agenției imobiliare, în scopul de a obține cele mai eficiente rezultate în cel mai scurt timp posibil.

Cele mai bune rețele sociale pentru agenția imobiliară.

În internet, deși există zeci de rețele sociale, nu toate vor fi valabile pentru interesele agenției imobiliare. Rețelele sociale în care va fi pusă în aplicare campania de Branding Imobiliar, sunt tocmai cele care reușesc să satisfacă nevoile specifice ale agenției imobiliare. 

A identifica în mod clar publicul la care se urmărește să se ajungă cu campania de Branding Imobiliar este fundamental, prin „public” agenția imobiliară înțelegând potențialii clienți.

Rețelele sociale sunt împărțite în diferite forme și categorii, luându-se în considerare diferiții factori care le caracterizează. 

Cele mai cunoscute și remarcate prin numărul de utilizatori activi sunt Facebook, YouTube și Twitter; deși există multe altele, care reprezintă, de asemenea, un procent foarte mare prin volumul de utilizatori și conținuturile partajate.

Cele trei rețele sociale menționate sunt un exemplu clar al modului în care acestea sunt împărțite în funcție de caracteristicile lor diferite. 

Facebook este o rețea socială orizontală, fără o tematică definită și care se adresează tuturor tipurilor de utilizatori; deși YouTube de asemenea se adresează tuturor tipurilor de utilizatori, diferă de Facebook prin faptul că se concentrează în special pe distribuirea de conținuturi video.

Twitter păstrează caracteristica tipului de utilizator din rețelele sociale anterioare, dar totuși se distinge de acestea, pentru că este de fapt este o rețea de microblogging.

Rețelele sociale verticale, cele care se concentrează pe o temă centrală, sunt subdivizate în funcție de specializarea lor pe un anumit subiect, și aici găsim LinkedIn. 

Pentru a implementa o campanie de Branding Imobiliar, LinkedIn probabil nu este cea mai bună opțiune, dar în schimb este o platformă excelentă pentru a crea sinergii profesionale, mediu ideal pentru un agent imobiliar. 

De asemenea, LinkedIn poate reprezenta pentru agenția imobiliară o modalitate de a crea sinergii cu alte agenții sau chiar o cale de a obține parteneri. În orice caz, este o rețea socială specializată și axată pe domeniul profesional, și până la apariția unei rețele sociale imobiliare, devine cea mai bună opțiune pentru a crea sinergii între profesioniștii și agențiile din sectorul imobiliar.

Printre multele și diferitele moduri de clasificare a rețelelor sociale, vom găsi una care este foarte importantă pentru o agenție imobiliară, care definește rețeaua socială prin amplasarea sa geografică.

Nu sunt puține rețelele sociale care sunt definite de predominanța unei anumite naționalități, cum ar fi Orkut. Dacă vrem să ajungem la clienții potențiali brazilieni printr-o strategie de Branding Imobiliar, desigur, Orkut este rețeaua socială de luat în seamă de către agenția imobiliară. 

În Orkut se concentrează literalmente milioane de utilizatori brazilieni, chiar depășind în procentaj utilizatorii activi segmentați pe această naționalitate, față de cei pe care îi putem găsi în Facebook.

Rețelele sociale menționate mai sus trebuie să fie luate doar ca un exemplu, și în momentul când se aleg platformele unde se va implementa strategia de Branding Imobiliar sau de a defini tipul de conținuturi care vor fi gestionate prin intermediul lor, trebuie să se acorde atenție nevoilor specifice ale agenției imobiliare.

Comments are closed.

Check Also

Cum să fie activate Twitter Cards.

Select your language: Activarea Twitter Cards este un proces destul de simplu și foarte ut…