Home Coaching Imobiliar Caracteristicile unui agent imobiliar.

Caracteristicile unui agent imobiliar.

Select your language: es en pl fr ru

Un agent imobiliar trebuie să aibă anumite caracteristici care să îl definească pe acesta ca fiind un adevărat profesionist al sectorului și să transmită valori care îl deosebesc. Să poată transfera calitățile și abilitățile personale la nivel profesional pentru a obține un beneficiu maxim.

Un agent imobiliar este mult mai mult decât un vânzător de proprietăți, este un profesionist calificat pentru gestionarea eficientă a tuturor proceselor implicate în activitatea imobiliară.

Agentul imobiliar nu numai că trebuie să aibă calificare și experiență, ci de asemenea, trebuie să aibă anumite caracteristici care să depășească planul strict profesional.

Nu există un model exact al agentului imobiliar ideal, deși printr-o serie de anumite caracteristici putem găsi profilul ideal.

 • Să genereze sinergii pozitive.

Este necesar ca agentul imobiliar să fie în contact permanent cu alți colegi din acest sector, precum și cu alte agenții imobiliare, pentru ca astfel să genereze sinergii pozitive.

Rețeaua de contacte ale agentului imobiliar nu trebuie să urmărească doar obiectivul de a atrage potențiali clienți, dar trebuie să ia în considerare și legătura cu persoanele care îl pot ajuta direct sau indirect în gestionarea sa profesională.

În timp ce colegii săi vor constitui referința pentru a genera sinergii pozitive, și agentul imobiliar ar trebui să relaționeze cu persoane care lucrează în agenții publice, bănci, birouri de administrare, notariate și alte locuri în care își desfășoară activitatea profesională.

 • Să se autogestioneze în mod satisfăcător.

Principiul de auto-gestiune capătă un înțeles deosebit pentru un agent imobiliar, deoarece profesia lui pornește de la acest principiu.

Nu se concepe un agent imobiliar incapabil să se autogestioneze, indiferent dacă își desfășoară activitatea în mod independent (freelance) sau dacă este direct legat de o agenție imobiliară.

Agentul imobiliar care se autogestionează cu succes nu numai că atinge un grad înalt de independență a forței de muncă, ci reușește, de asemenea, să genereze condițiile optime la nivel funcțional pentru agenția imobiliară.

 • Etica profesională.

În țările în care activitatea profesională a agentului imobiliar nu este reglementată la nivel guvernamental, etica devine un aspect cu totul personal și depinde de fiecare cum anume își exercită profesia.

Cu toate acestea, există anumite principii legate în mod intrinsec de activitatea profesională imobiliară, de care agenții trebuie să țină cont. În acest sens, onestitatea și transparența sunt două valori foarte importante, care pe termen mediu și lung vor reprezenta pentru agentul imobiliar un plus adăugat imaginii sale profesionale.

 • Imagine personală.

Imaginea personală într-un fel sau altul transmite anumite trăsături specifice ale personalității unui individ, iar în cazul unui agent imobiliar va fi un factor care va fi luat în considerare pentru importanța sa.

Imaginea personală reprezintă de multe ori respingerea sau acceptarea și, dacă aceasta va deveni un factor negativ mai târziu, va fi foarte dificil de schimbat acest lucru.

Pentru un agent imobiliar, a avea grijă de imaginea sa personală nu reprezintă doar îmbrăcămintea, el trebuie să acorde atenție și îngrijirii sale și curățeniei personale în general.

 • Asertivitate și proactivitate.

Agentul imobiliar trebuie să fie asertiv în toate acțiunile sale și, de asemenea, să învețe din greșelile sale pentru ca astfel să atingă niveluri mai bune de asertivitate în dezvoltarea profesiei sale.

Nici pasivitatea nu poate fi permisă ca stil de lucru, iar atitudinea sa trebuie să fie proactivă și orientată spre rezultate. Atitudinea sa trebuie întotdeauna să vizeze atingerea obiectivelor sale, anticipând eventualele neajunsuri.

Astfel, agentul imobiliar va obține rezultate mai bune și va fi întotdeauna predispus la realizare.

 • Să fie la curent cu știrile din sectorul imobiliar.

Agentul imobiliar trebuie să fie la zi cu știrile din sectorul imobiliar.

În același timp, este necesar ca agentul imobiliar să fie la curent cu modificările aduse reglementărilor legale, ceva foarte important și care îi va permite să își gestioneze mai eficient vânzările.

 • Să continue într-un proces constant de îmbunătățire și depășire.

Aceasta implică faptul ca agentul imobiliar trebuie să fie permanent în căutarea excelenței personale și implică atât formarea profesională, cât și îmbunătățirea abilităților personale pe care le posedă.

Un agent imobiliar nu poate și nu trebuie să se conformeze cu nivelul său de pregătire și nici să fie delăsător. Un profesionist nu termină niciodată formarea și nu este mulțumit de abilitățile pe care le are, el este întotdeauna într-un proces constant de învățare și perfecționare.

 • Aptitudini sociale.

Agentul imobiliar trebuie să fie capabil să aplice întreaga gamă de elemente incluse în așa-numitele competențe sociale.

Dacă un agent imobiliar nu le posedă în mod natural, atunci va trebui să se gândească în mod serios să le dobândească, deoarece lipsa abilităților sociale va însemna mult mai mult decât o dificultate pentru exercitarea efectivă a profesiei lui.

 • Negocierea și comunicarea.

Agentul imobiliar trebuie să privească negocierea ca fiind parte a activității sale zilnice, și nu numai cu clienții săi, de asemenea, cu diferite persoane din mediul său înconjurător.

Să negocieze în mod eficient este o necesitate pentru agentul imobiliar, precum și să reușească să comunice cu succes cu mediul său înconjurător.

Atât negocierea, cât și comunicarea sunt evaluate ca fiind instrumente și, dacă nu se posedă, pot fi dobândite.

 • Specializarea.

Agentul imobiliar ar trebui să fie specializat, atât într-o anumită zonă de performanță profesională, cât și într-o zonă de poziționare geografică.

Este vorba despre doi factori care intervin: specializarea specifică într-un domeniu profesional cum ar fi cea a localelor comerciale, și în același timp specializarea într-o anumită zonă geografică.

Atât specializarea profesională cât și cea geografică vor permite agentului imobiliar să devină o referință în timp.

 • Să își iubească profesia.

Este ușor de observat la orice profesionist dacă într-adevăr iubește ceea ce face sau nu. Pasiunea profesionistului care își exercită activitatea se simte și, în același timp, dacă nu se bucură de exercitarea profesiei sale, de asemenea se observă.

Agentul imobiliar nu este o excepție, acesta trebuie să transmită pasiunea sa pentru exercitarea profesiei lui, să fie entuziast și să transmită aceste stări de spirit către mediul său înconjurător. Angajamentul profesional al agentului imobiliar începe cu el însuși.

 • Să stăpânească noile tehnologii.

Pentru a fi un agent imobiliar eficient, este foarte important să stăpânească noile tehnologii, precum și să fie un bun cunoscător al lumii social media.

Nu este suficient să știe cum să utilizeze un CRM Imobiliar  sau o bază de date și nu este suficient să aibă conturi în principalele rețele sociale.

Agentul imobiliar trebuie să cunoască în profunzime diferitele software-uri de gestiune, trebuie să fie un utilizator avansat al sistemelor informatice și trebuie să fie Community Manager al propriei strategii de Marketing în rețelele sociale.

 • Reziliența și adaptarea la schimbare.

Este esențial ca agentul imobiliar să depășească în mod satisfăcător situațiile nefavorabile care pot să apară, eventual, atât în ​​exercitarea profesiei, cât și în viața privată (reziliența).

Flexibilitatea va fi, de asemenea, o caracteristică a persoanei sale, el nu va reacționa cu nedumerire față de schimbare sau nu va permite ca circumstanțele să-l copleșească.

Lipsa capacității de a procesa în mod satisfăcător schimbările din mediul și profesia sa, vor fi factori potențial limitativi pentru agentul imobiliar.

 • Să își stăpânească și să își perfecționeze abilitățile.

Toate abilitățile personale pe care le are un agent imobiliar îi pot fi utile în exercitarea profesiei lui. De la un permis de conducere până la a stăpâni foarte bine o altă limbă care să nu fie cea maternă îi pot fi foarte folositoare.

La nivel profesional, și nu doar în sectorul imobiliar, a avea diferite abilități personale diferite sau a le dobândi devine un avantaj funcțional.

 • Ordonat și constant.

Este foarte important să fim constanți și ordonați în orice domeniu, iar în cazul agentului imobiliar ordonat și constant, acest lucru îi va permite să crească exponențial nivelurile de productivitate.

Pentru a atinge un nivel ridicat de productivitate, agentul imobiliar trebuie, de asemenea, să fie capabil să stabilească priorități și să-și îndeplinească sarcinile în relație cu acestea, obținând, de asemenea, ca factor derivat o bună gestionare a timpului.

Comments are closed.

Check Also

Capitalul uman al agenției imobiliare.

Select your language: Pentru companii, capitalul uman este unul dintre principalele lor re…