Warunki Prawne

costa invest real estate

Select your language: esenfrruro

Biuro Nieruchomości Costa Invest jest odpowiedzialne za stronę costainvest.org i udostępnia swoim użytkownikom poniższy dokument zgodnie z wymogami Ustawy 34/2002, o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i o Handlu Elektronicznym (LSSI-CE), a także w celu poinformowania wszystkich użytkowników strony costainvest.org o warunkach z niej korzystania.

Każdy kto wejdzie na stronę costainvest.org staje się automatycznie jej użytkownikiem i zobowiązuje się do przestrzeganie norm prawnych na niej obowiązujących, tak jak każdej innej, wymaganej regulacji prawnej.

Biuro Nieruchomości Costa Invest zastrzega sobie prawo do zmiany jakiegokolwiek typu informacji publikowanej na stronie costainvest.org, bez obowiązku wcześniejszego poinformowania użytkowników, uznając za wystarczające publikację tychże informacji na stronie internetowej.

Odpowiedzialność Prawna Biura Nieruchomości Costa Invest.

Biuro Nieruchomości Costa Invest nie bierze na siebie odpowiedzialności wynikającej z opublikowanych na stronie costainvest.org treści, jeśli były one publikowane lub uprzednio modyfikowane przez osoby trzecie.

Strona internetowa costainvest.org używa tzw. ”ciasteczek” (są to małe pliki informacyjne, które serwer wysyła na komputer osoby, która korzysta z bloga) w celu realizacji określonych funkcji, są one niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i wizualizacji strony.

“Ciasteczka” używane na stronie costainvest.org mają charakter chwilowy i są używane tylko po to, aby usprawnić późniejszą transmisję i znikają po wylogowaniu się.

W żadnym wypadku nie będzie miało miejsca użycie “ciasteczek” w celu magazynowania informacji o charakterze osobistym. Mogą państwo uzyskać więcej informacji odwiedzając zakładkę o Polityce Ciasteczek na stronie costainvest.org.

Mogą Państwo zostać przekierowani ze strony costainvest.org na inne, niezwiązane z nią strony internetowe.

Ponieważ Biuro Nieruchomości Costa Invest nie jest w stanie kontrolować wszystkich treści publikowanych przez osoby trzecie na swoich stronach internetowych zatem,costainvest.org nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności względem wyżej wspomnianych treści.

Jednakże, Biuro Nieruchomości Costa Invest oświadcza, że będzie zmuszone usunąć, w trybie natychmiastowym, treści, które mogłyby naruszać prawo krajowe lub międzynarodowe, ogólnie pojętą moralność albo porządek publiczny, usuwając natychmiastowo przekierowanie wyżej wspomnianej strony internetowej, informując o tych treściach odpowiednie władze.

Biuro Nieruchomości Costa Invest oznajmia, że nie jest odpowiedzialne za informacje i treści przechowywane bądź publikowane na forach, czatach, generatorach blogów, komentarzach, portalach społecznościowych albo jakichkolwiek innych nośnikach, które umożliwiałyby, osobom trzecim, publikowanie treści w sposób niezależny na stronie costainvest.org.

Przestrzegając art. 11 i 16 z LSSI-CE, Biuro Nieruchomości Costa Invest jest do dyspozycji swoich użytkowników, władz i sił bezpieczeństwa i jest gotowe współpracować w sposób czynny w celu usunięcia, bądź zablokowania wszystkich tych treści, które mogłyby naruszyć albo podważy ustawodawstwo krajowe bądź międzynarodowe, prawa osób trzecich, ogólnie pojętą moralność bądź porządek publiczny.

W przypadku gdyby użytkownik zauważył, że na stronie costainvest.org istnieje jakaś treść, która mogłaby spełniać wyżej wspomniany opis, uprasza się o poinformowanie, w trybie natychmiastowym, administratora bloga używając Formularza Kontaktowego.

Strona costainvest.org została sprawdzona i przetestowana, tak aby funkcjonowała poprawnie. Teoretycznie, możemy zagwarantować jej poprawne funkcjonowanie przez 365 dni w roku i 24 godziny dziennie.

Pomimo to, Biuro Nieruchomości Costa Invest nie wyklucza zaistnienia ewentualnych błędów oprogramowania, działania siły wyższej, klęsk żywiołowych, strajków, albo podobnych okoliczności, które mogłyby uniemożliwić korzystanie ze strony costainvest.org.

Ochrona Danych Osobowych.- Biuro Nieruchomości Costa Invest.

Costa Invest Real Estate

Biuro Nieruchomości Costa Invest zobowiązuje się przestrzegać hiszpańskich norm prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i gwarantuje całkowite przestrzeganie obowiązków tam opisanych, tak jak wdrożenie środków bezpieczeństwa zawartych w art. 9 Ustawy 15/1999, o Ochronie Danych Osobowych (LOPD) i w Regulamnie Rozwoju LOPD.

Biuro Nieruchomości Costa Invest informuje swoich użytkowników o następujących aspektach dotyczących wysyłania korespondencji elektronicznej przy użyciu Formularza Kontaktowego strony costainvest.org:

Przekazane przez Państwa dane będą legalnie chronione przez:

  • Ustawę Organiczną 15/1999, z 13-tego grudnia, o ochronie danych o Charakterze Osobowym; która została opublikowana w BOE (Krajowym Oficjalnym Biuletynie, Hiszpania).
  • Zarządzenie 95/46/CE, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, z 24 października 1995 roku, dotyczące Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych; wchodzące w życie ostatnie Akty Zmieniające w Regulaminie (CE) nº 1882/2003, z 20 listopada 2003 roku.

– Treść Państwa wiadomości ma charakter poufny i jest chroniona przez wcześniej wspomniane ramy prawne.

– Państwa zapytanie o informację nie będzie miało charakteru kontraktowego i tym samym nie jest zobowiązaniem handlowym ani zawodowym.

– Państwa adres elektroniczny nie będzie używany do przesyłania reklam oraz nie zostanie przekazany, bądź sprzedany osobom trzecim w celach marketingowych.

– Szystkie informacje zamieszczone w formularzu kontaktowym powinny być prawdziwe, gwarantując autentycznośc zamieszczonych tam danych. Zamieszczenie w formularzu kontaktowym danych fałszywych bądź nie w pełni prawdziwych może spowodować, że Biuro Nieruchomości Costa Invest nie będzie w stanie odpowiedzieć na Państwa prośbę.

– Jeśli nie jest Pan/i pełnoletni/a, wymagane jest posiadanie upoważnienia ze strony rodziców albo opiekunów prawnych przed zamieszczeniem Państwa danych osobowych w Formularzu Kontaktowym na stronie costainvest.org; Biuro Nieruchomości Costa Invest uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania tego wymagania.

Costa Invest Real Estate

Comments are closed.