Home SEO Nieruchomości Strony biura nieruchomości (standard).

Strony biura nieruchomości (standard).

Select your language: esenfr

Strona biura nieruchomości jest wirtualnym oknem wystawowym zbioru nieruchomości na sprzedaż dostępnych w biurze nieruchomości, jej celem powinna być skuteczność.

Powinna ona również zapewnić przyjemne doznania osobom odwiedzającym ją, które są potencjalnymi klientami biura nieruchomości, dlatego też ważne jest, żeby korzystanie z tej strony było przyjemne.

Istnieje obecnie standard używany na stronach biur nieruchomości i na blogach tychże biur, w którym są uwzględnione te czynniki i elementy, które powinny być w nim zawarte w celu zaoferowania wysokiej jakości korzystania zarówno ze strony jak i z bloga, uzyskując zarazem dobrą pozycję w internecie.

Każda strona biura nieruchomości albo blog biura nieruchomości powinny zawierać elementy począwszy od aspektów stricte technicznych, które w ten czy inny sposób wpływają na pozycjonowanie SEO i skończywszy na tych związanych z aspektami funkcjonalnymi.

Bardzo ważne jest, żeby zarówno strona biura nieruchomości jak i blog biura nieruchomości były dostosowane do standardu technicznego aktualnie używanego w celu uzyskania dobrej pozycji.

Ważne jest również, żeby korzystały z tych elementów, które wzmacniają rozwój marki biura nieruchomości nie wpływając negatywnie na odczucia odwiedzającego stronę.

Zasadniczo, biuro nieruchomości może zarządzać osobno swoją stroną internetową jak i swoim blogiem biura nieruchomości, chociaż z pewnością najczęściej ostatnio używaną opcją jest skoncentrowanie wszystkiego w tym samym miejscu i na jednej domenie.

Z punktu widzenia pozycjonowania (SEO) zlokalizowanie strony biura nieruchomości i bloga biura nieruchomości na tej samej domenie opłaca się i kompensuje zadanie zarządzania nimi.

Zarządzanie stroną i blogiem biura nieruchomości korzystając z różnych domen, również jest skuteczną strategią w celu osiągnięcia dobrej pozycji w internecie.

Celem zarządzania korzystającego z tej samej domeny strony biura nieruchomości i jego bloga jest stworzenie centrum operacji dla biura nieruchomości, co stanowi punkt odniesienia dla odwiedzających i potencjalnych klientów biura nieruchomości.

Sama strona internetowa biura nieruchomości może zawierać oprócz bloga biura nieruchomości również stronę każdego agenta biura i można je powiązać, jest to tak zwane portfolio online.

Aby to osiągnąć biuro nieruchomości powinno posiadać dobry system hosting’u zarówno jeśli jest on zakontraktowany jak również kiedy korzystamy z własnych serwerów, o pojemności zgodnej z potrzebami.

Przede wszystkim jednak należy pamiętać o zastosowaniu skutecznego systemu zarządzania publikacjami, po to, aby wszystko poprawnie funkcjonowało.

Elementy strony biura nieruchomości.

inmobiliaria

Strona biura nieruchomości ze sliders’ami.

Niemalże obowiązkowe jest zastosowanie slider’a w designie dla strony biura nieruchomości, ale trzeba być ostrożnym, ponieważ niepoprawnie zastosowany slider może stać się negatywnym czynnikiem wpływając nawet na pozycjonowanie strony biura nieruchomości.

Kiedy stosuje się slider’a na stronie biura nieruchomości albo na blogu biura nieruchomości to ważne jest, żeby zwiększał on skuteczność strony; trzeba pamiętać również, że slider nie jest niczym więcej niż systemem graficznego interfejsu, którego zadaniem jest zdynamizowanie doznań odwiedzającego stronę.

Bardzo ważne jest również, żeby główny slider użyty na stronie biura nieruchomości był elastyczny względem rozmiaru użytych zdjęć i dobrze by było gdyby dostosowywał się w sposób automatyczny – uzyskamy w ten sposób znacznie skuteczniejszy system, który pozwoli nam, aby slider zmieniał swój rozmiar na podstawie wcześniej ustalonych parametrów.

Oprócz głównego slider’a strony biura nieruchomości, bardzo praktyczne jest zastosowanie innych slider’sów np. pod każdą nieruchomością na sprzedaż, która będzie powiązana z innymi ofertami biura nieruchomości.

W przypadku bloga biura nieruchomości dodatkowe sliders’y mogą służyć, np. do promowania artykułów z nimi związanych.

Optymalizacja strony biura nieruchomości.

Z pewnością jakość publikacji dostępnych na stronie biura nieruchomości i na blogu biura nieruchomości jest kluczowa, chociaż równie ważne jest, żeby zarówno strona jak i blog były zoptymalizowane dla SEO.

W dzisiejszych czasach strona i blog biura nieruchomości powinny posiadać przynajmniej strukturę HTML5 i zoptymalizowane CSS3. Nie zapominając o tym, że powinny one również posiadać zintegrowany schema.org i poprawną optymalizację nagłówków wewnątrz ich szablonu.

Bardzo ważne jest, żeby szablon dla strony biura nieruchomości był dobry i zarazem będac hub’em pozostałych stron internetowych biura nieruchomości był skuteczny. Aby to osiągnąć to jego programowanie musi być “czyste”, używając arkuszy o spójnym stylu CSS ze zgodnym użyciem kodów JavaScript.

Oczywiście wszystkie elementy zastosowane w szablonie zarówno strony biura nieruchomości jak i bloga biura nieruchomości mają na celu uzyskanie szybszego ładowania się strony.

System zarządzania publikacjami dla strony biura nieruchomości i dla bloga biura nieruchomości są kluczowe i nie zaleca się korzystania z systemów do zarządzania publikacjami zamkniętymi albo mało elastycznymi.

Strona biura nieruchomości korzystająca z Responsive Desing.

Kluczowe jest, żeby strona biura nieruchomości i blog biura nieruchomości dostosowały się do urządzeń technologicznych obecnie używanych – fakt ten określa się na obszarze design ‘u i rozwoju stron internetowych jako Responsive Design.

Jest to czynnik stricte techniczny, który pozwala na to, żeby strona biura nieruchomości i blog biura nieruchomości wyświetlały się poprawnie na jakimkolwiek typie urządzenia (komputery stacjonarne i laptopy, smartfony albo tablety).

Jak każdy typ urządzenia również ten posiada swoje własne parametry techniczne, takie jak np. rozdzielczość ekranu albo moc jego procesora, to założenie polega na tym, żeby na podstawie jednego projektu uzyskało się poprawną wizualizację publikowanych treści, niezależnie od typu urządzenia używanego przez odwiedzającego.

Jeśli weźmiemy pod uwagę dużą popularność jaką osiągnęły urządzenia mobilne, takie jak smartfony albo tablety to jasne staje się, że strona biura nieruchomości i blog biura nieruchomości powinny korzystać z Responsive Desing.

System Retina Ready pozwala, żeby strona biura nieruchomości albo blog biura nieruchomości oferował swoim odwiedzającym bardzo dobrą jakość zdjęć niezależnie od typu urządzenia z jakiego będą oni korzystać i jest powiązany z wcześniej wspomnianym założeniem Responsive Desing.

System Retina Ready jest bardzo ważnym czynnikiem technicznym, który powinien być brany pod uwagę przez biuro nieruchomości, ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że duży odsetek jego potencjalnych klientów będzie przeglądać stronę albo bloga biura nieruchomości za pomocą urządzeń mobilnych.

Założenie “retina” wywodzi się z systemu zastosowanego przez Apple’a i zasadniczo chodzi o zwiększenie ilości pikseli na cal, aby uzyskać w ten sposób wyraźniejszy obraz na mniejszych ekranach.

System Retina Ready automatycznie wykrywa kiedy osoba odwiedza stronę biura nieruchomości za pomocą urządzenia mobilnego i pokazuje obrazy w podwojonej rozdzielczości uzyskując w ten sposób bardzo dobrą jakość.

Zdjęcia w HD dostępne na stronie biura nieruchomości.

Dla biura nieruchomości jego strona internetowa jest jego wystawą, na której oferuje swoje produkty, czyli jest bazą danych nieruchomości na sprzedaż, dlatego też znaczenie zdjęć jest jasno określone.

W tym kontekście istotne jest, żeby strona biura nieruchomości zawierała zdjęcia o wysokiej rozdzielczości i oczywiście, żeby blog biura nieruchomości zarazem posiadał system Retina Ready, o czym już wcześniej wspominaliśmy.

Wyżej wspomniany system wynika z potrzeby wyraźnej wizualizacji obrazów dostępnych na stronie internetowej na mniejszym obszarze ekranu – typowa cecha dla urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety.

W przypadku biura nieruchomości, które oprócz zdjęć używa również nagrań wideo w promocji swoich nieruchomości na sprzedaż, to powinno się pamiętać o tym, że nagrania te powinny również charakteryzować się wysoką rozdzielczością i dlatego szablon strony powinien być na to przygotowany.

Wykorzystanie filmów wideo na stronie biura nieruchomości jako oryginalnego sposobu zastosowania tego sposobu promocji nieruchomości na sprzedaż, można powiązać oferty tych nieruchomości z kanałem na YouTube biura nieruchomości, ale zawsze trzeba pamiętać o utrzymaniu wysokiego standardu jakości w celu dobrej wizualizacji i sprawienia, że doznania osoby odwiedzającej stronę będą przyjemniejsze.

Wielojęzyczna strona biura nieruchomości.

Bardzo ważne jest, żeby zarówno biuro nieruchomości, jego strona internetowa i blog biura nieruchomości obsługiwał wielojęzyczny system zarządzania publikacjami, albowiem w ten sposób biuro nieruchomości będzie mogło dotrzeć do międzynarodowego grona potencjalnych klientów.

Szczególnie w przypadku strony biura nieruchomości często można znaleźć strony, które nie obsługują wielojęzycznego systemu zarządzania publikacjami.

Należy wyjaśnić, że strona lub blog biura nieruchomości z przetłumaczonymi na inne języki publikacjami, nie oznacza, że będą one obsługiwały wielojęzyczny system zarządzania publikacjami.

Kiedy odnosimy się do systemu RTL to należy pamiętać, że strona biura nieruchomości musi najpierw być przygotowana do obsługi wielojęzycznego systemu zarządzania publikacjami, ale również, że powinna ona obsługiwać wszelkiego rodzaju pisma i alfabety, również te niezachodnie jak np. cyrylicę.

inmobiliaria

Menu strony biura nieruchomości.

Zarówno menu strony jak i bloga biura nieruchomości powinny być funkcjonalne i pozwalać odwiedzającemu na wygodne z nich korzystanie.

Pamiętajmy, że najważniejsze jest to, aby zawsze zaoferować pozytywne doświadczenia odwiedzającemu stronę biura nieruchomości albo bloga biura nieruchomości, a menu jest bardzo ważnym elementem w tym ujęciu.

Menu strony albo bloga biura nieruchomości zazwyczaj jest poziome i jest usytuowane w górnej części strony, zaraz pod header’em.

W celu osiągnięcia wyższego poziomu funkcjonalności warto, żeby menu strony biura nieruchomości zawierało w swojej strukturze rozwijane podzakładki, które pozwolą na wyświetlanie informacji w jaśniejszy sposób użytkownikowi i zarazem uniknie się przeciążenia menu informacjami.

W celu uniknięcia nadmiaru informacji w menu strony biura nieruchomości albo bloga biura nieruchomości, również można użyć podmenu, które zazwyczaj się instaluje nad header’em strony (typ użyty np. w tym blogu) albo nawet dodatkowe menu w stópce strony.

Jeśli menu strony biura nieruchomości oprócz stosowania przesuwających się podzakładek używa również efektów przejściowych to jest znacznie atrakcyjniejsze dla odwiedzającego i oferuje w ten sposób swoim użytkownikom doświadczenia bardziej stymulujące.

Opcje użycia różnych menu zlokalizowanych strategicznie wewnątrz projektu strony biura nieruchomości są zróżnicowane i niektóre z nich zostały wcześniej wspomniane, trzeba jednak zawsze pamiętać, że bez względu na ilość wykorzystanych menu, one zawsze powinny spełniać określony cel.

Wyszukiwarka nieruchomości na stronie biura nieruchomości.

Wyszukiwarka nieruchomości na sprzedaż na stronie biura nieruchomości powinna być skuteczna w 100 procentach, a oznacza to, że powinna być ona dokładna i szybka szczególnie w momencie pokazywania odwiedzającemu rezultatów wyszukiwania.

W celu zastosowania skutecznej wyszukiwarki nieruchomości na sprzedaż dla strony biura nieruchomości powinna ona brać pod uwagę pewne szczególne parametry i zarazem, żeby owe parametry dostosowywały się do ewentualnych potrzeb potencjalnych klientów związanych z wyszukiwaniem.

Jeśli wyszukiwarka nieruchomości na sprzedaż znajdująca się na stronie biura nieruchomości powinna dostosować się do potrzeb potencjalnych klientów to również jest prawdą, że biuro nieruchomości powinno, przede wszystkim, określić jak zbudować bazę danych dotyczącą nieruchomości na sprzedaż, albowiem to z tego miejsca wyszukiwarka nieruchomości zacznie przetwarzać informacje.

Istnieje wiele odmian typu informacji do zaoferowania odwiedzającemu stronę biura nieruchomości, po to, żeby wyszukał nieruchomości na sprzedaż, chociaż główne parametry zazwyczaj są następujące:

 • Położenie geograficzne nieruchomości.
 • Kupno lub wynajem nieruchomości.
 • Typ nieruchomości na sprzedaż.
 • Ilość pokoi w danej nieruchomości.
 • Wyszukiwanie nieruchomości na sprzedaż na podstawie ceny.

Istnieją inne parametry, które można zaoferować potencjalnemu klientowi kiedy odwiedzi on stronę biura nieruchomości, jak np. wyszukiwarka na podstawie numeru referencyjnego danej nieruchomości na sprzedaż, jak również opracowanie wybranych bądź wyjątkowych ofert nieruchomości na sprzedaż przez biuro nieruchomości.

Wyszukiwarka nieruchomości na sprzedaż znajdująca się na stronie biura nieruchomości powinna zaspokoić potrzeby potencjalnych klientów, aby w ten sposób uzyskać wyższy poziom skuteczności.

Bardzo ważne jest, żeby być świadomym faktu, że wyszukiwarka strony biura nieruchomości rzeczywiście jest najskuteczniejszą metodą, aby klient znalazł to czego szuka, a oznacza to, że oczekiwania potencjalnego klienta kupującego będą spełnione.

Stópka strony biura nieruchomości.

Stópka strony biura nieruchomości to dolna część strony i pomimo tego, że jej wielkość w porównaniu z pozostałymi częściami strony jest mniejsza to nie umniejsza to jej znaczenia.

W zakresie dotyczącym ściśle projektowania, stópka strony biura nieruchomości jest cennym zasobem, ponieważ pozwala zaoferować odwiedzającym dodatkowe informacje i można ją wykorzystać na wiele sposobów.

Stópka strony albo footer strony bądź bloga biura nieruchomości to strategiczny punkt wewnątrz ogólnego projektu, który powinien być używany w sposób skuteczny; a często okazuje się, że niejedno biuro nieruchomości nie potrafi go odpowiednio wykorzystać.

Koncepcje wykorzystania stópki strony i bloga biura nieruchomości są różne, ale nie aż tak jak się może na początku wydawać, ponieważ głównie chodzi o maksymalizację tego obszaru projektowania i istnieją wspólne elementy, które mogą być użyte.

Elementy, które można uwzględnić w stópce bloga albo strony biura nieruchomości są następujące:

 • Copyright (w celu uwzględnienia prawa znaków towarowych).
 • Ikonki portali społecznościowych (żeby wzmocnić rozwój marki).
 • Informacja na temat biura nieruchomości (adres, telefon, e-mail, itp.).
 • Dodatkowa wewnętrzna wyszukiwarka.
 • Logotyp biura nieruchomości (żeby jeszcze bardziej wzmocnić jego strategię Brandingu).
 • Pionowy mini slider opatrzony zdjęciami (publikacje nieruchomości na sprzedaż albo artykułów z bloga).
 • Linki do stron każdego agenta nieruchomości.
 • Dodatkowe menu (żeby nie obciążać zbytnio informacjami głównego menu).
 • Miejsce gdzie można się zapisać na newslettera biura niercuhomości.
 • Dodatkowe adresy stron dla strony biura nieruchomości.

Każda strona albo blog biura nieruchomości powinny posiadać dodatkowe strony w swoim projekcie, które zaspokoją specyficzne potrzeby.

Te strony mogą różnić się między stroną a blogiem biura nieruchomości, chociaż niektóre, jak np. ta o nazwie błąd 404, kontakt, informacje prawne i ciasteczka powinny być obecne na obydwu stronach.

W konkretnym przypadku strony biura nieruchomości istnieją strony, które są bardzo skuteczne i warto uwzględnić je w jej projekcie, ponieważ dobrze wdrożone i posiadając konkretną intencję będą mogły zaoferować solidny wizerunek firmy biura nieruchomości.

Firmowa część strony biura nieruchomości będzie tym czym dla bloga jest sekcja “o mnie”, z której zazwyczaj korzysta autor albo administrator bloga.

W momencie gdy biuro nieruchomości jest usytuowane na specyficznym obszarze geograficznym to powinno się uwzględnić na jednej ze stron biura nieruchomości dynamiczną mapę, z której klient będzie mógł skorzystać w celu namierzenia konkretnych miejsc, szczególnie jeśli planuje ewentualną wizytę w siedzibie biura nieruchomości.

Bardzo ważnym zasobem na stronie biura nieruchomości jest strona gdzie strukturyzuje się podstrony każdego agenta nieruchomości.

Strona biura nieruchomości poświęcona jej pracownikom jest bardzo ważna i zwiększy nie tylko możliwość sprzedaży nieruchomości, lecz również zaprezentuje lepszą strukturę organizacyjną potencjalnym klientom.

Włączenie strony każdego agenta nieruchomości wewnątrz strony biura nieruchomości jest bardzo proste i w tym celu można użyć podstawowego modelu strony i dodawać informacje o każdym agencie nieruchomości.

Owe strony poświęcone każdemu agentowi nieruchomości powinny zostać wewnętrznie powiązane ze stroną główną.

Komentarze na blogu i strona biura nieruchomości.

Koncepcje przydatności komentarzy na stronie i blogu biura nieruchomości znacznie się różnią, ponieważ blog “żywi się” komentarzami, a strona biura nieruchomości niekoniecznie ich potrzebuje.

W przypadku strony biura nieruchomości komentarze zazwyczaj należą do “zadowolonego klienta”; komentarze klienta na temat jego odczuć względem biura nieruchomości w stylu feedback.

Zazwyczaj jest niewiele komentarzy (między 5 a 10) i zawierają zdjęcia klienta; jako że jest ich tak niewiele i ulegają wcześniejszej manipulacji, dlatego też nie posiadają wagi w kwestiach związanych z SEO.

W przypadku bloga nieruchomości sytuacja wygląda zupełnie inaczej, tam komentarze, jak na każdym blogu, służą do pozycjonowania, a szczególnie jeśli są rozwinięte i o dużej objętości, to mogą pozytywnie wpłynąć na pozycjonowanie bloga.

Aby komentarze bloga biura nieruchomości rzeczywiście posiadały wagę w kwestiach jego pozycjonowania to powinno być ich setki, a nawet tysiące i powinny być one powiązane z konkretnym nagłówkiem (zazwyczaj komentarze bloga nieruchomości są powiązane z nagłówkiem h4 konfigurując je z szablonu).

Komentarze obecne na blogu biura nieruchomości mogą pozytywnie wpływać na pozycjonowanie strony w internecie to jednak biuro nieruchomości nie ma obowiązku i nie musi zezwalać na możliwość zostawiania komentarzy przez odwiedzających stronę.

W ostatnich latach utrzymuje się tendencja nie zezwalania odwiedzającym publikowania komentarzy na blogu biura nieruchomości, ponieważ mogą być uznane za informacje obciążające i niezwiązane ze stroną i po to, żeby uniknąć negatywnego wpływu na wizerunek biura nieruchomości.

Reasumując, istnieją dwie główne opcje: pozwolić odwiedzającym zostawiać swoje komentarze albo wyłączyć tę funkcję. Jest to kwestia filozofii organizacyjnej i w związku z tym najbardziej zalecanym wariantem jest niezezwalanie na pozostawianie komentarzy na blogu biura nieruchomości.

Jakkolwiek, wybór tej czy innej opcji będzie decyzją biura nieruchomości nawet jeśli zdecyduje się na umożliwianie zostawiania komentarzy odwiedzającym pod artykułami bloga biura nieruchomości to warto, żeby przeszły one najpierw wstępną ocenę przed ich publikacją (żeby uniknąć spamu albo np. obraźliwych komentarzy).

Jeśli blog nieruchomości zezwala na zostawianie komentarzy pod jego artykułami to warto zaoferować odwiedzającym największą ilość możliwości, a nie ograniczać się tylko do domyślnego systemu komentarzy dostępnego na platformie, z której się korzysta.

Istnieje system komentarzy opracowany dla bloga biura nieruchomości, który osiągnął dużą ilość użytkowników, jak np. Disqus i Facebook, które mogą nawet odczuwalnie polepszyć pozycję strony w internecie.

Portale społecznościowe na stronie biura nieruchomości.

Portale społecznościowe są obecnie wielkim motorem promocji i rozwoju marki dla biura nieruchomości i dlatego powinno się użyć, zarówno na stronie biura nieruchomości jak i na blogu biura nieruchomości guzików z nimi powiązanych.

Celem guzików powiązanych z portalami społecznościowymi dostępnymi na stronie biura nieruchomości jest udostępnienie odwiedzającym dzielenia się tą stroną na różnych platformach, a biuro nieruchomości zyskuje bardzo skuteczną i darmową reklamę.

Zarazem owe guziki związane z portalami społecznościowymi pozwalają na rozpowszechnianie witryn jakie biuro nieruchomości posiada na każdym z portali takich jak np. na Facebook, Google+, YouTube, Twitter albo LinkedIn.

Jest bardzo ważne dla blog nieruchomości, żeby uwzględnić pod każdym z artykułów odpowiednie guziki, żeby można było je udostępnić na portalach społecznościowych, albowiem pozwala to zarówno na rozpowszechnienie treści publikowanych na blogu biura nieruchomości jak i na wzmocnienie strategii rozwoju marki biura nieruchomości.

Trzeba pamiętać, że każdy szczegół strony albo bloga biura nieruchomości zawsze będzie, w ten czy inny sposób wpływał na biuro nieruchomości, a naszą główną intencją jest to, żeby korzystanie z nich było przyjemne.

Chodzi o to, żeby użytkownicy uznali stronę za przyjazne miejsce i żeby ich doznania z nią związane były pozytywne, albowiem w przeciwnym przypadku biuro nieruchomości może nawet stracić potencjalnych klientów.

Comments are closed.

Check Also

Czynniki związane z pozycją biura nieruchomości w Internecie.

Select your language: Aktywna obecność biura nieruchomości w Internecie, w tym roku jak i …