Home Coaching Nieruchomości @pl Sektor nieruchomości i adaptacyjność.

Sektor nieruchomości i adaptacyjność.

Select your language: es en fr

Dla biura nieruchomości jest bardzo ważne, aby posiadać zespół, który odzwierciedlać będzie wysoki stopień proaktywności i adaptacyjności, ponieważ jako całość będą to dwa czynniki, które zwiększą poziom produktywności biznesowej. Z drugiej strony, agent nieruchomości z dobrym stopniem adaptacyjności może stać się skuteczniejszym profesjonalistą.

Sektor nieruchomości sam w sobie posiada szereg specyficznych cech, a zwiększenie stopnia adaptacyjności w biurze nieruchomości jest prawdopodobnie jednym z najskuteczniejszych sposobów, aby uzyskać zdrową i wydajną atmosferę pracy.

Gdy biuru nieruchomości uda się zwiększyć stopień proaktywności jego pracowników to otrzyma ono dobre wyniki biznesowe, natomiast jeśli podniesie poziom zbiorowej adaptacyjności swoich pracowników to stanie się zdrową organizacją.

Natomiast jeśli biuru nieruchomości uda się połączyć proaktywnoś i adaptacyjność to jego zespół wzmocni się.

W zależności od źródeł, a zwłaszcza od dyscypliny wiedzy, definicja adaptacyjności może znacząco się różnić.

Adaptacyjność nie jest koncepcją stosowaną wyłącznie w dziedzinie organizacji albo psychologii jako dziedziny wiedzy, wręcz przeciwnie, pojęcie to można znaleźć nawet w takich dziedzinach, jak inżynieria lub medycyna.

IER (Hiszpański Instytut Adaptacyjności) podsumowuje w bardzo schematyczny i prosty sposób różne koncepcje adaptacyjności w zależności od obszaru zawodowego:

 • Adaptacyjność: z łaciny “resilire”; czyli sprężony albo odbijający się jak sprężyna.
 • W inżynierii adaptacyjność materiału jest zdolnością do absorpcji, które ma miejsce przed deformacją plastyczną.
 • W obszarze traumatologii jest to zdolność do wzrostu tkanki kostnej w odpowiednim kierunku, po przebytym złamaniu.
 • W neurobiologii, adaptacyjność interpretowana jest jako zdolność do radzenia sobie w niekorzystnych sytuacjach, przezwyciężeniu ich i stawaniu się, dzięki nim, silniejszym.
 • Dla psychologii pozytywnej jest to zdolność do poprawy po przeżyciach traumatycznych, a dla tradycyjnej psychologii pojęcie adaptacyjności jest bardziej związane z przezwyciężaniem kryzysu emocjonalnego.

Podczas gdy wszystkie wyżej wymienione definicje adaptacyjności nie wydają się mieć ze sobą wiele wspólnego to wszystkie mają jedną wspólną cechę – definiują adaptacyjność jako zdolność. Zdolność materiału do przystosowania, tkanki do rekonstrukcji lub zdolność osoby do stawiania czoła przeciwnościom i pokonaniu ich z powodzeniem.

Na poziome organizacyjnym bardzo ważne jest dla biura nieruchomości, żeby agent nieruchomości potrafił satysfakcjonująco stawiać czoło sytuacjom typowym dla jego zawodu. Ważne jest również, żeby zespół biura nieruchomości mógł satysfakcjonująco i wspólnie radzić sobie z każdą trudną sytuacją.

Adaptacyjność w sektorze nieruchomości.

Najważniejszym aktywem biura nieruchomości są jego pracownicy, a adaptacyjność może być postrzegana jako cenny składnik aktywów, ponieważ jest kluczową umiejętnością, aby stawiać czoło przeciwnościom zawodowym i dobrze nimi zarządzać.

Sektor nieruchomości odzwierciedla środowisko, które generuje wysoki poziom niepewności, a także wymaga dużej zdolności przystosowywania się do zmian. Adaptacyjność organizacyjna jest zbiorową zdolnością, którą biuro nieruchomości powinno rozwijać, aby osiągnąć wysoki poziom produktywności.

W celu osiągnięcia wysokiego poziomu produktywności zbiorowej przez biuro nieruchomości, powinno ono stymulowa adaptacyjność jako czynnik ułatwiający przystosowanie do zmian.

Adaptacyjność będzie kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia założonych celów biznesowych i wprowadzania ich w życie przez zespół biura nieruchomości.

Biuro nieruchomości, które stymuluje adaptacyjność w zespole biura nieruchomości zyskuje aktywa, które są w stanie stawić czoło każdej negatywnej sytuacji, zarządzać nią, a nawet przekształcić ją w coś pozytywnego.

Zespół biura nieruchomości o wysokim stopniu adaptacyjności zbiorowej, będzie mógł efektywniej wykorzystać możliwości handlowe oraz skuteczniej zarządzać trudnymi sytuacjami, przekształcając je w coś produktywnego.

W takich dziedzinach jak nieruchomości, adaptacyjność jest kluczem do osiągnięcia wysokiego poziomu produktywności biznesowej. Środowisko wokół biura nieruchomości jest zmienne, a biuro jako organizacja musi być w stanie przystosować się do zmian obecnych w otoczeniu.

Biuro nieruchomości, które dostosowuje się do zmieniającego się otoczenia i posiada wysoki stopnień adaptacyjności zbiorowej w swoim zespole, jest w stanie uzyskać znacznie lepszą pozycję, a nawet może stać się liderem w swojej kategorii.

Adaptacyjność organizacyjna w biurze nieruchomości.

 • Adaptacyjny lider organizacyjny biura nieruchomości potrafi stworzyć skuteczny i produktywny zespół, potrafi stale dostosowywać się do zmian oraz wzmacnia biuro nieruchomości jako wydajną organizację.
 • Adaptacyjność pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu produktywności, wzmacnia go zarówno indywidualnie jak i zbiorowo.
 • Jako umiejętność powinno się ją stymulować i rozwijać w celu osiągnięcia korzyści.
 • Adaptacyjność motywuje członków zespołu biura nieruchomości i zwiększa ich indywidualne zaangażowanie związane z biurem nieruchomości.
 • Ułatwia realizację polityki organizacyjnej powstałej w trudnych sytuacjach w firmie.
 • Adaptacyjność pozwala członkowi zespołu biura nieruchomości przezwyciężyć niekorzystne sytuacje, dostosować się do zmian i zarazem utrzymać swój poziom produktywności.

Adaptacyjność jest umiejętnością stawiania czoła przeciwnościom stwarzając potrzebne zasoby psychologiczne, aby wyjść z danej sytuacji silniejszym i stawać się coraz lepszą osobą zarówno na płaszczyźnie prywatnej jak i zawodowej.

Powyższa definicja adaptacyjności w formie cytatu odzwierciedla jak ważne jest dla biura nieruchomości posiadanie zespołu pracowników, którzy są w stanie poradzić sobie z przeciwnościami losu, zarówno na płaszczyźnie osobistej jak i zawodowej.

W sektorze nieruchomości, prawie codziennie specjaliści muszą stawiać czoła i rozwiązywać niekorzystne sytuacje związane z klientami jak również z osobami spoza organizacji.

Nie zapominajmy jednak o czymś bardzo ważnym i często zaniedbywanym przez biuro nieruchomości, a mianowicie, specjalista od nieruchomości ma swoje własne życie, a oznacza to, że ma swoje konflikty i sytuacje osobiste, z którymi musi się skonfrontować i rozwiązać je.

Agent biura nieruchomości nie ma obowiązku odcinać się od swoich emocji i problemów przekraczając próg biura nieruchomości. W teorii oczywiście wszystkie przedsiębiorstwa, w ten czy inny sposób, starają się uświadomić swoim pracownikom, że „problemy osobiste powinny pozostać poza firmą”.

Jest to jednak tylko teoria, ponieważ w praktyce sytuacja wygląda inaczej i szacuje się, że tylko jedna trzecia osób posiada wysoki poziom adaptacyjności.

Z drugiej strony warto zauważyć, że środowisko biura nieruchomości odzwierciedla wysoki stopień indywidualizmu, czasami nawet samo biuro nieruchomości zachęca do takiego zachowania uważając, niesłusznie, że agresywna konkurencja zawodowa zwiększa produktywność i co za tym idzie zyski handlowe.

Stymulowanie konkurencyjności zawodowej to jedno, a co innego, gdy w sektorze nieruchomości przechodzi się od agresji do pasywnej przemocy. Dlatego też problemy na poziomie organizacyjnym mogą być nawet bardzo poważne i szkodliwe dla interesów biura nieruchomości.

Na poziomie organizacyjnym często są też dostrzegalne, i to nie tylko w sektorze nieruchomości, negatywne synergie jako przeważająca cecha funkcjonalna. Wewnętrzne negatywne synergie obecne w biurze nieruchomości, generowane przez jednego lub więcej członków personelu mogą okazać się katastrofalne zarówno na poziomie organizacyjnym jak i biznesowym.

Jeśli członkowie personelu biura nieruchomości nie posiadają wysokiego stopnia adaptacyjności to negatywne synergie w końcu im zaszkodzą, a w rezultacie, znajdzie to odbicie na ich produktywności.

Poziom produktywności pracownika biura nieruchomości zawsze, w ten czy inny sposób, będzie miał wpływ na zbiorowe wyniki; a niska produktywność zbiorowa w sektorze nieruchomości jest często wynikiem niskiego poziomu indywidualnej asertywności i adaptacyjności.

Kiedy w sektorze nieruchomości wystąpią jednocześnie takie elementy jak niska asertywność i niska adaptacyjność to wpłynie to negatywnie na biuro nieruchomości, zarówno na poziomie produktywności jak i skuteczności zbiorowej.

Fikcyjny przykład, który wyjaśni w inny sposób powyższą tezę.

Wyobraźmy sobie, że w zespole biura nieruchomości jest jedna lub dwie osoby o niskim poziomie asertywności, zarazem, w tym samym zespole, istnieje osoba asertywna i proaktywna, ale nie reprezentuje ona wysokiego poziomu adaptacyjności.

W takiej sytuacji jest bardzo prawdopodobne, że osoba ta nie będzie umiała satysfakcjonująco zarządzać negatywnymi synergiami, z którymi będzie miała do czynienia i będzie to wpływać negatywnie na jej poziom produktywności.

Innymi słowy, dany członek zespołu biura nieruchomości jest asertywny i proaktywny, jest on również bardzo produktywny, a oznacza to, że jest bardzo cenny dla biura nieruchomości.

Chociaż pojawia się tu pewien problem, mianowicie nie potrafi on rozwiązać satysfakcjonująco konsekwencji mało asertywnego zachowania innych członków zespołu biura nieruchomości.

To bardzo proste, można być proaktywnym i asertywnym członkiem zespołu biura nieruchomości, ale jeśli nie posiada się zdolności bycia adaptacyjnym to nie będzie się w stanie satysfakcjonująco stawiać czoła przeciwnościom w postaci negatywnych synergii.

W takich okolicznościach, członek zespołu biura nieruchomości, który jest cennym aktywem dla samego biura, powolutku przestanie nim być, a wynikać to będzie z jego niskiej produktywności.

Sektor nieruchomości zazwyczaj obfituje w sytuacje o wysokim poziomie stresu, dlatego jeśli członkowie zespołu biura nieruchomości nie są adaptacyjni to nie będą w stanie dobrze zarządzać tymi sytuacjami.

Stres w biurze nieruchomości jest generowany przez działanie samo w sobie, przez fakt, że specjaliści od rynku nieruchomości muszą nieustannie stawiać czoła i skutecznie rozwiązywać niekorzystne sytuacje.

Adaptacyjność może być również oceniana jako zdolność do skutecznego zarządzania takimi sytuacjami, które generują stres, albowiem stres zawsze jest czynnikiem, który negatywnie wpływa na indywidualną i zbiorową produktywność biura nieruchomości.

Przeżyje gatunek nie najmocniejszy, nie najinteligentniejszy, ale taki, który najlepiej przystosuje się do zmian. Darwin.

Cytowane źródła: Instituto Español de Resiliencia (Hiszpański Instytut Adaptacyjności).

Comments are closed.

Check Also

Ciągłe doskonalenie w dziedzinie nieruchomości.

Select your language: Ciągłe doskonalenie to stosowany model organizacyjny, którego celem …