Home Rynek Nieruchomości Zmieniający się rynek nieruchomości.

Zmieniający się rynek nieruchomości.

inmobiliaria y mercados

Select your language: es en fr ru ro

Inwestycje w nieruchomości w regionach, które kiedyś były modne oraz w takich jak Orihuela Costa, utrzymują się w centrum zainteresowania zagranicznego klienta.

Możemy z pewnością stwierdzić, że rynki nieruchomości opierały się od zawsze na kliencie zagranicznym, w dzisiejszych czasach niemalże obowiązkiem biura nieruchomości jest pozyskanie zagranicznych klientów.

Mobilność klientów na pewno jest cechą, która wyróżnia międzynarodowy rynek nieruchomości i razem z nią różne regiony świata, które pozycjonują się ze względu na swoją atrakcyjność inwestycyjną.

Wyżej wspomniana cecha, czyli mobilność zagranicznego klienta rynku nieruchomośći jest powiązana z określonymi regionami świata, gdzie w sposób koniunkturalny, klient łączy się z rynkiem inwestycyjnym.

Jako rezultat powyższego pojawiają się regionalne “mody na nieruchomości” czyli miejsca, które zaczynają być atrakcyjne dla potencjalnych klientów jak i dla biura nieruchomości.

Niektóre obszary mody na nieruchomości charakteryzują się tym, że pojawiają się w sposób bardzo nieoczekiwany aby potem, tak samo szybko zniknąć. Może wynikać to z powodu powstania innego, modnego miejsca do inwestowania.

Jakkolwiek istnieją obszary, które są swoistym punktem odniesienia dla rynku nieruchomości, są to te pojedyńcze regiony świata, na które nie odziaływują żadne przejściowe tendencje obecne na rynku nieruchomości.

Przykłady międzynarodowej mody na rynku nieruchomości. 

Kilka jasnych przykładów mody na nieruchomości w minionej dekadzie to na pewno Punta Cana i Natal czyli odpowiednio: centrum turystyczne Dominikany w regionie Karaibów i stolica stanu Rio Grande do Norte w Brazylii.

Fenomen nieruchomościowy Punty Cany na Karaibach, wynika z uprzedniego powstania innego, ważnego rynku nieruchomości w regionie – Puerto Plata. Potencjalni klienci zostali po prostu przestransportowani z jednego miejsca na wyspie do drugiego przez głównych europejskich turoperatorów.

W połączeniu z inwestycjami zrealizowanymi w Punta Cana przez prywatnych inwestorów i miejscowy rząd, udało im się skonsolidować ten rynek. Podobna sytuacja wydarzy się kilka lat później na Północy Brazylii w związku z innymi czynnikami, które odegrają tam główną rolę.

W przypadku Brazylii, potencjalny europejski klient biura nieruchomości został “przewieziony” z miasta Natal do Fortalezy; fakt ten spowodował niepisaną wojnę pomiędzy paniami burmistrz tych właśnie miast.

W mieście Fortaleza zostały przeprowadzone duże inwestycje, szczególnie w obszarach związanych z infrastrukturą i bezpieczeństwem. W ten sposób powstał kolejny, ważny czynnik potrzebny do przetransportowania do tego regionu potencjalnych klientów rynku nieruchomości, mianowicie powstanie czarterowych linii lotniczych.

W przypadku miejscowości Punta Cana, czarterowe linie lotnicze również odegrały ważną rolę w zwiększeniu potencjału turystycznego regionu i udało im się przyciągnąć zainteresowanie inwestycjami w rynek nieruchomości.

Powstały nawet linie lotnicze, które głównie latały do Punta Cany, wiele z nich jednak z czasem przestało istnieć albo przestały obsługiwać regularne połączenia.

Rola linii lotniczych zazwyczaj jest kluczowa, ponieważ zaspokaja, w sposób regularny, potrzebę stałego przemieszczania się potencjalnego klienta biura nieruchomości.

Rola tanich linii lotniczych w Europie. 

Aktualnie w Unii Europejskiej niektóre tanie linie lotnicze biorą udział w obrocie rynku nieruchomości szczególnie na poziomie regionalnym. Dzięki temu niektóre regiony, wcześniej prawie nieodwiedzane stają się interesującymi miejscami dla potencjalnego klienta.

Wyżej wspomniane zjawisko dla wielu jest prawie niedostrzegalne, ponieważ nie obejmuje dużej ilości potencjalnych, zagranicznych klientów, jednak dla tych regionów jest to ważne i oznacza dla nich wzrost gospodarczy.

Jeżeli przyjrzymy się trajektorii klienta biura nieruchomości podczas ostatniej dekady w Europie, to zauważymy, jak odczuwalnie wzrosła sprzedaż nieruchomości obcokrajowcom w niektórych krajach, których wcześniej nie brało się pod uwagę.

Przejrzystym przykładem powyższego są Węgry i Bułgaria. W przypadku Węgier sektor nieruchomości skorzystał głównie na kliencie hiszpańskim, a w przypadku Bułgarii główną rolę odegrał klient polski.

Jakkolwiek w obydwu przypadkach powstanie inwestycji na rynku nieruchomości nie odbyło się na dużą skalę, przykład ten posłużyć nam może jako odnośnik względem rozwoju rynku nieruchomości konkretnych regionów wyżej wspomnianych krajów.

Inwestycja w nieruchomości w Orihuela Costa.

W miejscowości Orihuela Costa od lat obserwuje się dużą ilość zagranicznych inwestycji na rynku nieruchomości i pomimo faktu istnienia tzw. „bańki spekulacyjnej” na hiszpańskim rynku nieruchomości.

Obecnie jako rezultat wielu lat inwestycji w nieruchomości ze strony obcokrajowców, odnotowuje się silną obecność klientów angielskich, niemieckich, francuskich, szwedzkich i ogólnie klientów pochodzących z krajów skandynawskich.

Z powodu mocnej obniżki cen mieszkań w Hiszpanii, klienci wcześniej wspomnianych rynków wciąż pozostają na nim obecni, dołączyła do nich duża liczba klientów rosyjskich, polskich czy norweskich.

Spadek cen mieszkań w Orihuela Costa, nie był jedynym czynnikiem, który spowodował przybycie klienta rosyjskiego, polskiego czy norweskiego. Oprócz poszukiwania przez klienta okazji na rynku nieruchomości, czemu sprzyjają niskie ceny nieruchomości, istnieją również inne, interesujące czynniki.

Jedną z głównych zalet, które Orihuela Costa oferuje zagranicznemu klientowi jest jej doskonała infrastruktura usługowa, wspaniały klimat charakteryzujący się łagodnymi temperaturami przez cały rok, co sprawia, że można korzystać z jej plaż praktycznie bez ograniczeń.

Przybycie zagranicznego klienta biura nieruchomości dekady temu do Orihuela Costa, zmusiło przedsiębiorców wszystkich sektorów do zatrudnienia personelu posługującego się językami, które dominują w regionie.

Nie tylko biura nieruchomości wyróżniają się zatrudnieniem agentów władających różnymi językami, miało to miejsce również w sektorze hotelarskim i w tych wszystkich firmach, które zajmują się oferowaniem różnych typów usług.

Jako rezultat dużego popytu ze strony zagranicznych klientów, którzy przyjechali do miejscowości Orihuela Costa, możemy również zaobserwować dużą liczbę zagranicznych przesiębiorców, którzy osiedlili się w tym regionie, oferując wiele typów usług biorących pod uwagę pochodzenie swoich klientów.

Rzeczywistość zmusiła biura nieruchomości do podzielenia się ze względu na pochodzenie swoich klientów, oferując w ten sposób usługi w różnych językach i koncentrując swoje zasoby na konkretnych rynkach.

W przypadku Biura Nieruchomości Costa Invest, jest to część długoletniej, stosowanej strategii mającej na celu udoskonalenie oferowanych usług związanych z nieruchomościami.

Oczywiście nie chodzi tu tylko o zatrudnianie dwujęzycznych agentów tylko po to, aby mogli obsługiwać konkretny rynek, oprócz tego jest konieczne aby ci agenci posiadali solidne wykształcenie z zakresu rynku nieruchomości.

  • Orihuela Costa

    Inwestowanie w Orihuela Costa (Hiszpania).

    Select your language: Istnieje wiele powodów, żeby zainwestować w Orihuela Costa – jest to…
  • Kilkusetletni dom.

    Select your language: Na północnym Wschodzie Szkocji znajduje się mała wyspa Coll, to właś…
Comments are closed.

Check Also

Inwestowanie w Orihuela Costa (Hiszpania).

Select your language: Istnieje wiele powodów, żeby zainwestować w Orihuela Costa – jest to…