Home Produktywność Pracy @pl Jak zwiększyć produktywność biura nieruchomości?

Jak zwiększyć produktywność biura nieruchomości?

Select your language: esenfr

Zwiększenie produktywności biura nieruchomości jest decydujące, a w szczególnych okolicznościach może nawet wpłynąć na jego przetrwanie.

Aby osiągnąć wzrost produktywności biura nieruchomości nie zawsze powinno skupiać się na inwestycjach finansowych.

Najpierw powinno się dokonać szczegółowej analizy zasobów, jakimi biuro dysponuje oraz przeprowadzić uzupełniającą analizę funkcjonalną w celu dokładnego określenia sytuacji na poziomie biznesowym, w którym znajduje się biuro nieruchomości.

Zawsze należy pamiętać o odpowiednim stosunku kosztów do korzyści, a mówiąc “koszt” nie musimy ograniczać się do kwestii ekonomicznych, dlatego bardziej jest wskazane użycie określenia “inwestycja a korzyści”.

Ponieważ inwestycja nie koniecznie musi być finansowa, także czas jest zasobem i powinien być zarządzany efektywnie, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Na przykład, w momencie gdy agent nieruchomości realizuje rozmowę telefoniczną albo pisze e-maila do potencjalnego klienta to w tym momencie inwestuje swój bardzo cenny zasób jakim jest właśnie czas.

Aby zwiększyć produktywność biura nieruchomości powinno się zwiększyć jego zasoby, wykorzystując ich mocne strony i stosując systemy optymalizacji, które zmienią wymienione elementy funkcjonalne, które mogą być ulepszone.

Rady potrzebne do zwiększenia produktywności biura nieruchomości.

Lider biura nieruchomości.

Posiadanie biura nieruchomości nie świadczy o posiadaniu odpowiedniego przeszkolenia i kwalifikacji wymaganych do bycia liderem organizacji. Bycie właścicielem biura nieruchomości to jedno, a bycie liderem to jest coś zupełnie innego.

Jeśli właściciel biura nieruchomości nie spełnia warunków niezbędnych do bycia liderem własnej firmy to nie zawsze jest to zjawisko negatywne, ponieważ może przekazać innej osobie obowiązki bycia liderem organizacji.

Obowiązki bycia liderem biura nieruchomości mogą zostać przekazane innemu członkowi organizacji, a będzie to zależało oczywiście od modelu przyjętego przez biuro nieruchomości w tym zakresie.

Możemy znaleźć różne modele organizacyjne dla biura nieruchomości, chociaż we wszystkich zawsze wyróżnia się osoba lidera biura nieruchomości.

Właściwie etykietka bądź nazwa, jaką nadamy temu pracownikowi nie jest ważna; osobę tą można nazywać dyrektorem, kierownikiem, przełożonym, itp. co jest naprawdę ważne to fakt, żeby osoba ta posiadała niezbędne kompetencje do efektywnego zarządzania biurem nieruchomości.

Lider organizacyjny na obszarze biura nieruchomości musi być dobrym menedżerem wszystkich zasobów jakimi dysponuje biuro nieruchomości, powinien generować pozytywne synergie na poziomie wewnętrznym jak i zewnętrznym, rozwiązywać problemy i być bardzo skutecznym w podejmowaniu decyzji.

Produktywny zespół biura nieruchomości.

Lider potrzebuje ludzi, którymi będzie mógł zarządzać, a w biurze nieruchomości zespół biura nieruchomości odgrywa bardzo ważną rolę w celu uzyskania dobrych rezultatów.

Chociaż postać lidera organizacyjnego w biurze nieruchomości jest niezbędna, aby zwiększyć jego wydajność to zespół pracowników biura nie jest mniej ważny.

Zespół biura nieruchomości zazwyczaj sam się niepotrzebnie ogranicza do zespołu agentów nieruchomości i mimo, że rzeczywiście stanowią oni bardzo ważną część biura nieruchomości jako organizacji to jednak nie stanowią jej 100 procent.

Oznacza to, że biuro nieruchomości jako organizacja to znacznie więcej niż zespół agentów nieruchomości.

W dziedzinie nieruchomości jako organizacji znajdziemy inne, równie ważne figury organizacyjne odgrywające ważną rolę na poziomie przedsiębiorstwa, ponieważ w firmie każdy pracownik ma swoją rolę i konkretne obowiązki, a wszyscy jej członkowie są równie ważni.

W organizmie biura nieruchomości, oprócz agentów nieruchomości znajdziemy również: sekretarzy albo sekretarki, webmasterów, adwokatów, Community Manager’ów, zarządców, współpracujących agentów i agencje, doradców, a nawet osobę odpowiedzialną za sprzątanie biura, która również odgrywa ważną rolę.

Technologia jako zasób dla biura nieruchomości.

Technologia jest zasobem o wielkiej wartości dla biura nieruchomości i należy mieć świadomość, że technologia nie jest tylko kwestią jej posiadania, kluczem jest wiedza, jak ją skutecznie wykorzystać, aby zwiększyć dzięki niej produktywność.

Biuro nieruchomości może nabyć najlepszy sprzęt komputerowy, ale jeśli ludzie, którzy z niego korzystają nie mają wystarczających kwalifikacji to do niczego się nam on nie przyda, a wtedy ten sprzęt komputerowy stanie się niepotrzebnym kosztem zamiast dobrej inwestycji.

Żyjemy w społeczeństwie, w którym praktycznie każdy jest w stanie korzystać z komputera i Internetu, ale co ciekawe 97% tych osób nie wie rzeczywiście czym jest Internet albo w jaki sposób działa.

Bycie wykwalifikowanym użytkownikiem aktualnych technologii, oznacza nie tylko przeglądanie Internetu lub wiedza jak korzystać z systemu wideokonferencji za pomocą smartfona – oznacza to znacznie więcej.

Użytkownik technologii dostępnych w biurze nieruchomości powinien znać podstawowe funkcje aplikacji, jakie są do jego dyspozycji, bo inaczej nie będzie w stanie z nich skorzystać i co za tym idzie nie zwiększy swojej produktywności.

Nie mam tutaj na myśli posiadania ekspertów z zakresu informatyki, ale po prostu osoby, które potrafiłyby korzystać z wszystkich funkcji oprogramowania biurowego, tworzyć i zarządzać bazami danych, mieć dostęp do programu CRM biura nieruchomościi przeglądać Internet znając przynajmniej podstawowe protokoły jakie są używane w tym procesie.

Żyjemy w społeczeństwie głęboko uzależnionym od technologii i zarazem w takim, w którym większość nie ma o niej zielonego pojęcia. Jest to sprawdzony sposób na katastrofę.- Carl Sagan.

Program CRM biura nieruchomości.

CRM biura nieruchomości jest znaczący w procesie zarządzania biurem nieruchomości i w ten sposób zwiększa jej poziom produktywności.

CRM (Customer Relationship Manager) pozwala biuru nieruchomości na zarządzanie praktycznie każdym z jego obszarów, począwszy od nadzorowania procesów zarządzania sprzedażą nieruchomości a skończywszy na pomiarze indywidualnych poziomów produktywności każdego z agentów nieruchomości.

CRM biura nieruchomości to coś więcej niż narzędzie kontroli, powinien być uważany za sposób monitorowania każdego z aktywnych procesów w firmie.

CRM biura nieruchomości pozwala na znacznie skuteczniejsze zarządzanie bazą nieruchomości na sprzedaż oraz na zrealizowanie bardzo precyzyjnego nadzorowania w jaki sposób są zarządzane dane działania, a nawet na pomiar wyników reklamowych.

CRM biura nieruchomości pozwala na nadzorowanie indywidualnych działań każdego pracownika biura nieruchomości – pozwala to na wykrycie słabych i mocnych stron każdego członka zespołu i zarazem pozwala na zorientowanie się co nie działa w sposób wydajny. Jest to pierwszy krok do zwiększenia produktywności biura nieruchomości.

Biuro nieruchomości oczywiście powinno posiadać sprzęt techniczny na pewnym określonym poziomie, aby móc zwiększyć swoją produktywność.

Szkolenia w biurze nieruchomości.

Często myli się takie terminy jak edukacja i szkolenie jak również przygotowanie z kwalifikacjami.

Właściwie wszystkie powyższe elementy powinny charakteryzować agenta nieruchomości, chociaż nie stanowią one w żaden sposób taktycznych wymogów, aby stać się profesjonalistą w tym zakresie.

Teoretycznie agent nieruchomości w momencie gdy staje się częścią biura nieruchomości posiada pewną praktykę i niezbędne kwalifikacje. Nie oznacza to oczywiście, że jego doświadczenie w tym zakresie jest optymalne, między innymi dlatego, że prawdziwy profesjonalista nigdy nie przestaje się uczyć.

Procesy szkoleniowe, specjalistyczne kursy dotyczące obszarów działania zawodowego, umożliwiają zwiększenie przydatności zespołu biura nieruchomości, a tym samym ich skuteczność.

Dobrze wyszkolony zespół z pewnością osiągnie dobry poziom produktywności.

Coaching jako dyscyplina, prowadzi do zwiększenia produktywności zespołów biur nieruchomości opartych na określonych metodach i szczegółowych programach.

Oczywiście wychodząc z założenia, że każdy członek zespołu powinien być zaangażowany, cecha ta powinna być rozumiana jako wartość organizacyjna.

Szkolenie coachingowe dla biura nieruchomości posiada kilka podejść, a zależeć one będą od konkretnych potrzeb na poziomie organizacyjnym biura nieruchomości.

Celem procesów Coachingu nieruchomości zawsze jest zwiększenie produktywności biura nieruchomości.

Poziom wydajności zespołu biura nieruchomości znajduje swoje odzwierciedlenie w jego produktywności.

Obsługa klienta w biurze nieruchomości.

Biuro nieruchomości bez skutecznej polityki obsługi klienta może zapomnieć o osiągnięciu wysokich poziomów produktywności.

Polityka obsługi klienta biura nieruchomości jest kluczowym czynnikiem do stworzenia i wzmocnienia zewnętrznych kontaktów, pozyskania klientów i sprawienia, żeby byli nam wierni.

Polityka ta powinna stać się punktem odniesienia i być istotnym czynnikiem decydującym o poziomie komunikacji organizacyjnej biura nieruchomości.

Klienci są “pożywieniem” każdej firmy, a biuro nieruchomości nie jest tutaj wyjątkiem. W momencie, gdy znaczenie klienta dla firmy będzie ustalone to konieczność zapewnienia mu wyjątkowego traktowania okaże się nie do podważenia, albowiem bez klientów, którzy kupują mieszkania lub domy, biuro nieruchomości nie ma szans na przetrwanie.

W ramach polityki obsługi klienta biura nieruchomości powinny być brane pod uwagę różne aspekty, począwszy od sposobów komunikacji z klientem, a kończąc na technikach budowania dobrych stosunków.

Różne formy powitania klienta i sposób w jaki zaczyna się rozmowę telefoniczną w biurze nieruchomości, komunikacja werbalna, niewerbalna i pisana jak również stany emocjonalne są elementami, które powinny być uwzględnione w każdej polityce obsługi klienta biura nieruchomości.

Branding i reklama biura nieruchomości.

Zaplanowanie i wdrożenie skutecznej strategii rozwoju marki jest bardzo ważne dla biura nieruchomości jak również generowanie pozytywnych synergii na zewnątrz biura – te dwa czynniki połączone razem pozwolą zwiększyć produktywność biura nieruchomości.

Każda strategia Brandingu Biura Nieruchomości powinna być skupiona na tym samym celu – stronie internetowej biura nieruchomości, która jest internetowym oknem wystawowym oferty nieruchomości na sprzedaż.

Strona internetowa biura nieruchomości powinna być traktowana jak “wirtualne biuro” firmy – powinno się ją traktować tak jakby była jego lustrzanym odbiciem zarówno na poziomie biznesowym jak i organizacyjnym.

W strategii Brandingu biura nieruchomości powinniśmy zawsze znaleźć następujące czynniki: strona internetowa biura nieruchomości traktowana jako HUB gdzie powinny skupiać się wszystkie jego działania, blog biura nieruchomości traktowany jak kluczowy element rozwoju marki biura nieruchomości i pozycjonowania w Internecie jak również strony biura nieruchomości na różnych portalach społecznościowych (Facebook, Google Plus, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Ok, itp.).

Reklama powinna być zawsze traktowana przez biuro nieruchomości jako inwestycja oraz powinna być zarządzana jak każdy inny zasób biznesowy. Kampania reklamowa podjęta przez biuro nieruchomości powinna być nadzorowana, aby potem jej wynik został oceniony, bez względu na sposób zarządzania daną reklamą.

Każde działanie podjęte przez biuro nieruchomości powinno być skoncentrowane na osiągnięciu celu, a zwiększenie produktywności powinno być uważane za cel sam w sobie.

Comments are closed.

Check Also

Wirtualna rzeczywistość w sektorze nieruchomości.

Select your language: Wirtualna rzeczywistość pozwala biurom nieruchomości pokazywać swoje…