Prawa Autorskie

costa invest real estate

Select your language: esenfrruro

Biuro nieruchomości Costa Invest.

  • Adres: Ulica Salvador Dalí 18, parter 1. Centrum Handlowe Vía Park 1. Playa Flamenca (Kod pocztowy-03189), Orihuela Costa (Alikante-Hiszpania).
  • Telefon: (+34) 966 760 422
  • E-mail: info@costainvest.com
  • Strona internetowa: costainvest.com

Prawa Własności Intelektualnej i Przemysłowej strony costainvest.org

Costa Invest Real Estate

Strona internetowa costainvest.org łącznie ze swoim programem, edycją, komplilacją, pozostałymi potrzebnymi elementami do poprawnego jej funkcjonowania, projektami, logotypami, tekstami i/lub grafikami są własnością Biura Nieruchomości Costa Invest, które posiada odpowiednie upoważnienia ze strony ich autorów.

Wszystkie treści publikowane na stronie costainvest.org są odpowiednio chronione przez prawo dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej, jak również zapisane w odpowiednich spisach publicznych.

Pan Daniel Costa Lerena, autor treści publikowanych na stronie costainvest.org, na mocy prywatnej umowy oraz za wspólnym porozumieniem stron upoważnia Biuro Nieruchomości Costa Invest do ich publikacji.

Bez względu na ich przeznaczenie, częściowe, bądź całkowite przetwarzanie, użycie, eksploatację, dystrybucję bądź urynkowienie, wymaga się, w każdym przypadku, wcześniejszego, pisemnego upoważnienia ze strony Biura Nieruchomości Costa Invest.

Skorzystanie z tych materiałów bez wcześniejszego upoważnienia ze strony Biura Nieruchomości Costa Invest będzie uznane za poważne nadużycie praw własności intelektualnej i przemysłowej autora.

Projekty, logotypy, teksty i/albo grafiki nie będące własnością Biura Nieruchomości Costa Invest , mogące pojawić się na stronie internetowej, należą do swoich właścicieli, czyniąc ich tym samym odpowiedzialnymi za jakikolwiek możliwy spór wynikły względem tychże. Jakkolwiek, Biuro Nieruchomości Costa Invest posiada odpowiednie upoważnienia do ich publikacje ze strony wyżej wspomnianych.

Biuro Nieruchomości Costa Invest upoważnia osoby trzecie do przekierowywania treści bezpośrednio ze strony internetowej, zobowiązując je jednak do przekazywania ich przy użyciu odpowiedniego linka informującego o treściach w nim zamieszczonych, podając jako źródło stronę costainvest.org i jako ich autora pana Daniel Costa Lerena.

Jakikolwiek plik nie chroniony prawami autorskimi opublikowany na blogu strony Biura Nieruchomości Costa Invest nie oznacza, że ten dokument nie posiada właściciela, lecz, że jego właściciel/autor dobrowolnie go udostępnił. Tym samym Biuro Nieruchomości Costa Invest nie ponosi odpowiedzialności prawnej za nieodpowiednie publikowanie tych plików przez osoby trzecie.

W celu zgłoszenia przez Państwa jakichkolwiek obserwacji dotyczących ewentualnych nadużyć praw własności intelektualnej lub przemysłowej, bądź względem wszelkich treści tam zawartych prosimy o kontakt za pomocą strony Kontaktowej, pod adresem costainvest.org.

Prawo właściwe i Jurysdykcja.

W celu wyjaśnienia ewentualnych sporów bądź spraw związanych ze stroną costainvest.org albo kwestii dotyczących działalności na niej zawartych stosowane będzie ustawodawstwo hiszpańskie, któremu będą musiały poddać się obydwie strony.

Ewentualnym wyjaśnieniem wszystkich, zaistniałych konfliktów zajmie się system sądowniczy miasta Orihuela w prowincji Alikante (Hiszpania).

 

Costa Invest Real Estate

 

Comments are closed.