Home Coaching Nieruchomości @pl Jak poznać klientów biura nieruchomości?

Jak poznać klientów biura nieruchomości?

Select your language: es en fr ru

Feedback jest bardzo użytecznym narzędziem dla biura nieruchomości, ponieważ pozwala mu lepiej poznać swoich klientów i uzyskać w ten sposób większe korzyści.

Pozwala mu również polepszyć swoje funkcjonowanie organizacyjne jak i produktywność firmy.

Feedback generuje pozytywne synergie w relacjach z klientami biura nieruchomości.

Biuro nieruchomości powinno przetwarzać informacje uzyskane od klientów za pomocą feedback’u; klienci sami w sobie są punktem odniesienia do stworzenia profili potencjalnych nabywców nieruchomości na sprzedaż.

Biuro nieruchomości bazuje na klientach i to oni odzwierciedlają zachowania jak i tendencje kupna, dlatego warto przeanalizować te zachowania, aby osiągnąć lepsze rezultaty.

Po to, aby biuro nieruchomości było w stanie oceniać raporty dotyczące zachowania swoich klientów powinno przede wszystkim, zacząć tworzyć szczególną bazę danych, aby później móc przeanalizować i przetworzyć te informacje. Jest to zadanie, które powinno być wykonywane stopniowo i którego powinien podjąć się każdy agent nieruchomości.

Bardzo ważne jest poznanie zachowania klientów biura nieruchomości, po to, żeby określić:

 • Jakiego typu nieruchomości szukają klienci biura nieruchomości?
 • Średnią cenę nieruchomości poszukiwanych przez klientów.
 • W jakich okolicach klienci szukają nieruchomości?
 • Jak klienci dowiedzieli się o biurze nieruchomości?
 • Jaka była relacja klienta z biurem nieruchomości?

W jaki sposób biuro nieruchomości może lepiej poznać swoich klientów?

Biuro nieruchomości, żeby stworzyć bazę danych związaną z zachowaniami klientów, powinno wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 1. W jaki sposób biuro nieruchomości będzie zarządzać feedback’iem?
 2. Agent nieruchomości jako kluczowy czynnik potrzebny do osiągnięcia feedback’u.
 3. Do czego służy biuru nieruchomości feedback klienta?

1 – Jak zarządza feedback’iem biura nieruchomości?

Ważne jest tutaj, żeby biuro nieruchomości brało pod uwagę skorzystanie ze szczególnego software’u dla biur nieruchomości albo po prostu stworzyło własny program.

Istnieje wiele typów programu CRM nieruchomości, które umożliwiają odzwierciedlenie zachowania i innych danych związanych z klientami biura nieruchomości.

Ponieważ większość z nich tego nie robi, dlatego dobrą opcją jest stworzenie szczególnego programu dla takich zadań.

Dostosowywanie systemu przetwarzania informacji odnoszących się do zachowań klientów biura nieruchomości ułatwia komunikację wewnętrzną na poziomie organizacyjnym i generuje pozytywne synergie.

Ważnym elementem w momencie szukania systemu przetwarzania tych informacji jest fakt, żeby agent nieruchomości miał do niego łatwy dostęp, zarówno w momencie wprowadzania danych jak i w momencie szukania ich.

Baza profili zachowań klientów biura nieruchomości również pozwala zarządzać lepiej zasobami i bardziej precyzyjnie wyznaczać cele na poziomie przedsiębiorstwa.

Korzystając z tych informacji biuro nieruchomości będzie mogło skutecznie skupić swoje zasoby marketingowe docierając w ten sposób do realnego rynku potencjalnych klientów.

Osiągnięcie wysokiego stopnia szczegółowości i dokładności jest również bardzo ważne, ponieważ dokładność informacji zebranych przez system ułatwi agentowi nieruchomości pracę zawodową i pozwoli mu jednocześnie być bardziej efektywnym.

Posiadanie skutecznego agenta nieruchomości oznacza wzrost produktywności dla biura i jakiekolwiek narzędzie, którym będzie dysponować organizacja będzie oznaczało wartość dodaną na poziomie biznesowym. Bardzo ważne jest, żeby traktować biura nieruchomości jako organizację ze wszystkim co ten fakt ze sobą niesie.

2 – Agent nieruchomości jest kluczowym czynnikiem potrzebnym do osiągnięcia feedback’u.

Zaangażowanie agenta nieruchomości w zbieranie informacji potrzebnych do przygotowania raportów dotyczących zachowania klientów biura nieruchomości jest kluczowe; to agent nieruchomości jest odpowiedzialny za otrzymanie feedback’u od klienta i jest to sposób na uzupełnianie bazy danych biura nieruchomości.

Agent nieruchomości powinien zachęcać klientów do oddania feedback’u będąc przy tym asertywnym i starając się uzyskać jak najwyższy stopień dokładności w pozyskanych informacjach.

Dokładność pozyskanych informacji za pomocą feedback’u klientów biura nieruchomości jest kluczowym czynnikiem, ponieważ pozwoli na skonstruowanie znacznie skuteczniejszych raportów dotyczących zachowań klientów.

Podstawowy kwestionariusz potrzebny do rozpoczęcia zbierania informacji na temat zachowania klientów biura nieruchomości powinien opierać się na konkretnych punktach, które muszą spełniać szczególne potrzeby biura nieruchomości jako firmy i organizacji.

– W jaki sposób agent nieruchomości zdobywa feedback klienta:
 • Używając umiejętności społecznych agenta nieruchomości.
 • Stymulując klienta do oddania swojego feedback’u bez zbyt dużego nacisku.
 • Będąc asertywnym jako organizacja i jako firma.
 • Uzasadniając powód feedback’u i jego celowość.
 • Udostępniając klientowi możliwość wyrażenia feedback’u.

3 – Do czego służy biuru nieruchomości feedback klienta?

– Feedback klienta biura nieruchomości pozwala na:
 • Nie bazowanie na statystykach osób trzecich.
 • Wyznaczenie reguł handlowych.
 • Wyznaczenie bardziej dokładnych celów.
 • Określenie rynku i zlokalizowanie go geograficznie
 • Lepsze zarządzanie swoimi zasobami.
 • Osiągnięcie wyższego poziomu produktywności.
– Jak wykorzystać feedback klienta biura nieruchomości:

Jeśli uzyskanie feedback’u od klientów jest ważne, aby ustalić politykę działania firmy i organizacji to równie ważne jest, żeby feedback nie został odłożony na półkę nie zostawszy użyty przez biuro nieruchomości.

Bardzo ważne jest przetwarzanie informacji, porządkowanie jej i udostępnianie jej agentom biura nieruchomości, aby móc potem wyciągnąć wnioski i oczywiście zastosować potrzebne działania w celu zwiększenia skuteczności.

Działania wynikające z konkluzji pozyskanych z raportów strukturalnych również powinny być monitorowane, ponieważ w przeciwnym wypadku nie uda nam się zwiększyć produktywności bazując na skuteczności.

– Etapy przetwarzania feedback’u klientów biura nieruchomości:
 • Zebranie informacji poprzez feedback klienta.
 • Przetwarzanie danych w sposób zorganizowany.
 • Rozpowszechnienie raportów między członków biura nieruchomości.
 • Wymiana pomysłów i opinii o uzyskanych raportach.
 • Stworzenie listy czynników, które trzeba zmienić, aby osiągnąć większy profesjonalizm.
 • Nadzorowanie działania podejmowanego przez biuro nieruchomości.
 • Przestrzeganie metodologii pracy i jej nadzorowanie.

Jak klienci szukają nieruchomości na sprzedaż?

Według statystyk udostępnionych przez różne organizacje międzynarodowego sektora nieruchomości, prawie 50 % klientów, którzy chcą kupić nieruchomość szuka biura nieruchomości przez internet.

Fakt ten odzwierciedla nawyki klienta i biuro nieruchomości powinno brać to pod uwagę, albowiem obrazuje to nową formę relacji na linii klient-biuro nieruchomości.

Jeśli klient chce znaleźć nieruchomość na sprzedaż za pośrednictwem internetu to świadczy to o znaczeniu strony biura nieruchomości jako kanału komunikacyjnego i istotnego narzędzia służącego pozyskiwaniu potencjalnych klientów kupujących.

Blog biura nieruchomości jest kolejnym kanałem dostępu, dzięki któremu potencjalny klient może związać się z biurem nieruchomości. Warto również wspomnieć o znaczeniu aktywnej obecności biura nieruchomości na portalach społecznościowych.

Podsumowując powinno się wdrażać skuteczne strategie Brandingu Nieruchomości za pomocą internetu, aby w ten sposób wzmocnić rozwój marki biura nieruchomości i zwiększyć jej znaczenie podczas sprzedaży nieruchomości.

Klienci poszukujący nieruchomości na sprzedaż w internecie, w momencie gdy odwiedzają stronę biura nieruchomości przywiązują szczególną uwagę do dwóch czynników:

 • Zdjęć nieruchomości na sprzedaż.
 • Informacji dołączonej do zdjęć.

Pośród wielu innych ważnych czynników związanych z rozwojem marki biura nieruchomości kluczowe jest zastosowanie strategii SEO w celu pozycjonowania strony i bloga biura nieruchomości.

Jeśli klienci szukają nieruchomości w internecie to kluczowe jest, żeby natknęli się na stronę biura nieruchomości i dlatego konieczne jest, żeby wyszukiwarki internetowe miały zaindeksowane nieruchomości na sprzedaż.

Wyżej wspomniane statystyki również wskazują, że 35% klientów kupujących nieruchomości nie jest związana bezpośrednio z biurem nieruchomości poprzez jej agenta nieruchomości.

W tym szczególnym przypadku klient, który pragnie kupić nieruchomość obdarza zaufaniem agenta nieruchomości i szuka profesjonalnego doradztwa.

Owo zaufanie klienta powierzone agentowi nieruchomości również generuje pozytywne synergie i sprawia, że inni potencjalni klienci biura nieruchomości się z nim skontaktują.

Biuro nieruchomości, któremu uda się zastosować skuteczny system pozyskiwania i przetwarzania feedback’u klientów, będzie miało lepsze rezultaty i umożliwi agentowi nieruchomości korzystanie z tego wspaniałego narzędzia, co zwiększy jego produktywność.

Jeśli system ten jest skuteczny to biuro nieruchomości odnotuje w krótkim i średnim okresie znaczący wzrost sprzedaży nieruchomości.

Comments are closed.

Check Also

Ciągłe doskonalenie w dziedzinie nieruchomości.

Select your language: Ciągłe doskonalenie to stosowany model organizacyjny, którego celem …