Home Coaching Nieruchomości @pl Polityka obsługi klienta biura nieruchomości.

Polityka obsługi klienta biura nieruchomości.

cliente inmobiliaria

Select your language: es en fr

Dla biura nieruchomości niezbędne jest wdrożenie skutecznego systemu obsługi klienta, który powinien uwzględnić pewne szczególne aspekty potrzebne do osiągnięcia wysokiego stopnia skuteczności.

Kiedy klient biura nieruchomości czuje, że nie został dobrze obsłużony, zarówno z powodu złej obsługi lub za obojętne potraktowanie, po prostu zdystansuje się do biura nieruchomości.

Kiedy klient czuje, że nie został dobrze obsłużony lub obojętnie potraktowany, zdystansuje się do biura nieruchomości.

Dla biura nieruchomości utrata klienta wynikająca z braku odpowiedniego potraktowania może oznaczać poważne problemy, przede wszystkim dlatego, że klienci w dosłownym tego słowa znaczeniu są źródłem zasobów każdej firmy, a po drugie dlatego, że niezadowolony klient może stać się negatywną reklamą.

Najgorszą reklamą jaką może mieć biuro nieruchomości jest niezadowolony klient, i nie jest to w żadnym wypadku przesada, zwłaszcza biorąc pod uwagę niemal natychmiastowe sposoby komunikacji, które istnieją dzisiaj za pośrednictwem różnych platform internetowych.

Mimo, że dla biura nieruchomości jest niezwykle ważne, żeby klienci mieli dobrą opinię na temat ich usług, to jest bardzo negatywne dla interesów biura, gdy dzieje się odwrotnie, czyli kiedy klienci źle mówią o usługach świadczonych przez biuro nieruchomości.

Kluczowym elementem wszelkich zasad strategii brandingu biura nieruchomości albo rozwoju marki dla biura nieruchomości jest dokładne monitorowanie sytuacji, po to, żeby powyższe nie miało miejsca.

Ponieważ jeden klient niezadowolony z biura nieruchomości, jeśli będzie chciał, może poważnie zaszkodzić strategii rozwoju marki biura nieruchomości.

Istnieją setki przypadków, w których wizerunek organizacyjny firmy poważnie ucierpiał z powodu jednego niezadowolonego klienta, a nawet niektórzy niezadowoleni klienci spowodowali poważne szkody finansowe w niejednej firmie.

Osoby odpowiedzialne za biuro nieruchomości powinni być świadome, że zasady gry radykalnie się zmieniły i wystarczy dzisiaj klient korzystający z komputera z dostępem do internetu i dużą dozą niezadowolenia, żeby móc zacząć bardzo skuteczną nagonkę w ciągu kilku sekund.

Z drugiej strony, należy zauważyć, że użytkownicy internetu zazwyczaj bardzo popierają tego typu nagonki i chętnie w nich uczestniczą i ma to miejsce częściej niż gdybyśmy mieli do czynienia ze strategią rozwoju pozytywnej marki.

Użytkownicy internetu, a w szczególności portali społecznościowych, odzwierciedlają szczególnie wysoki stopień solidarności, kiedy rozpowszechniają publikacje, w formie skarg, dotyczące złej obsługi w danej firmie.

Najlepszym sposobem, aby uniknąć takich sytuacji w biurze nieruchomości jest zastosowanie polityki obsługi klienta zorientowanej na generowaniu pozytywnych synergii, które staną się wartością dodaną zarówno na poziomie organizacyjnym jak i biznesowym.

Zadowolony klient biura nieruchomości opowie o swoim zadowoleniu 5 osobom, a niezadowolony 20.

Klient biura nieruchomości może w pewnym momencie przymknąć oko na jakiś błąd, jeśli jest on obsłużony w sposób asertywny, ale z pewnością nie będzie wyrozumiały dla biura nieruchomości, jeśli poczuje się urażony z powodu obojętnego potraktowania lub wrogości.

Aby tego uniknąć konieczne jest, aby wszyscy członkowie biura nieruchomości, rozumianej jako organizacji, byli tego świadomi. Obsługa klienta jest bardzo ważna i powinna być zarządzana na najwyższym, możliwym poziomie profesjonalizmu.

Klienci danej firmy muszą być traktowani profesjonalnie, niezależnie od wartości dokonanych inwestycji i skuteczna polityka obsługi klienta musi zawierać pewne elementy, które są powyżej jakiegokolwiek obszaru lub modelu biznesowego.

Biuro nieruchomości nie może sobie pozwolić, aby profesjonalnie obsługiwać klientów tylko dlatego, że zainwestowali duże sumy pieniędzy – efektywna polityka obsługi klienta jest odpowiednia dla każdej firmy, niezależnie od produktu lub usługi, jaką oferuje.

Nawet klient biura nieruchomości, który ostatecznie nie zdecyduje się na zakup domu, może być generatorem pozytywnych synergii dla firmy właśnie dlatego, że został dobrze potraktowany, a istnieją setki takich przypadków, które można by przeanalizować.

Klient biura nieruchomości chociaż nie kupi domu to może posłużyć jako powiązanie z kolejnym klientem dla firmy i to on właśnie może stać się klientem kupującym.

Jednak biuro nieruchomości, oprócz zastosowania solidnej polityki obsługi klienta, również musi przestrzegać pewnej przesłanki na poziomie organizacyjnym, „nigdy nie lekceważ żadnego klienta biura nieruchomości i wszyscy klienci muszą być traktowani z takim samym profesjonalizmem”.

Kluczowe aspekty obsługi klienta biura nieruchomości.

W celu uzyskania skutecznej obsługi klienta biura nieruchomości, istnieją dwa główne obszary, które należy brać pod uwagę:

  • Formy komunikacji z klientem biura nieruchomości.
  • Typy obsługi klienta biura nieruchomości.

Biorąc pod uwagę zakres jaki jest wymagany dla rozwinięcia takich pojęć i dla osiągnięcia skutecznego wyjaśnienia, zaczniemy ten artykuł od poruszenia form komunikacji jakie mają miejsce z klientem biura nieruchomości, aby w kolejnym artykule przeanalizować podstawowe aspekty kanałów komunikacji z klientem.

Formy komunikacji z klientem biura nieruchomości.

cliente inmobiliaria

  • Powitanie pozwala nawiązać pierwszą więź.

Klient musi czuć, że jest mile widziany w biurze nieruchomości oraz w żaden sposób nie powinno się sprawiać, że poczuł się jak jeden z wielu lub traktować go z obojętnie.

Przywitanie się jest pierwszym kontaktem klienta z biurem nieruchomości; powinien być on serdeczny, bez nadmiernej treści lub intencji.

  • Jak rozmawiać z klientem biura nieruchomości?

Słowa i frazy jakich się używa są kluczowe, a wszystko to w taki czy inny sposób będzie mieć wpływ na ostateczne decyzje klienta biura nieruchomości.

Każda akcja powoduje reakcję, a słowa stają się działaniem, kiedy są wypowiadane, najważniejsze jest to, żeby przewidzieć reakcję jaką wywołają na klienta biura nieruchomości.

Zawsze trzeba przekazywać pewne wartości klientowi biura nieruchomości, takie jak profesjonalizm, solidność i zaangażowanie.

  • Wiarygodność i dokładność w informacji dla klienta.

Bardzo ważne jest, aby przekazywać prawdziwą i dokładną informację klientowi biura nieruchomości, powinien on czuć, że jesteśmy z nim naprawdę szczerzy i absolutnie nie może mieć miejsca sytuacja, w której klient czuje, że ukrywa się przed nim jakąś informację.

Często klient biura nieruchomości może poczuć, że próbuje się go oszukać podczas gdy w rzeczywistości osoba, która się nim zajmuje nie wie jak osiągnąć skuteczną komunikację werbalną.

  • Stan emocjonalny w obsłudze klienta.

Nasze wewnętrzne stany odgrywają bardzo ważną rolę w momencie rozpoczęcia się interakcji werbalnej, będą one wpływały zarówno na klienta jak i na osobę obsługującą go w biurze nieruchomości.

Kiedy obsługuje się klienta biura nieruchomości nie powinno się działać pod wpływem emocji i pamiętać, że klient nie ponosi odpowiedzialności za problemy osobiste lub organizacyjne biura nieruchomości.

W trakcie obsługi klienta powinien być zawsze obecny uśmiech, jako nasz indywidualny znak rozpoznawczy, a jednocześnie musi stać się aktywnym elementem polityki obsługi klienta biura nieruchomości.

Pierwszy kontakt na poziomie komercyjnym bez przyjaznego uśmiechu jest wbrew podstawowym zasadom asertywności.

  • Komunikacja niewerbalna z klientem.

Ciało mówi samo za siebie i stale przesyła informacje klientowi biura nieruchomości, a jeśli komunikacja werbalna jest bardzo ważnym czynnikiem do rozważenia to komunikacja niewerbalna jest również nim jest.

Należy pamiętać, że dwukierunkowość jakiejkolwiek komunikacji werbalnej ma zastosowanie również do komunikacji niewerbalnej i to jest bardzo ważne, aby udało nam się zinterpretować niewerbalne sygnały wysyłane przez klienta.

Postawa ciała, gesty i ogólne ruchy ciała powinny być zgodne z komunikatem werbalnym, który przesyłany jest klientowi biura nieruchomości. Jeden błędnie zinterpretowany gest przez klienta biura nieruchomości, może mieć wpływ na sprzedanie nieruchomości.

  • Komunikacja pisana z klientem biura nieruchomości.

Komunikacja pisana z klientem biura nieruchomości powinna zawierać pewne elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ale trzeba również brać pod uwagę inne czynniki.

Bardzo ważne jest, aby dbać o każde słowo i zdanie, które napiszemy, zarówno w e-mailu jak i na jakimkolwiek innym kanale komunikacyjnym. Słowo pisane również powinno być interpretowane jako działanie, a słowa zawsze wywołują, w taki czy inny sposób, jakąś reakcję u klienta.

Oczywiście w ramach komunikacji pisemnej powinno się zwrócić szczególną uwagę na ortografię i gramatykę, a także na inne elementy, które bezpośrednio lub pośrednio na nią rzutują (typ czcionki i jej rozmiar, struktura wiadomości pisemnej, kolory czcionek, ogólna edycja zawartość, etc.).

W następnym artykule będziemy dalej analizować różne elementy, które składają się na skuteczną politykę obsługi klienta biura nieruchomości, zwracając szczególnie uwagę na sposoby komunikacji z klientem biura nieruchomości.

Comments are closed.

Check Also

Ciągłe doskonalenie w dziedzinie nieruchomości.

Select your language: Ciągłe doskonalenie to stosowany model organizacyjny, którego celem …