Home SEO Nieruchomości Optymalizacja strony biura nieruchomości na urządzenia mobilne.

Optymalizacja strony biura nieruchomości na urządzenia mobilne.

Select your language: esenfrru

Rozpowszechniło się obecnie korzystanie z urządzeń mobilnych w celu surfowania po internecie powodując konieczność optymalizacji strony biura nieruchomości po to, żeby można było z niej sprawnie korzystać na tego typu urządzeniach.

Zawsze należy pamiętać, że odwiedzający stronę biura nieruchomości jest potencjalnym klientem, a pierwsze wrażenie jest najważniejsze.

Kluczem do skutecznej strony biura nieruchomości jest osiągnięcie równowagi między jakością a funkcjonalnością; ułatwiając odwiedzającemu dostęp do ofert nieruchomości na sprzedaż dostępnych w biurze nieruchomości i sprawiając, że korzystanie ze strony biura będzie przyjemnym doświadczeniem.

Według badań przeprowadzonych przez Google i różne uczelnie, zachowanie użytkownika korzystającego z internetu w urządzeniu mobilnym jest zupełnie inne od tego, kiedy korzysta on z komputera stacjonarnego.

Istnieją nawet różnice w zachowaniu tej samej osoby w momencie korzystania z różnych opcji surfowania po internecie, co powoduje konieczność optymalizacji strony biura nieruchomości dla urządzeń mobilnych.

Oprócz wyżej wymienionych czynników badania wskazują także, że użytkownicy urządzeń mobilnych nie są zadowoleni kiedy strona internetowa ładuje się dłużej niż sekundę; są to dane, których nie powinno się lekceważyć.

Korzystanie ze strony biura nieruchomości na urządzeniach mobilnych.

Warto zauważyć, że “reguła sekundy” podczas ładowania strony biura nieruchomości, która to zawsze odnosi się do odwiedzającego stronę biura nieruchomości za pomocą urządzenia mobilnego, nie przenosi się na całkowite załadowanie strony.

Wystarczy, żeby tylko załadowały się zdjęcia albo treści przedstawione na górnej części strony, co sprawi, że odwiedzający nie będzie chciał opuścić strony biura nieruchomości i nie zniechęci się on do oglądania ofert nieruchomości na sprzedaż.

Wyżej wspomniany czynnik jest decydujący, aby zapewnić pozytywne doświadczenie odwiedzjącemu stronę biura nieruchomości i zarazem utrzymać jego uwagę na zdjęciach nieruchomości na sprzedaż.

W momencie, gdy załaduje się górna część strony biura nieruchomości na ekranie mobilnego urządzenia, to w tym momencie uda nam się przykuć uwagę odwiedzającego i sprawić, że zainteresuje się on przez chwilę tę częścią strony; w tym samym czasie pozostałe treści i zdjęcia strony biura nieruchomości będą stopniowo się ładowały na drugim planie.

Jakiego połączenia sieciowego używa osoba odwiedzająca stronę biura nieruchomości?

Jest to pytanie, które posiada wiele odpowiedzi i wymaga uwzględnienia różnego rodzaju możliwości jak również analizy odmiennych czynników.

Załadowanie strony biura nieruchomości dużą ilością zdjęć w czasie krótszym niż sekunda używając sieci 2G albo 4G nie jest łatwym zadaniem; i z góry powinno się zakładać, że nie znamy rodzaju połączenia sieciowego, z którego będzie korzystał odwiedzający stronę biura nieruchomości.

Jako, że latencje tego typy sieci są bardzo wysokie, należy pamiętać, że zużyją one większość sekundy na załadowanie górnej części strony biura nieruchomości.

Bardzo ważna jest tu analiza wyników zachowań odwiedzających stronę biura nieruchomości, a można to zrobić dzięki narzędziom Google’a, Microsoft’a i innych usług dla Webmasterów.

Narzędzia te oferują, oprócz innych ważnych informacji dla Webmastera biura nieruchomości, informacje na temat typu urządzenia używanego przez odwiedzających. Jak również można przeanalizować typy połączeń przez nich używanych, systemy operacyjne i inne, ważne czynniki potrzebne do optymalizacji strony biura nieruchomości.

W momencie gdy uświadomimy sobie jak ważny jest fakt, żeby górna część strony biura nieruchomości załadowała się w czasie krótszym niż sekunda, to potem trzeba będzie zagłębić się w strukturę systemu komunikacyjnego protokołów internetowych.

W tym momencie czas zaczyna być liczony na milisekundy (ms) i są one sumowane w celu osiągnięcia końcowego rezultatu czasowego załadowania strony biura nieruchomości.

W momencie gdy odejmiemy latencję sieci to zostanie zaledwie 400 ms, żeby załadować górną część strony biura nieruchomości w sposób skuteczny, a jest to bardzo mało czasu, żeby osiągnąć ten cel.

Jak można załadować stronę biura nieruchomości używając pozostałych 400ms?

acelerar blog

Możemy uzyskać załadowanie strony biura nieruchomości podczas pozostałych 400 ms w sposób skuteczny pamiętając o pewnych charakterystycznych i indywidualnych czynnikach, które jako całość będą miały wpływ na końcowy rezultat.

Zawsze należy pamiętać, że mowa tu o dostarczeniu pozytywnych doświadczeń dla osób odwiedzających stronę biura nieruchomości, a jest to bardzo ważne, ponieważ osoby te mogą stać się potencjalnymi klientami, a wiele będzie zależało tu od ich pierwszych wrażeń podczas korzystania ze strony biura nieruchomości dostępnej na urządzeniach mobilnych.

Wszystko, co jest powiązane z załadowaniem strony biura nieruchomości na urządzeniu mobilnym to zagadnienie ściśle techniczne. Nie powinno się zapominać, że dla użytkownika to tylko jakaś czynność, która zajmuje sekundę, dlatego właśnie powinno się być skutecznym, aby odwiedzjący oglądnął ofertę nieruchomości na sprzedaż biura nieruchomości.

To co dla odwiedzającego stronę biura nieruchomości jest czymś zwykłym, czyli surfowanie po internecie korzystając z urządzania mobilnego, oznacza złożony proces techniczny, a przede wszystkim fakt, że trwać on powinien sekundę.

Kiedy odwiedzający stronę biura nieruchomości wejdzie na stronę biura korzystając z urządzenia mobilnego to streszczenie procesu technicznego wyglądać będzie następująco:

  • Serwer, na którym umieszczona jest strona biura nieruchomości powinien dać mu odpowiedź.
  • Należy uruchomić kod aplikacji używany przez klienta.
  • Przeglądarka powinna uporządkować i udostępnić treści strony biura nieruchomości.

Biorąc powyższe pod uwagę, trzeba przeanalizować wybrane, decydujące czynniki w celu osiągnięcia zoptymalizowanej strony biura nieruchomości dla urządzeń mobilnych:

– Serwer, na którym umieszczona jest strona biura nieruchomości powinien być skuteczny, ponieważ będzie dysponował kilkoma milisekundami na przetworzenie żądania odwiedzającego i odpowiedzenie mu. 

To co realnie przesyła serwer, na którym umieszczona jest strona biura nieruchomości to wcześniej wysłany kod, dlatego warto zoptymalizować kod HTML strony biura nieruchomości, aby sprawić, żeby wyżej wspomniany proces nie trwał dłużej niż 200 ms.

– Źle wdrożone przekierowywania na stronie biura nieruchomości mogą jej zaszkodzić i fakt ten będzie miał taki sam wpływ na wrażenia odwiedzającego stronę biura nieruchomości.

Jeśli na przykład, odwiedzający stronę biura nieruchomości będzie korzystał ze swojego urządzenia mobilnego podłączonego do sieci 3G to dodatkowe wymagane przekierowania HTTP będą tylko sumować milisekundy latencji danej sieci i tym samym będzie to wymagało ładowania strony biura nieruchomości na swoim terminalu, aby móc oglądnąć nieruchomości biura.

– Protokół korzysta z systemu w celu obliczenia pojemności połączenia i robi to w sposób bardzo szczególny i jeśli nowe połączenie TCP zostanie nawiązane to nie będzie można wykorzystać od razu całej dostępnej szerokości pasma.

Idealną opcją w optymalizacji strony biura nieruchomości na urządzenia mobilne, biorąc pod uwagę system użyty przez protokół TCP, jest próba uzyskania minimalnej liczby trajektorii w celu osiągnięcia szybkiego, pierwszego wyświetlenia strony biura nieruchomości.

Kiedy uda nam się osiągnąć wyżej wspomniane to odwiedzający stronę biura nieruchomości pozostanie na niej i uda nam się osiągnąć cel, którym jest sprawienie, żeby korzystanie z niej było przyjemnym doświadczeniem. Przede wszystkim jednak odwiedzający wciąż będzie chciał przeglądać nieruchomości na sprzedaż opublikowane przez biuro nieruchomości.

– W przypadku strony biura nieruchomości częste jest uleganie pokusie nadużywania dokumentów JavaScript, jak również wdrażanie zbyt skomplikowanego CSS; coś co może zaoferować bardzo ciekawą estetykę dla strony biura nieruchomości, chociaż mało funkcjonalną.

Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że odwiedzający stronę biura nieruchomości będzie przeglądał ją z urządzenia mobilnego to kwestia ta przybiera inny znaczenie.

Bardzo ważne jest, żeby nie używać żadnego skryptu, który może ostatecznie zablokować albo opóźnić wyświetlenie strony biura nieruchomości, w tym celu wystarczy wstawić odpowiednie linie kodu we właściwym miejscu; czyli w tym miejscu szablonu strony biura nieruchomości, który nie utrudni jej załadowania.

Jeśli strona biura nieruchomości jest bardzo złożona, a telefon komórkowy korzystającego nie będzie posiada dobrego połączenia z internetem to będzie bardzo trudno wyświetlić oferty nieruchomości na sprzedaż.

Istnieją inne czynniki, które mają wpływ na czas ładowania się strony biura nieruchomości na urządzeniach mobilnych, chociaż te wcześniej opisane uważane są z technicznego punktu widzenia za najważniejsze i te, na które powinno się zwrócić specjalną uwagę.

Zawsze trzeba pamiętać, że odwiedzający stronę biuro nieruchomości jest potencjalnym klientem, którego pierwszym kontaktem z biurem nieruchomości będzie kontakt ze stroną biura, a jeśli skorzysta z niej poprzez swoje urządzenie mobilne to bardzo ważne jest, żeby to doświadczenie było dla niego pozytywne.

*Źródło: Google Developers 

Comments are closed.

Check Also

Strony biura nieruchomości (standard).

Select your language: Strona biura nieruchomości jest wirtualnym oknem wystawowym zbioru n…