Home Coaching Nieruchomości @pl Opieka nad klientem po zakupie w biurze nieruchomości.

Opieka nad klientem po zakupie w biurze nieruchomości.

Select your language: esenfr

Usługa polegająca na opiece nad klientem po zakupie nieruchomości w biurze nieruchomości jest bardzo ważną wartością dodaną i wpływa pozytywnie na interesy firmy.

Usługa opieki posprzedażnej w biurze nieruchomości przekazuje wartości organizacyjne, które będą generować pozytywne efekty synergii poprzez zadowolonego klienta, który będzie polecać usługi oferowane przez biuro nieruchomości.

Natomiast słabe zarządzanie usługą posprzedażną w biurze nieruchomości może wpłynąć negatywnie, a nawet, w dalszej perspektywie, może oznaczać utratę potencjalnych klientów.

Skuteczna usługa opieki nad klientem po zakupie w biurze nieruchomości, powinna dopomóc klientowi w rozwiązaniu wszelkich problemów, które mogą mieć miejsce po zakupie nieruchomości; takich jak wskazanie jakie czynności musi wykonać albo pomoc w rozwiązaniu innych problemów bezpośrednio związanych z zakupem domu.

Bardzo ważne jest również ustalenie jasnej polityki dotyczącej tej usługi, po to, aby uniemożliwić klientom nadużywania dobrych chęci firmy.

Innymi słowy, usługa opieki nad klientem po zakupie nieruchomości powinna być włączona do polityki obsługi klienta, realizowanej na poziomie firmy, a w konsekwencji usługa ta powinna być zawarta na piśmie, zarówno przez członków organizacji jak i klientów.

Ustanowienie polityki dotyczącej usług następujących po sprzedaży nieruchomości, wzmocni rozwój marki biura nieruchomości, właśnie dlatego powinna być ona skutecznie rozreklamowana.

Jeśli dojdziemy do wniosku, że usługa po sprzedaży nieruchomości jest atutem, to należy odpowiednio ją nagłośnić, aby przyciągnąć potencjalnych klientów.

Incydenty w trakcie opieki nad klientem po zakupie w biurze nieruchomości.

Incydenty z klientami biura nieruchomości mogą się oczywiście pojawić na każdym etapie sprzedaży nieruchomości, ten proces często jest naznaczony różnymi zdarzeniami i mogą być one zróżnicowane.

Agent nieruchomości i biuro nieruchomości powinni być przygotowani na rozwiązywanie problemów powstających w trakcie sprzedaży mieszkań oraz być przygotowanymi na wszelkie incydenty, które mogą pojawić się kiedy proces sprzedaży się zakończy.

Klient biura nieruchomości zawsze przedstawi swoje oczekiwania na temat tego w jaki sposób powinny być rozwiązane dane incydenty.

Klient biura nieruchomości niejako akceptuje te incydenty kupując daną nieruchomość, a biuro powinno postarać się je rozwiązać w sposób zadowalający i niepowodujący dyskomfortu lub szkody.

Klient biura nieruchomości powinien czuć się zrozumiany przez członków organizacji, a w momencie gdy pojawi się jakiś incydent związany z zakupem nieruchomości to powinien on otrzymać również wsparcie emocjonalne.

Biuro nieruchomości, poza wzbudzaniem zaufania wśród swoich klientów, powinno również okazać prawdziwą troskę o rozwiązanie incydentów powstałych podczas sprzedaży mieszkań jak i tych, które miały miejsce po sprzedaży.

Przypomnijmy, że proces zarządzania sprzedażą mieszkań jest bardzo złożony i jest podzielony na kilka etapów, z których wszystkie są jednakowo ważne; od pierwszego kontaktu z klientem biura aż po obsługę klienta po zakupie nieruchomości.

Biuro nieruchomości i jego agenci, podobnie jak wszyscy członkowie organizacji nie powinni skupiać się tylko na jednym z tych etapów, albowiem w takiej sytuacji popełniliby strategiczny błąd, który będzie mieć negatywny wpływ na firmę w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, że zarządzanie sprzedażą nieruchomości nie kończy się w kancelarii notarialnej, albowiem oznacza to tylko zamknięcie jednego z etapów.

Sprzedaż nieruchomości często działa na zasadzie polecenia albo klienta z polecenia (często ma też miejsce sytuacja, w której jedni klienci polecają biuro znajomym), dlatego właśnie biuro nieruchomości jak i jego agenci powinni być świadomi znaczenia skutecznej obsługi klienta.

Jest wysoce prawdopodobne, że zadowolony klient opowie o swoim zadowoleniu z biura innemu potencjalnemu klientowi, ponieważ w sytuacji gdy klient ufa biuru nieruchomości, to otoczenie klienta ufa właśnie jemu.

Jest to czynnik, który może być uważany za część pozytywnej synergii, która powinna zostać osiągnięta przez biuro nieruchomości, w celu zwiększenia jego produktywności i wzmocnienia rozwoju marki.

Wydaje mi się, że powinienem w tym miejscu wyjaśnić termin “incydent”. Incydent niekoniecznie musi oznaczać problem, albowiem może to być zwykła konsultacja klienta, która wyda się nam mało ważna, lecz dla niego będzie posiadała ona duże znaczenie.

Szczegóły i zakres tego pojęcia możemy sklasyfikować za pomocą następujących przykładów dotyczących usługi po sprzedaży w biurze nieruchomości, są one oparte na incydentach i częstych konsultacjach realizowanych z agentem nieruchomości albo zostały zasugerowane biuru:

– Zarządzanie dokumentami związanymi z aspektami prawnymi, jak na przykład zmiany własności na rachunkach za prąd i inne media.

Jeśli klienci kupujący nieruchomości są obcokrajowcami i nie znają regionu to jest bardzo możliwe, że nie będą nawet wiedzieli do kogo się zwrócić w tych kwestiach.

Wiele klientów, którzy kupili nieruchomość w biurze nieruchomości, kontaktuje się z zespołem agentów, żeby zasięgnąć porady na temat specjalistów w celu aranżacji nowo zakupionego domu. Mogą na przykład potrzebować architekta, elektryka, hydraulika albo firmy zajmującej się dekoracją wnętrz.

Klienci kupujący nieruchomości mogą również potrzebować wskazówek dotyczących usług w danym regionie, a usługi te mogą obejmować, począwszy od pytania gdzie warto kupić meble do nowego domu, a skończywszy na najlepszych szkołach dla ich dzieci.

Kiedy klienci kupujący biura nieruchomości konsultują się w sprawach typu: “co by nam Pan/i polecił/a albo kogo?”

To bardzo przydatne są listy usług i specjalistów dostępnych w danym regionie. Taka lista, przeznaczona do dyspozycji klientów kupujących, pomoże im rozwiązać swoje problemy w dogodny sposób i zarazem pozwoli biuru nieruchomości lepiej zarządzać swoimi zasobami, żeby nie obniżać poziomu produktywności.

Zarządzanie incydentami w trakcie opieki nad klientem po zakupie w biurze nieruchomości.

Tradycyjny model zarządzania usługą opieki nad klientem po zakupie nieruchomości, szczególnie w przypadku małego i średniego biura nieruchomości, zazwyczaj przypada osobie agenta nieruchomości bądź sekretarce biura nieruchomości.

Niekoniecznie jest to skuteczne, a raczej może prowadzić do obniżenia produktywności agenta nieruchomości albo rozproszyć uwagę sekretarki biura od innych ważnych zadań.

Dobrym rozwiązaniem przy zarządzaniu incydentami po sprzedaży nieruchomości jest stworzenie odrębnego działu albo wyznaczenie konkretnej osoby odpowiedzialnej za te kwestie.

Rozmiar i struktura organizacyjna biura będzie miała z pewnością znaczenie przy wyborze takiego czy innego modelu, aczkolwiek oddzielenie tych incydentów, które powstały w procesie po sprzedażowym, ułatwi ich rozwiązanie i zarazem umożliwi lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi biura nieruchomości.

Nawet dla biura nieruchomości o niewielkim modelu organizacyjnym, tzn. takim, które posiada niewiele osób w zespole, przypisanie konkretnej osoby do zarządzania incydentami dotyczącymi opieki nad klientem po zakupie nieruchomości, jest bardzo skuteczne.

Dzieje się tak, dlatego, że fakt ten pozwoli pozostałym członkom organizacji na skupieniu się na swoich obowiązkach i dzięki temu poziom produktywności nie obniży się.

Z drugiej strony, jeśli biuro nieruchomości wyznaczy konkretną osobę do rozwiązywania incydentów mających miejsce po zakupie to taki model obsługi klienta będzie jeszcze bardziej spersonalizowany.

Faktem jest, że klient zazwyczaj kontaktuje się ze swoim agentem nieruchomości, a jeśli biuro nieruchomości pracuje z klientami z różnych krajów to osoba wyznaczona do obsługi klientów po zakupie powinna płynnie władać kilkoma językami.

Jeśli biuro nieruchomości stworzy dział odpowiedzialny za opiekę nad klientem po zakupie nieruchomości albo wyznaczy konkretną osobę do tej funkcji to ważne jest, żeby polityka organizacyjna z tym związana była dobrze zdefiniowana.

Istnieje kilka ważnych czynników, które biuro nieruchomości powinno brać w tym przypadku pod uwagę:

  • Wyjaśnić szczegółowo na stronie internetowej sposób w jaki działa usługa opieki nad klientem po zakupie nieruchomości.
  • Udostępnić klientom różne kanały komunikacji (e-mail, obsługa telefoniczna a nawet czat).
  • Zaplanować i wdrożyć dobrze zdefiniowany model usługi posprzedażnej.
  • Przekształcić usługę opieki nad klientem po zakupie nieruchomości w czynnik, który zwiększy produktywność.
  • Powiązać usługę opieki na klientem po zakupie nieruchomości ze strategią Brandingu nieruchomości.
  • Powierzyć obowiązki związane z usługą opieki nad klientem po zakupie, osobom wykwalifikowanym i dobrze do tego przygotowanym.
  • Nadzorować usługę opieki nad klientem po zakupie nieruchomości w celu zwiększenia skuteczności.

Skuteczne zarządzanie incydentami w trakcie usługi po sprzedaży nieruchomości pozwoli zwiększyć poziom satysfakcji klienta z otrzymanej obsługi jak również ułatwi rozwiązywanie samych incydentów, a fakt ten wpłynie pozytywnie i bezpośrednio na poziom produktywności biura nieruchomości.

Comments are closed.

Check Also

Zarządzanie zebraniem w biurze nieruchomości.

Select your language: W celu zorganizowania skutecznego cotygodniowego zebrania w biurze n…