Home Coaching Nieruchomości @pl Obsługa klienta w nieruchomości.

Obsługa klienta w nieruchomości.

Select your language: esenfr

Zastosowanie dobrze zdefiniowanej polityki obsługi klienta jest kluczowym zagadnieniem dla biura nieruchomości. Kiedy skutecznie zarządza się w biurze nieruchomości obsługą klienta to fakt ten stanie się decydującym czynnikiem związanym z pozytywnymi rezultatami, które uzyska dane biuro.

W przeciwnym wypadku, kiedy biuro nieruchomości nie jest w stanie zorganizować skutecznego systemu obsługi klienta, będzie to miało negatywny wpływ na firmę. W sytuacji gdy biuro nieruchomości ma problemy ze zorganizowaniem dobrej obsługi klienta to ponosi ryzyko utraty możliwości sprzedaży, ponieważ najwyższy odsetek odpływu klientów, który dotyka różne firmy wynika właśnie ze złej obsługi klienta.

Biuro nieruchomości w żadnym wypadku nie może pozwolić sobie na przeoczenie okazji do sprzedaży swojego produktu z powodu złej obsługi klienta albo z powodu niskiej asertywności swoich pracowników.

Biuro nieruchomości jest firmą, ale zarazem organizacją, dlatego właśnie agent nieruchomości albo osoba odpowiedzialna za nawiązanie pierwszego kontaktu z klientem biura nieruchomości będzie osobą nawiązującą zewnętrzne kontakty organizacyjne.

Owa postać, którą może reprezentować agent nieruchomości albo jakakolwiek inna osoba zatrudniona w biurze nieruchomości stanie się twarzą, głosem, a w końcu i wizytówką biura nieruchomości. Jeśli jego funkcjonowanie będzie prawidłowe to rezultat również będzie pozytywny dla firmy i w przeciwnym wypadku, gdy będzie on nieodpowiedni albo mało skuteczny to stanie się czynnikiem, który wpłynie negatywnie na wizerunek biura nieruchomości.

Biorąc pod uwagę znaczenie jakie posiada obsługa klienta w obszarze biura nieruchomości powinno się włączyć ten element do wstępnego modelu biznesowego w trakcie otwierania biura. Później, w momencie gdy biuro nieruchomości będzie już funkcjonować, powinno się powziąć odpowiednie kroki, żeby polityka obsługi klienta w biurze nieruchomości była coraz skuteczniejsza.

Bardzo ważne jest, żeby każde biuro nieruchomości określiło w jasny sposób swoją politykę obsługi klienta i przede wszystkim, potrafiło ją skutecznie wdrożyć, określając obowiązki i kreśląc plany startegiczne, które będą pomocne w satysfakcjonującym rozwiązywaniu jakiegokolwiek konfliktu jaki mógłby mieć miejsce z klientem biura nieruchomości.

Wyżej wspomniana polityka obsługi klienta w biurze nieruchomości powinna charakteryzować się pewnymi normami zachowań organizacyjnych. Każdy członek biura nieruchomości rozumianego jako organizacja, powinien zgłębić politykę obsługi klienta stosowaną przez biuro nieruchomości i przede wszystkim, rozumieć w jaki sposób jego indywidualne zachowanie wpłynie na firmę.

Klienci biura nieruchomości nawiążą z nim kontakt poprzez jeden z trzech sposobów: osobisty, telefoniczny albo mejlowy. Bardzo ważne jest, żeby polityka obsługi klienta w biurze nieruchomości brała to pod uwagę, ponieważ na tej podstawie będzie musiała rozróżnić w jasny sposób trzy podtypy nawiązania kontaktu, które wymagają innego i bardzo specyficznego podejścia w celu osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów.

Wszystkie kanały zarządzania obsługą klienta biura nieruchomości powinny być wdrożone skutecznie od początku szkolenia nowych pracowników, a jeśli członkowie organizacji nie posiadają wyżej wspomnianych kwalifikacji albo są mało skuteczni, powinno się przeszkolić ich specjalnie z tego zakresu.

Nie wszyscy posiadają wysoki poziom asertywności albo mogą pochwalić się skutecznym wykorzystaniem swoich umiejętności społecznych, dlatego ważne jest, żeby biuro nieruchomości potrafiło zauważyć, którzy z jego pracowników są bardziej lub mniej skuteczni w tym względzie.

Ważnym elementem obsługi klienta w biurze nieruchomości będzie z pewnością zarządzanie i rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, które nie mogą w żadnym wypadku osłabić więzi, która powstała między klientem a biurem nieruchomości.

Jeśli pojawi się tak zwana sytuacja konfliktowa, która będzie miała miejsce z klientem biura nieruchomości to nie tylko powinna być ona zarządzana w sposób skuteczny, tak żeby więź z klientem na tym nie ucierpiała, ale również powinno się unikać sytuacji, w której wizerunek biznesowy biura nieruchomości byłby zagrożony.

W sytuacji, gdy osoby, które pracują w biurze nieruchomości osiągają wysoki poziom indywidualnej asertywności, to z pewnością będą w stanie poradzić sobie z jakąkolwiek sytuacją, która może się wydarzyć z klientem i z pewnością doświadczenie każdego z pracowników odegra tu ważną rolę.

Problemem w przypadku biura nieruchomości nie jest klient, który może być stroną danego konfliktu, lecz sytuacja, w której firma nie posiada członków organizacji zdolnych do satysfakcjonującego rozwiązywania podobnych sytuacji na codzień.

Zagadnienie obsługi klienta rozpatrywane na poziomie firmowym jest tematem często powracającym i jest priorytetem ogólnego podejścia, albowiem zawsze gdy nawiązuje się relacje międzyludzkie to zazwyczaj tworzy się więzi, a w obszarze interesów wyżej wspomniane kontakty oznaczają straty albo zyski o charakterze ekonomicznym.

Kluczowe elementy skutecznej obsługi klienta w biurze nieruchomości.

cliente inmobiliaria

Biuro nieruchomości w celu uzyskania skutecznej obsługi klienta powinno brać pod uwagę następujące elementy:

 • Zaplanować i ustanowić politykę obsługi klienta biura nieruchomości, która przekształci się w obowiązujący model organizacyjny przestrzegany przez wszystkich członków firmy.
 • Monitorować wyżej wspomnianą politykę obsługi klienta biura nieruchomości, aby móc w ten sposób ją doskonalić, co sprawi, że będzie ona coraz bardziej skuteczna.
 • Analizować podczas cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości, możliwe konflikty, które pojawiły się w interakcji z klientami, starając się zwiększyć efektywność.
 • Zidentyfikować słabe i silne strony poszczególnych osób, które pracują w biurze nieruchomości i są związane z obsługą klienta, aby w ten sposób osiągnąć, bazując na ich indywidualnym podejściu, lepszy poziom zbiorowej skuteczności.
 • Zarówno pierwsze nawiązanie kontaktu z klientem biura nieruchomości jak również zarządzanie sprzedażą i post sprzedażą (obsługa klienta po zakupie nieruchomości) powinny być traktowane na równi i być uważane za część procesu obsługi klienta w biurze nieruchomości.
 • Wdrożyć plany specjalnych szkoleń związanych z obsługą klienta, aby sprawić w ten sposób, żeby biuro nieruchomości było znacznie bardziej produktywne.

Dla biura nieruchomości niezbędne jest wdrożenie skutecznego systemu obsługi klienta, który powinien uwzględnić pewne szczególne aspekty potrzebne do osiągnięcia wysokiego stopnia skuteczności.

Kiedy klient biura nieruchomości czuje, że nie został dobrze obsłużony, zarówno z powodu złej obsługi lub za obojętne potraktowanie, po prostu zdystansuje się do biura nieruchomości.

Kiedy klient czuje, że nie został dobrze obsłużony lub obojętnie potraktowany, zdystansuje się do biura nieruchomości.

Dla biura nieruchomości utrata klienta wynikająca z braku odpowiedniego potraktowania może oznaczać poważne problemy, przede wszystkim dlatego, że klienci w dosłownym tego słowa znaczeniu są źródłem zasobów każdej firmy, a po drugie dlatego, że niezadowolony klient może stać się negatywną reklamą.

Najgorszą reklamą jaką może mieć biuro nieruchomości jest niezadowolony klient, i nie jest to w żadnym wypadku przesada, zwłaszcza biorąc pod uwagę niemal natychmiastowe sposoby komunikacji, które istnieją dzisiaj za pośrednictwem różnych platform internetowych.

Mimo, że dla biura nieruchomości jest niezwykle ważne, żeby klienci mieli dobrą opinię na temat ich usług, to jest bardzo negatywne dla interesów biura, gdy dzieje się odwrotnie, czyli kiedy klienci źle mówią o usługach świadczonych przez biuro nieruchomości.

Kluczowym elementem wszelkich zasad strategii brandingu biura nieruchomości albo rozwoju marki dla biura nieruchomości jest dokładne monitorowanie sytuacji, po to, żeby powyższe nie miało miejsca.

Ponieważ jeden klient niezadowolony z biura nieruchomości, jeśli będzie chciał, może poważnie zaszkodzić strategii rozwoju marki biura nieruchomości.

Istnieją setki przypadków, w których wizerunek organizacyjny firmy poważnie ucierpiał z powodu jednego niezadowolonego klienta, a nawet niektórzy niezadowoleni klienci spowodowali poważne szkody finansowe w niejednej firmie.

Osoby odpowiedzialne za biuro nieruchomości powinni być świadome, że zasady gry radykalnie się zmieniły i wystarczy dzisiaj klient korzystający z komputera z dostępem do internetu i dużą dozą niezadowolenia, żeby móc zacząć bardzo skuteczną nagonkę w ciągu kilku sekund.

Z drugiej strony, należy zauważyć, że użytkownicy internetu zazwyczaj bardzo popierają tego typu nagonki i chętnie w nich uczestniczą i ma to miejsce częściej niż gdybyśmy mieli do czynienia ze strategią rozwoju pozytywnej marki.

Użytkownicy internetu, a w szczególności portali społecznościowych, odzwierciedlają szczególnie wysoki stopień solidarności, kiedy rozpowszechniają publikacje, w formie skarg, dotyczące złej obsługi w danej firmie.

Najlepszym sposobem, aby uniknąć takich sytuacji w biurze nieruchomości jest zastosowanie polityki obsługi klienta zorientowanej na generowaniu pozytywnych synergii, które staną się wartością dodaną zarówno na poziomie organizacyjnym jak i biznesowym.

Zadowolony klient biura nieruchomości opowie o swoim zadowoleniu 5 osobom, a niezadowolony 20.

Klient biura nieruchomości może w pewnym momencie przymknąć oko na jakiś błąd, jeśli jest on obsłużony w sposób asertywny, ale z pewnością nie będzie wyrozumiały dla biura nieruchomości, jeśli poczuje się urażony z powodu obojętnego potraktowania lub wrogości.

Aby tego uniknąć konieczne jest, aby wszyscy członkowie biura nieruchomości, rozumianej jako organizacji, byli tego świadomi. Obsługa klienta jest bardzo ważna i powinna być zarządzana na najwyższym, możliwym poziomie profesjonalizmu.

Klienci danej firmy muszą być traktowani profesjonalnie, niezależnie od wartości dokonanych inwestycji i skuteczna polityka obsługi klienta musi zawierać pewne elementy, które są powyżej jakiegokolwiek obszaru lub modelu biznesowego.

Biuro nieruchomości nie może sobie pozwolić, aby profesjonalnie obsługiwać klientów tylko dlatego, że zainwestowali duże sumy pieniędzy – efektywna polityka obsługi klienta jest odpowiednia dla każdej firmy, niezależnie od produktu lub usługi, jaką oferuje.

Nawet klient biura nieruchomości, który ostatecznie nie zdecyduje się na zakup domu, może być generatorem pozytywnych synergii dla firmy właśnie dlatego, że został dobrze potraktowany, a istnieją setki takich przypadków, które można by przeanalizować.

Klient biura nieruchomości chociaż nie kupi domu to może posłużyć jako powiązanie z kolejnym klientem dla firmy i to on właśnie może stać się klientem kupującym.

Jednak biuro nieruchomości, oprócz zastosowania solidnej polityki obsługi klienta, również musi przestrzegać pewnej przesłanki na poziomie organizacyjnym, „nigdy nie lekceważ żadnego klienta biura nieruchomości i wszyscy klienci muszą być traktowani z takim samym profesjonalizmem”.

Kluczowe aspekty obsługi klienta biura nieruchomości.

cliente inmobiliaria

W celu uzyskania skutecznej obsługi klienta biura nieruchomości, istnieją dwa główne obszary, które należy brać pod uwagę:

 • Formy komunikacji z klientem biura nieruchomości.
 • Typy obsługi klienta biura nieruchomości.

Biorąc pod uwagę zakres jaki jest wymagany dla rozwinięcia takich pojęć i dla osiągnięcia skutecznego wyjaśnienia, zaczniemy ten artykuł od poruszenia form komunikacji jakie mają miejsce z klientem biura nieruchomości, aby w kolejnym artykule przeanalizować podstawowe aspekty kanałów komunikacji z klientem.

Formy komunikacji z klientem biura nieruchomości.

 • Powitanie pozwala nawiązać pierwszą więź.

Klient musi czuć, że jest mile widziany w biurze nieruchomości oraz w żaden sposób nie powinno się sprawiać, że poczuł się jak jeden z wielu lub traktować go z obojętnie.

Przywitanie się jest pierwszym kontaktem klienta z biurem nieruchomości; powinien być on serdeczny, bez nadmiernej treści lub intencji.

 • Jak rozmawiać z klientem biura nieruchomości?

Słowa i frazy jakich się używa są kluczowe, a wszystko to w taki czy inny sposób będzie mieć wpływ na ostateczne decyzje klienta biura nieruchomości.

Każda akcja powoduje reakcję, a słowa stają się działaniem, kiedy są wypowiadane, najważniejsze jest to, żeby przewidzieć reakcję jaką wywołają na klienta biura nieruchomości.

Zawsze trzeba przekazywać pewne wartości klientowi biura nieruchomości, takie jak profesjonalizm, solidność i zaangażowanie.

 • Wiarygodność i dokładność w informacji dla klienta.

Bardzo ważne jest, aby przekazywać prawdziwą i dokładną informację klientowi biura nieruchomości, powinien on czuć, że jesteśmy z nim naprawdę szczerzy i absolutnie nie może mieć miejsca sytuacja, w której klient czuje, że ukrywa się przed nim jakąś informację.

Często klient biura nieruchomości może poczuć, że próbuje się go oszukać podczas gdy w rzeczywistości osoba, która się nim zajmuje nie wie jak osiągnąć skuteczną komunikację werbalną.

 • Stan emocjonalny w obsłudze klienta.

Nasze wewnętrzne stany odgrywają bardzo ważną rolę w momencie rozpoczęcia się interakcji werbalnej, będą one wpływały zarówno na klienta jak i na osobę obsługującą go w biurze nieruchomości.

Kiedy obsługuje się klienta biura nieruchomości nie powinno się działać pod wpływem emocji i pamiętać, że klient nie ponosi odpowiedzialności za problemy osobiste lub organizacyjne biura nieruchomości.

W trakcie obsługi klienta powinien być zawsze obecny uśmiech, jako nasz indywidualny znak rozpoznawczy, a jednocześnie musi stać się aktywnym elementem polityki obsługi klienta biura nieruchomości. Pierwszy kontakt na poziomie komercyjnym bez przyjaznego uśmiechu jest wbrew podstawowym zasadom asertywności.

 • Komunikacja niewerbalna z klientem.

Ciało mówi samo za siebie i stale przesyła informacje klientowi biura nieruchomości, a jeśli komunikacja werbalna jest bardzo ważnym czynnikiem do rozważenia to komunikacja niewerbalna jest również nim jest.

Należy pamiętać, że dwukierunkowość jakiejkolwiek komunikacji werbalnej ma zastosowanie również do komunikacji niewerbalnej i to jest bardzo ważne, aby udało nam się zinterpretować niewerbalne sygnały wysyłane przez klienta.

Postawa ciała, gesty i ogólne ruchy ciała powinny być zgodne z komunikatem werbalnym, który przesyłany jest klientowi biura nieruchomości. Jeden błędnie zinterpretowany gest przez klienta biura nieruchomości, może mieć wpływ na sprzedanie nieruchomości.

 • Komunikacja pisana z klientem biura nieruchomości.

Komunikacja pisana z klientem biura nieruchomości powinna zawierać pewne elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ale trzeba również brać pod uwagę inne czynniki.

Bardzo ważne jest, aby dbać o każde słowo i zdanie, które napiszemy, zarówno w e-mailu jak i na jakimkolwiek innym kanale komunikacyjnym. Słowo pisane również powinno być interpretowane jako działanie, a słowa zawsze wywołują, w taki czy inny sposób, jakąś reakcję u klienta.

Oczywiście w ramach komunikacji pisemnej powinno się zwrócić szczególną uwagę na ortografię i gramatykę, a także na inne elementy, które bezpośrednio lub pośrednio na nią rzutują (typ czcionki i jej rozmiar, struktura wiadomości pisemnej, kolory czcionek, ogólna edycja zawartość, etc.).

Typy obsługi klienta biura nieruchomości.

cliente inmobiliaria

Kontynuując temat polityki obsługi klienta biura nieruchomości, omówimy inne powiązane z tematem aspekty:

 • Telefoniczna obsługa klienta biura nieruchomości.
 • Osobista obsługa klienta biura nieruchomości.

Obsługa telefoniczna w biurze nieruchomości.

Obsługa klienta biura nieruchomości przez telefon wymaga rozważenia wyżej opisanych cech komunikacji ustnej. Bardzo ważne jest, aby brać to pod uwagę, ponieważ klient biura nieruchomości nie będzie fizycznie obecny, dlatego obsługa będzie bazowała na podstawowych aspektach komunikacji werbalnej, pozostawiając z boku komunikację niewerbalną.

W przypadku, gdy osoba w biurze nieruchomości nie ma możliwości wykorzystania komunikacji niewerbalnej, to powinna ona skupić swoje wysiłki na tworzeniu serdecznej relacji z klientem wyłącznie poprzez formę ustną, a jest to szczególnie skomplikowanym zadaniem dla tych, którzy nie są do tego przyzwyczajeni.

Kluczowe aspekty skutecznej komunikacji telefonicznej z klientem biura nieruchomości są następujące:

– Odbieranie telefonu w biurze nieruchomości powinno być czymś ustalonym w ramach polityki obsługi klienta i w tym celu powinno się stworzyć podstawowy model, który powinien być stosowany przez każdego pracownika biura nieruchomości.

Niezależnie od modeli do wyboru, za prosty przykład może nam posłużyć następujący wzór:

“Biuro Nieruchomości Costa Invest, dzień dobry, tu mówi (tu pada imię). W czym mogę pomóc?”

– Nazwa firmy powinna być zawsze pierwszą rzeczą, jaka jest podawana w momencie odebrania telefonu w biurze nieruchomości, pokazuje to profesjonalizm i jednocześnie potwierdza, że klient komunikuje się z odpowiednim rozmówcą.

– Pozdrowienie typu „dzień dobry” lub „dobry wieczór” jest czymś bardzo prostym w ramach podstawowych elementów asertywności.

– Tym samym staje się to oznaką grzeczności i dobrego wychowania; jeślibyśmy zaniechali tych form oznaczałoby to utratę okazji, aby przekazać klientowi biura nieruchomości nasz profesjonalizm.

– Osoba, która odbiera telefon w biurze nieruchomości musi powiedzieć swoje imię, ponieważ fakt ten personalizuje obsługę klienta i jednocześnie wzbudza jego zaufanie. Bardzo ważne jest, aby spersonalizować obsługę klienta biura nieruchomości, wtedy osoba dokonująca pierwszego kontaktu staje swoistym łącznikiem z klientem.

– Musimy przekazać klientowi biura nieruchomości bez śladu wątpliwości pełną wolę wysłuchania go i często ta umiejętność staje się kluczowym elementem do generowania niemal natychmiastowych pozytywnych relacji.

Czego nie powinno się robić odbierając telefon w biurze nieruchomości?

– Odebranie telefonu używając nieformalnego pozdrowienia typu „cześć” lub „halo”. Takie formy odbierania telefonu w biurze nieruchomości są niewskazane i szkoda, że nadal istnieje wiele biur nieruchomości, które stosują tego typu obsługę klienta.

Osoba, która odbiera telefon w biurze nieruchomości, kimkolwiek by nie była, to trzeba pamiętać, że automatycznie staje się głosem firmy i przedstawicielem wartości organizacyjnych i w dużej mierze to właśnie od niej zależy początek pozytywnego zarządzania sprzedażą.

– Używanie agresywnego albo bezosobowego tonu głosu podczas rozmowy z klientem jest czymś bardzo negatywnym i będzie szkodziło interesom biura nieruchomości. Zawsze trzeba utrzymywać stały i miły ton głosu i nie pozwolić, w żadnym wypadku, żeby uległ on modyfikacji.

Jeśli klient biura nieruchomości dzwoni, żeby złożyć skargę lub zachowuje się wrogo, osoba obsługująca go nigdy nie powinna wchodzić w jego dynamikę, a wręcz przeciwnie, powinna ona postarać się, żeby zredukować stan napięcia rozmówcy.

– W momencie odbierania telefonu w biurze nieruchomości istnieją słowa, których należy unikać za wszelką cenę, ponieważ mogą one powodować negatywne reakcje klienta lub sytuacje, które trudno skontrolować.

Trzeba przyjąć, że słowa są działaniem i zawsze będą wywoływać jakąś reakcję określające związek między klientem a biurem nieruchomości. Słowa, których należy unikać, kiedy obsługujemy klienta biura nieruchomości są następujące: powinien, musi albo będzie musiał.

Osoba, która odbiera telefon w biurze nieruchomości zawsze powinna służyć pomocą i zaproponować rozwiązania i nigdy nie być przeszkodą na drodze do płynnej komunikacji.

– Klienta, którego obsługuje się przez telefon nigdy nie powinno się „spławiać” wymówkami, a w przypadku wątpliwości zawsze lepiej otwarcie powiedzieć, że nie jest nam znany dany problem.

Brak wiedzy nie jest problemem, ale poważnym problemem jest sytuacja, kiedy staramy się sprawić wrażenie na kliencie, że wiemy o czym mowa, chociaż tak nie jest.

Na poziomie profesjonalnym niewiedza na temat pewnych elementów funkcjonalnych dotyczących biura nieruchomości nie jest żadnym wstydem i zawsze można poprosić o pomoc lub skierować klienta do innej osoby w organizacji, aby to ona go obsłużyła.

W przypadku, gdy trzeba przekazać klienta innemu pracownikowi biura nieruchomości, żeby go obsłużył to nigdy nie powinno się tego robić tak jakbyśmy chcieli się go pozbyć.

– Nigdy nie powinno się obsługiwać klienta biura nieruchomości będąc zajętym czymś innym, bardzo ważne jest, żeby podczas rozmowy telefonicznej z klientem biura nieruchomości skupiać całą naszą uwagę właśnie na nim.

Bardzo ważne jest, aby osiągnąć wysoki stopień koncentracji podczas rozmowy telefonicznej z klientem biura nieruchomości i żeby udało nam się przetworzyć wszystkie informacje jakie nam klient dostarcza oraz zapamiętać każdy szczegół, aby osiągnąć skuteczniejszą obsługę klienta.

– Jeśli obiecujemy coś klientowi biura nieruchomości podczas rozmowy telefonicznej, to musimy dotrzymać słowa. Jeśli klient biura nieruchomości dzwoni, ponieważ ma potrzebę porozmawiać z agentem albo z kimś innym w organizacji, to osoba, z którą on rozmawia powinna przekazać tę pilną wiadomość odpowiedniemu pracownikowi.

Osoba, która obsłuży klienta potrzebuje czasu, aby rozwiązać dany problem i musi do niego ponownie zadzwonić nie posiłkując się żadną wymówką.

Zdanie “później do Pana/i zadzwonię” powinno być obietnicą i dlatego powinno być spełnione; nie dotrzymywanie słowa jest jednym z najbardziej negatywnych czynników na poziomie organizacyjnym, jakie można przekazać klientowi biura nieruchomości.

Osobista obsługa klienta biura nieruchomości.

Osobista komunikacja z klientem biura nieruchomości wymaga przyjrzenia się wyżej opisanym cechom komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Biorąc pod uwagę, że w takich okolicznościach komunikacja werbalna odgrywa ważną rolę, warto zatem skupić się na podstawowych aspektach tego typu komunikacji w celu osiągnięcia skutecznej obsługi klienta biura nieruchomości.

Biorąc to pod uwagę, w przeciwieństwie do komunikacji telefonicznej, są inne aspekty związane z tego rodzaju komunikacją z klientem, a także oprócz stania się głosem firmy, to osoba, która osobiście obsługuje klienta wpływa również na wizerunek firmy.

Główne elementy, które warto brać pod uwagę w celu osiągnięcia skutecznej obsługi klienta biura nieruchomości podczas osobistego kontaktu są następujące:

– Uprzejmość jest cechą, która powinna być obecna podczas każdego rodzaju komunikacji osobistej wraz z ufnością, którą trzeba przekazać klientowi wzbudzając w nim poczucie bezpieczeństwa.

Zawsze należy pamiętać, że pierwsze wrażenie klienta będzie miało wpływ na przyszłą relację.

– Spersonalizowana obsługa klienta jest jednym z najbardziej cenionych elementów przez klienta biura nieruchomości i ważne jest, aby zwracać się do niego po imieniu, oczywiście bez przekraczania granic zaufania i będąc sympatycznym. 

Jeśli klient biura nieruchomości czuje, że osoba, która go obsługuje jest do jego pełnej dyspozycji i ma jak najlepsze intencje, to trudno, żeby był niezadowolony z takiej obsługi.

– Skuteczność obsługi klienta biura nieruchomości osiąga się na bazie poczucia bezpieczeństwa i zarządzania czasem potrzebnym do realizacji tych działań – wartości te należy przekazać klientowi. 

Bezpieczeństwo osiąga się poprzez informacje i posiadane umiejętności – elementy niezbędne w celu przekazania klientowi biura nieruchomości zaufania i profesjonalizmu.

Nie mniej ważne jest skuteczne zarządzanie czasem, ponieważ klient, jak każdy z nas, nie lubi tracić czasu i dlatego, jeżeli uda nam się rozwiązać jego problemy czy wątpliwości szybko to poczuje, że jest pośród profesjonalistów.

– Wizerunek osoby obsługującej klienta biura nieruchomości jest decydujący i przekaże mu szereg niezakodowanych danych niemal automatycznie. Do niekodowanych danych możemy zaliczyć te elementy wizerunku, które od razu rzucają się w oczy i mają ona zawsze jakiś wpływ na klienta. 

Specyficzna strefa wizerunku osobistego zawiera w sobie szereg warunków, które muszą być spełnione, wśród których wyróżniają się: ubiór i schludność.

Nie wdając się w stereotypy bądź sądy, członkowie biura nieruchomości powinni być świadomi, że istnieją pewne niepisane kodeksy społeczne w zakresie sposobu ubierania i jest tak bez względu na to czy nam się to podoba czy nie.

Zastosowanie dobrze zdefiniowanej polityki obsługi klienta w biurze nieruchomości pozwoli na uzyskanie wyższego stopnia skuteczności, pozwoli również na zwiększenie pozytywnych synergii z klientami.

Zarazem ułatwi stworzenie solidniejszych i trwalszych powiązań handlowych dla biura nieruchomości.

Comments are closed.

Check Also

Zarządzanie zebraniem w biurze nieruchomości.

Select your language: W celu zorganizowania skutecznego cotygodniowego zebrania w biurze n…