Home Coaching Nieruchomości @pl Obsługa klienta w biurze nieruchomości.

Obsługa klienta w biurze nieruchomości.

cliente inmobiliaria

Select your language: esenfrru

Zastosowanie dobrze zdefiniowanej polityki obsługi klienta jest kluczowym zagadnieniem dla biura nieruchomości.

Kiedy skutecznie zarządza się w biurze nieruchomości obsługą klienta to fakt ten stanie się decydującym czynnikiem związanym z pozytywnymi rezultatami, które uzyska dane biuro.

W przeciwnym wypadku, kiedy biuro nieruchomości nie jest w stanie zorganizować skutecznego systemu obsługi klienta, będzie to miało negatywny wpływ na firmę.

W sytuacji gdy biuro nieruchomości ma problemy ze zorganizowaniem dobrej obsługi klienta to ponosi ryzyko utraty możliwości sprzedaży, ponieważ najwyższy odsetek odpływu klientów, który dotyka różne firmy wynika właśnie ze złej obsługi klienta.

Biuro nieruchomości w żadnym wypadku nie może pozwolić sobie na przeoczenie okazji do sprzedaży swojego produktu z powodu złej obsługi klienta albo z powodu niskiej asertywności swoich pracowników.

Biuro nieruchomości jest firmą, ale zarazem organizacją, dlatego właśnie agent nieruchomości albo osoba odpowiedzialna za nawiązanie pierwszego kontaktu z klientem biura nieruchomości będzie osobą nawiązującą zewnętrzne kontakty organizacyjne.

Owa postać, którą może reprezentować agent nieruchomości albo jakakolwiek inna osoba zatrudniona w biurze nieruchomości stanie się twarzą, głosem, a w końcu i wizytówką biura nieruchomości.

Jeśli jego funkcjonowanie będzie prawidłowe to rezultat również będzie pozytywny dla firmy i w przeciwnym wypadku, gdy będzie on nieodpowiedni albo mało skuteczny to stanie się czynnikiem, który wpłynie negatywnie na wizerunek biura nieruchomości.

Biorąc pod uwagę znaczenie jakie posiada obsługa klienta w obszarze biura nieruchomości powinno się włączyć ten element do wstępnego modelu biznesowego w trakcie otwierania biura.

Później, w momencie gdy biuro nieruchomości będzie już funkcjonować, powinno się powziąć odpowiednie kroki, żeby polityka obsługi klienta w biurze nieruchomości była coraz skuteczniejsza.

Bardzo ważne jest, żeby każde biuro nieruchomości określiło w jasny sposób swoją politykę obsługi klienta i przede wszystkim, potrafiło ją skutecznie wdrożyć, określając obowiązki i kreśląc plany startegiczne, które będą pomocne w satysfakcjonującym rozwiązywaniu jakiegokolwiek konfliktu jaki mógłby mieć miejsce z klientem biura nieruchomości.

Wyżej wspomniana polityka obsługi klienta w biurze nieruchomości powinna charakteryzować się pewnymi normami zachowań organizacyjnych.

Każdy członek biura nieruchomości rozumianego jako organizacja, powinien zgłębić politykę obsługi klienta stosowaną przez biuro nieruchomości i przede wszystkim, rozumieć w jaki sposób jego indywidualne zachowanie wpłynie na firmę.

Klienci biura nieruchomości nawiążą z nim kontakt poprzez jeden z trzech sposobów: osobisty, telefoniczny albo mejlowy.

Bardzo ważne jest, żeby polityka obsługi klienta w biurze nieruchomości brała to pod uwagę, ponieważ na tej podstawie będzie musiała rozróżnić w jasny sposób trzy podtypy nawiązania kontaktu, które wymagają innego i bardzo specyficznego podejścia w celu osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów.

Wszystkie kanały zarządzania obsługą klienta biura nieruchomości powinny być wdrożone skutecznie od początku szkolenia nowych pracowników, a jeśli członkowie organizacji nie posiadają wyżej wspomnianych kwalifikacji albo są mało skuteczni, powinno się przeszkolić ich specjalnie z tego zakresu.

Nie wszyscy posiadają wysoki poziom asertywności albo mogą pochwalić się skutecznym wykorzystaniem swoich umiejętności społecznych, dlatego ważne jest, żeby biuro nieruchomości potrafiło zauważyć, którzy z jego pracowników są bardziej lub mniej skuteczni w tym względzie.

Ważnym elementem obsługi klienta w biurze nieruchomości będzie z pewnością zarządzanie i rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, które nie mogą w żadnym wypadku osłabić więzi, która powstała między klientem a biurem nieruchomości.

Jeśli pojawi się tak zwana sytuacja konfliktowa, która będzie miała miejsce z klientem biura nieruchomości to nie tylko powinna być ona zarządzana w sposób skuteczny, tak żeby więź z klientem na tym nie ucierpiała, ale również powinno się unikać sytuacji, w której wizerunek biznesowy biura nieruchomości byłby zagrożony.

W sytuacji, gdy osoby, które pracują w biurze nieruchomości osiągają wysoki poziom indywidualnej asertywności, to z pewnością będą w stanie poradzić sobie z jakąkolwiek sytuacją, która może się wydarzyć z klientem i z pewnością doświadczenie każdego z pracowników odegra tu ważną rolę.

Problemem w przypadku biura nieruchomości nie jest klient, który może być stroną danego konfliktu, lecz sytuacja, w której firma nie posiada członków organizacji zdolnych do satysfakcjonującego rozwiązywania podobnych sytuacji na codzień.

Zagadnienie obsługi klienta rozpatrywane na poziomie firmowym jest tematem często powracającym i jest priorytetem ogólnego podejścia, albowiem zawsze gdy nawiązuje się relacje międzyludzkie to zazwyczaj tworzy się więzi, a w obszarze interesów wyżej wspomniane kontakty oznaczają straty albo zyski o charakterze ekonomicznym.

Kluczowe elementy potrzebne do uzyskania skutecznej obsługi klienta w biurze nieruchomości.

Biuro nieruchomości w celu uzyskania skutecznej obsługi klienta powinno brać pod uwagę następujące elementy:

  • Zaplanować i ustanowić politykę obsługi klienta biura nieruchomości, która przekształci się w obowiązujący model organizacyjny przestrzegany przez wszystkich członków firmy.
  • Monitorować wyżej wspomnianą politykę obsługi klienta biura nieruchomości, aby móc w ten sposób ją doskonalić, co sprawi, że będzie ona coraz bardziej skuteczna.
  • Analizować podczas cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości, możliwe konflikty, które pojawiły się w interakcji z klientami, starając się zwiększyć efektywność.
  • Zidentyfikować słabe i silne strony poszczególnych osób, które pracują w biurze nieruchomości i są związane z obsługą klienta, aby w ten sposób osiągnąć, bazując na ich indywidualnym podejściu, lepszy poziom zbiorowej skuteczności.
  • Zarówno pierwsze nawiązanie kontaktu z klientem biura nieruchomości jak również zarządzanie sprzedażą i post sprzedażą (obsługa klienta po zakupie nieruchomości) powinny być traktowane na równi i być uważane za część procesu obsługi klienta w biurze nieruchomości.
  • Wdrożyć plany specjalnych szkoleń związanych z obsługą klienta, aby sprawić w ten sposób, żeby biuro nieruchomości było znacznie bardziej produktywne.
Comments are closed.

Check Also

Zarządzanie zebraniem w biurze nieruchomości.

Select your language: W celu zorganizowania skutecznego cotygodniowego zebrania w biurze n…