Home Coaching Nieruchomości @pl Zarządzanie czasem w pracy agenta nieruchomości.

Zarządzanie czasem w pracy agenta nieruchomości.

Select your language: es en fr ru

Złe zarządzanie czasem ma negatywny i bezpośredni wpływ na agenta nieruchomości w jego zawodowych komepetencjach, jak również wpływa w sposób negatywny na interesy biura nieruchomości, a nawet na jego poziom produktywności i rentowności.

Wydajne zarządzanie czasem jest jednym z najważniejszych filarów organizacyjnych dla biura nieruchomości jako firmy i oczywiście to, w jaki sposób każdy agent będzie zarządzał swoim czasem będzie determinujące.

Główną konsekwencją złego zarządzania czasem ze strony biura nieruchomości albo agenta nieruchomości będzie niski poziom wydajności i co z tego wynika również niski poziom produktywności.

Powinniśmy traktować agencję nieruchomości jak organizację i na tej podstawie zacząć pracować nad każdą indywidualnością, reprezentowaną tu przez każdego agenta nieruchomości, aby w ten sposób osiągną pozytywny wpływ na poziomie organizacyjnym.

Jeśli nawet jednemu agentowi nieruchomości, związanemu z biurem nieruchomości, nie uda się zarządzać czasem w sposób wydajny, to fakt ten będzie miał negatywny wpływ na organizację, jaką jest biuro nieruchomości. Agent nieruchomości, jak inni profesjonaliści z innych dziedzin, musi bra pod uwagę determinujący czynnik zarządzania czasem, mianowicie fakt, że jego godziny pracy nie kończą się kiedy biuro nieruchomości jest zamknięte.

Godziny obsługi klienta wyznaczone przez biuro nieruchomości nie są godzinami pracy agenta nieruchomości, ponieważ jego telefon może zadzwonić nawet kiedy drzwi biura nieruchomości będą zamknięte.

Błędne przekonania związane z zarządzaniem czasem.

Szczególnie na poziomie biura nieruchomości została rozpowszechniona seria błędnych przekonań związanych z zarządzaniem czasem, które, nieważne jak często powtarzane, nie są trafne i z pewnością nie są prawdziwe.

W celu zdementowania wyżej wspomnianych błędnych przekonań związanych z zarządzaniem czasem, zastosujemy odwrotną drogę, bez konieczności powtarzania ich, albowiem jeśli wymienimy te błędne przekonania to nie skończy się to tylko na ich publikacji, ale również w jakiś sposób wzmocnimy je jako przekonania, a nasza intencja jest przeciwna.

 • Dzień ma 24 godziny (albo prawie).

Wydaje się absurdem przypominanie o tym, że wszyscy dysponujemy taką samą ilością czasu, chociaż nie jest to oczywiste dla niektórych osób, ponieważ stale twierdzą, że nie mają czasu.

Problemem dla agenta nieruchomości nie jest fakt, że “nie ma czasu”, lecz problem, że nie umie zarządzać czasem w sposób wydajny i oczywiście powinien zdobyć tę umiejętność w celu osiągnięcia maksymalizacji swojego poziomu produktywności zawodowej.

 • Jedną rzeczą jest teoria dotycząca czasu, a drugą jest praktyka.

Wiele osób zdaje sobie sprawę, że musi wykonać określone zadania, są świadome znaczenia tej sprawy, pomimo to przekładają wszelkie działania mające na celu realizację tego wcześniej wyznaczonego celu.

W takiej sytuacji obserwujemy nie tylko niepotrzebną stratę energii przeznaczoną na myślenie o znaczeniu wykonania konkretnego zadania nie realizując go jednak do końca, lecz równiez mamy do czynienia z powszechnym zjawiskiem, często występującym przy złej organizacji czasu, mianowicie z odkładaniem zadań na później.

Agent nieruchomości, który odkłada realizacje zadań bez powodu nie osiągnie swoich celów w sposób skuteczny.

 • Jest to tylko kwestia wyznaczenia sobie priorytetów.

Skuteczne zarządzanie czasem, w żadnym wypadku, nie może bazować tylko na wyznaczeniu sobie priorytetów, chociaż wyznaczenie ich jest z pewnością kluczowe; wydajne zarządzanie czasem wymaga oceny ich elementów.

Planowanie, delegowanie (przekazywanie zadań innym), skuteczne wprowadzanie w życie, ułatwia w dużej mierze zadanie zarządzania czasem w sposób wydajny w pracy agenta nieruchomości.

 • Strata czasu to strata pieniędzy.

Dla agencji nieruchomości jak i dla jej agenta strata czasu albo złe nim zarządzanie oznacza stratę pieniędzy.

Złe zarządzanie czasem ze strony agenta nieruchomości oznacza niski poziom produktywności, a oznacza to dla niego jak i dla biura nieruchomości mniej sprzedanych nieruchomości i zarazem mniejsze zarobki.

 • Kalendarz to tylko kalendarz.

Agent nieruchomości zazwyczaj używa kalendarza, aby zorganizować swoje działania i jest to z pewnością bardzo użyteczne narzędzie, faktem jest jednak, że sam kalendarz nie wystarczy do osiągnięcia skutecznego zarządzania czasem.

Kalendarz wyznacza zadanie do realizacji konkretnego dnia i o konkretnej godzinie, nie zawiera w sobie jednak zadań, które agent nieruchomości powinien zrealizować poza kalendarzem i dlatego powinno się używać również innych narzędzi w celu realizacji zadań.

 • Porządek jest pierwszym etapem planowania.

Uporządkowane biuro nieruchomości jest produktywne i jeśli każdy agent nieruchomości uzna porządek za wartość składową profesjonalnego zarządzania, będziemy mogli zacząć planować wydajne zarządzanie czasem.

Planowanie jest pierwszym krokiem w celu osiągnięcia wydajnego zarządzania czasem. Planowanie nie jest możliwe w nieuporządkowanym otoczeniu.

 • Roztargnienie prowadzi do przerw w pracy.

Jakiekolwiek rozkojarzenie może spowodować dekoncentrację agenta nieruchomości i na dodatek później będzie musiał podjąć dodatkowy wysiłek, żeby powrócić do pierwotnego stanu koncentracji.

Z pewnością jedną kwestią jest zrelaksowanie się w celu obniżenia poziomu stresu a drugą jest traktowanie tego jako drogi ucieczki albo wymówki, co może wpływać ujemnie.

 • Oddelegowywanie nie oznacza braku zainteresowania.

Agent nieruchomości powinien nauczyć się oddelegowywać zadania i zależeć od działań osób trzecich, powinno to być dla niego jasne i zarazem nie powinno być przeszkodą, żeby jego poziom wydajności albo produktywności na tym cierpiał.

Kluczem jest umiejętność oddelegowania danego zadania innej osobie i wiedza jak to zrobić, szczególnie jeśli okoliczności wymagają oddelegowania zadania konkretnej osobie.

 • Pamięć jest podwójną bronią.

Pamięć jest narzędziem, które zależy bezpośrednio od naszego mózgu i warunkowane jest naszą podświadomością.

Nieważne jak dobrą pamięcią dysponuje agent nieruchomości, zawsze okaże się bardziej wydajny jeśli utrwali dane informacje również na inne sposoby, albowiem to pomoże mu nie tylko uniknąć „zapominania”, lecz również ułatwi mu przetwarzanie danej informacji w sposób bardziej skuteczny i dzięki temu osiągnie on lepsze zarządzanie czasem.

 • Lepiej być skoncentrowanym na jednym zadaniu niż na dwóch.

Nawet jeśli można zrealizować kilka zadań jednocześnie to nigdy nie uda nam się osiągnąć tego samego poziomu skuteczności jak w sytuacji kiedy bylibyśmy skupieni tylko na jednym zadaniu w konkretnym czasie.

To prawda, że nasz mózg pozwala nam na realizację różnych zadań jednocześnie, jednak to co stoi pod znakiem zapytania w tym przypadku to poziom wydajności, który możemy w ten sposób osiągnąć.

W pracy agenta nieruchomości lepiej jest być skoncentrowanym na jednym, konkretnym zadaniu aniżeli próbować robić różne czynności w tym samym czasie, w ten sposób można osiągnąć wyższy poziom wydajności i produktywności.

 • Wiele godzin pracy i niska produktywność.

Czas i produktywność nie koniecznie są ze sobą równoznaczne i często można znaleźć osoby pracujące w sektorze nieruchomości, które spędzają dużo czasu w pracy, a produkują niewiele.

Agent nieruchomości, który chełpi się faktem, że pracuje dużo godzin i tym, że jego dzień pracy trwa w nieskończoność; często świadczy to tylko o tym, że nie potrafi zarządzać swoim czasem w sposób satysfakcjonujący chyba, że jego osiągnięcia są dowodem na jego wysoki poziom produktywności.

Pomimo to, niezależnie od wyżej wspomnianego, jest to symptom pokazujący, że coś powinno ulec zmianie.

Wyżej wspomniane błędne przekonania na temat zarządzania czasem, to znaczy nie wspominając o nich ,aby nie utrwalać ich jako negatywnych przekonań, stają się elementem bardzo limitującym, negatywnym profesjonalnie i szkodzącym biuru nieruchomości jak i jego agentom na poziomie firmowym i ekonomicznym.

Wydajne zarządzanie czasem jest widoczne wtedy gdy agent nieruchomości nie potrzebuje inwestować dodatkowych godzin poza wymaganymi i odnosi te same albo lepsze rezultaty jakie odnosiłby gdyby poświęcał dodatkowe godziny na te działania.

Wielki problem niemożności osiągnięcia wydajnego zarządzania czasem nie tylko wpływa na profesjonalizm agenta nieruchomości, lecz również negatywnie oddziaływuje na jego życie osobiste i wszystko z co z nim związane.

Nieprawidłowe zarządzanie czasem może być ewentualnie powiązane ze stresem, czyli czymś z czym każdy agent nieruchomości powinien umieć sobie radzić w sposób satysfakcjonujący, aby osiągnąć możliwie maksymalny poziom produktywności.

Stres w pracy agenta nieruchomości często wynika z braku umiejętności zarządzania czasem w sposób wydajny i kiedy mówimy o stresie traktujemy go jak chorobę.

Stres w pracy agenta nieruchomości posiada wysoce negatywne konsekwencje dla jego zdrowia i oczywiście źle wpływa na jego poziom produktywności.

Jeśli agent nieruchomości stwierdza, że “nie ma czasu” albo, że ”ma wiele spraw na głowie”, oznacza to, że nie zarządza swoim czasem w sposób wydajny.

Wszyscy posiadamy tę samą ilość godzin do naszej dyspozycji każdego dnia, różnica tkwi jednak w tym jak każdy z nas zarządza swoim czasem.

W celu osiągnięcia wydajnego zarządzania czasem powinniśmy przeanalizować serię czynników w sposób zróżnicowany, aby w ten sposób zrozumieć kluczowe punkty tego zagadnienia, i dlatego w kolejnych artykułach ponownie poruszymy temat zarządzania czasem w pracy agenta nieruchomości.

Comments are closed.

Check Also

Zarządzanie zebraniem w biurze nieruchomości.

Select your language: W celu zorganizowania skutecznego cotygodniowego zebrania w biurze n…