Home Marketing Nieruchomości Branding Nieruchomości.

Branding Nieruchomości.

branding

Select your language: esenfrruro

Myśląc o biurze nieruchomości w sposób krótko bądź długoterminowy, dochodzimy do wniosku, że zastosowanie strategii brandingowej jest opłacalną inwestycją; może być nawet znaczącym czynnikiem, biorąc pod uwagę przyszłość biura nieruchomości.

Branding Nieruchomości jest stosowany w takiej albo innej formie od zawsze, oznacza to, że biuro nieruchomości jest skojarzone z nazwą własną albo z firmą w formie marki osobistej i przy jej pomocy rozwija się jej organizację.

Bardzo ważne jest to, aby nie mylić pojęcia Brandingu Nieruchomości z marketingiem. Poniżej zostaną opisane inne czynniki, które warto brać pod uwagę aby odróżnić branding biura nieruchomości od jego strategii marketingowych.

Każda strategia brandingowa zastosowana przez biuro nieruchomości będzie wymagała zastosowania również strategii marketingowych, choć nie oznacza to ograniczenia się do tego obszaru lecz, wyjście poza niego, na płaszczyźnie Brandingu Nieruchomości.

W każdej sferze Brandingu Nieruchomości istnieją aspekty ogólne jak i bardziej sprecyzowane, którym warto się przyjrzeć, specyficzne dla każdego sektora, w którym skorzystalibyśmy z danej strategii. Rozumiemy przez to, że Branding Nieruchomośc to rozwój konkretnej marki, który powinien wpisywać się w specyfikę sektora.

Branding jest swoistym nadajnikiem wartości biura nieruchomości oraz samego siebie i nie jest tylko formą pozyskiwania klientów, lecz również formą budowania pozycji na rynku z wszystkim co ten proces za sobą niesie. Uzyskanie konkretnej pozycji na rynku oznacza dla biura nieruchomości stanie się punktem odniesienia dla pozostałych agencji i za razem okazją do wyrażenia misji firmy.

Na kim skupić strategię Brandingu Nieruchomości? 

W celu rozwoju marki osobistej za pomocą Brandingu Nieruchomości, nie powinniśmy brać tylko pod uwagę samego biura nieruchomości, lecz również jego wizerunek, który można powiązać z osobą właściciela albo z dyrektorem agencji nieruchomości.

Indywidualne strategie Brandingu stosowane przez pozostałych członków biura nieruchomości, powinny być połączone z główną strategią Brandingu Nieruchomości. Oddzielenie ich od ogólnie stosowanej strategii stanowiłoby popełnienie dużego, strategicznego błędu.

Ważne jest aby sumować synergie, maksymalizować zasoby i używać całego potencjału ludzkiego w biurze nieruchomości, aby wzmocnić wydajną strategię Brandingu Nieruchomości.

Rozwój marki skoncetrowany tylko na właścicielu biura nieruchomości albo na jego dyrektorze w żaden sposób nie jest wystarczający, wszyscy pozostali członkowie zespołu powinni być zaangażowani w strategię Brandingu Nieruchomości (agenci zatrudnieni przez biuro nieruchomości, osoby zajmujące się pozyskiwaniem nowych mieszkań, samodzielni agenci albo freelanserzy, zewnętrzni współpracownicy a nawet te osoby, które wykonują prace administracyjne w biurze nieruchomości).

Nie mam tu na myśli jednak przesadnego dowartościowywania danej osoby, wręcz przeciwnie, żaden model Brandingu Osobistego nie powinien opierać się na takich intencjach.

Kluczowe punkty wydajnego i świadomego budowania marki biura nieruchomości. 

Aby ustalić wydajną strategię Brandingu Nieruchomości konieczne jest zwrócenie uwagi na dwa, główne aspeky:

– Pierwszym, na pewno, będzie zbudowanie osobistej marki wokół biura nieruchomości, która może być przypisana konkretnej osobie, ale nie jest to konieczne, tzn. można zaplanować strategię Brandingu bezpośrednio wokół organizacji samej w sobie, nie potrzebując w ten sposób konkretnej osoby.

Niezależnie od wybranego modelu mającego na celu rozwój marki, bardzo produktywną opcją jest ustalenie strategii Brandingu Nieruchomości indywidualnie dla każdego agenta; to oczywiście wymaga innej strategii, na którą składa się Branding Osobisty każdego agenta razem z Brandingiem biura nieruchomości.

– Drugim aspektem, który warto wziąć pod uwagę jest założenie strategii mających na celu rozpowszechnianie marki. Mowa tu o marketingu i o innych elementach, albowiem oprócz niego istnieją inne narzędzia, które można zastosować w Brandingu Nieruchomości. Zadziwiający jest fakt, że wiele biur nieruchomości i agentów posiadających długoletnie doświadczenie nie zna podstaw Brandingu Osobistego.

Z drugiej strony, wiele osób nie posiada znajomości potencjału internetu także tym bardziej nie umie się nim posługiwać lub maksymalizować jego zasoby. To wszystko wynika ze strategii właścicieli biura nieruchomości i z dwóch podstawowych czynników: modelu biznesu, który stosują i znajomości (bądź jego braku) pewnych pojęć, które dziś wiodą prym w jakimkolwiek modelu organizacyjnym bądź biznesowym na poziomie światowym.

W Brandingu Nieruchomości nie chodzi tylko o udział w szkoleniach i wprowadzanie nowych pomysłów, mowa tu o czymś więcej, mianowicie o założeniach strategicznych.

Istnieje wiele biur nieruchomości, których agenci wciąż stosują zasady obowiązujące w minionym wieku i nie dlatego, że są one skuteczne okazują się lepsze albo bardziej opłacalne. Warto jednak pamiętać o konieczności ciągłej aktualizacji i nauki nowych strategii aby móc je stopniowo i konsekwentnie wcielać w życie.

Z drugiej strony konieczne jest stosowanie „koncepcji kształtowania” w powiązaniu z cechami i specyficznymi potrzebami biura nieruchomości, aby w ten sposób zaadoptować bardziej adekwatną strategię i metodologię Brandingu Nieruchomości.

Dostosować się do rynku oznacza, innymi słowy, odnaleźć się w otoczeniu, dlatego dla tych, którzy rozpoczynają swoją karierę w sektorze nieruchomości zastosowanie strategii Brandingu Nieruchomości wydaje się być obowiązkowe.

W przypadku osób, które pracują wiele lat w biurze nieruchomości, warto aby dokonały przeglądu modeli i strategii w celu przystosowania ich do otaczającej rzeczywistości, albowiem to właśnie te osoby są wzorem do naśladowania.

Kiedy mówimy o Brandingu Nieruchomości istnieje również inny, ważny czynnik, który powinniśmy brać pod uwagę, mowa tu o kupnie nieruchomości.

Kupno nieruchomości oznacza duży wydatek i zarazem inwestycję dlatego właśnie marka biura nieruchomości powinna wzbudzać bezpieczeństwo i zaufanie.

Przy zakładaniu strategii Brandingu Nieruchomości warto pamiętać o wyżej wspomnianej informacji, ponieważ konieczny jest jasny przekaz pewnych wartości, które wyróżnią naszą markę.

Przejrzystość na wszystkich etapach procesu zarządzania nieruchomościami, zarówno podczas transakcji kupna jak sprzedaży, jest podstawą i decydującym elementem, który przyniesie prestiż biuru nieruchomości jako marce.

W dzisiejszych czasach zorganizowanie kampanii mającej na celu ośmieszenie konkretnej firmy to tylko kwestia połączenia się z internetem.

Z drugiej strony, na skalę krótko i długoterminową wyżej wspomniane ośmieszenie będzie miało negatywny wpływ na opinię biura nieruchomości bądź jego agenta.

Sytuacja nie do zaakceptowania z punktu widzenia Brandingu Nieruchomości.

Brak regulacji w sektorze nieruchomości jest negatywnym czynnikiem. Jak w każdej innej gałęzi handlu, która funkcjonuje bez określonych ram prawnych, wymagana jest dodatkowa doza zaufania dla biura nieruchomości.

W momencie tworzenia i wprowadzania w życie jakiejkolwiek strategii Brandingu Nieruchomości, przez biuro nieruchomości bądź przez niezależnego agenta, powinno się pamiętać o wyżej wspomnianym aspekcie przekazując wartości biura w celu neutralizacji tego negatywnego aspektu.

Comments are closed.

Check Also

Biuro nieruchomości na Facebooku.

Select your language: Dla agencji nieruchomości pomysł założenia konta na Facebooku powini…