Home Marketing Nieruchomości Newsletter biura nieruchomości.

Newsletter biura nieruchomości.

newsletter

Select your language: es en fr ru ro

Newsletter biura nieruchomości albo biuletyn informacyjny jest to regularna publikacja uważana za narzędzie marketingu cyfrowego, z którego biuro nieruchomości nie powinno rezygnować.

Wewnątrz strategii Brandingu Nieruchomości newsletter biura nieruchomości służy do wzmocnienia rozwoju marki oraz do pozyskiwania klientów dla biura nieruchomości.

Newsletter biura nieruchomości jest nadal skutecznym sposobem promocji biura nieruchomości, chociaż trend wskazuje co innego, to właściwe użycie systemu newslettera biura nieruchomości może okazać się opłacalne.

W celu wdrożenia newslettera biura nieruchomości jako narzędzia, wymagane jest wcześniejsze uporządkowanie bazy danych, na podstawie której będzie odbywało się zarządzanie wysyłaniem newslettera.

Kiedy użytkownik zaakceptuje subskrypcję do newslettera biura nieruchomości to stanie się automatycznie jego abonentem; jest to bardzo ważny czynnik, który wpływa na zainteresowanie użytkownika względem otrzymywania biuletynu informacyjnego biura nieruchomości, zwiększając możliwość, że stanie się on potencjalnym klientem.

Ważne jest, żeby nie mylić newslettera biura nieruchomości z mailingiem, format ten jest zazwyczaj bardziej używany w celu promowania nieruchomości, aniżeli do informowania abonentów, jak w przypadku newsletter biura nieruchomości.

Mailing jest systemem, który polega na masowym wysyłaniu maili, ale odbiorcy mailingu zazwyczaj nie znajdują się w bazie danych klientów biura nieruchomości. O

czywiście można również zastosować mailing względem klientów zarejestrowanych w bazie danych biura nieruchomości, chociaż nie jest to zbyt skuteczny system, a jeśli ta baza danych nie jest realna tzn. jeśli jest fikcyjna albo zawiera niewielu zarejestrowanych klientów, to staje się przez to mało funkcjonalnym narzędziem.

Również nie powinno się mylić newslettera i mailingu biura nieruchomości z pojedynczą strategią e-mail-marketingu kiedy to wysyłanie e-maili koncentruje się na konkretnej liczbie potencjalnych klientów.

Jest to strategia Brandingu Nieruchomości gdzie używa się w sposób połączony, trzech narzędzi:

 • Newslettera: cyfrowa publikacja informacyjna dotycząca biura nieruchomości.
 • Mailingu: masowe wysyłanie e-maili w celu reklamy nieruchomości.
 • E-maila-marketingowego: specyficzny e-mail zmienny w zależności od docelowych odbiorców.

Zalety newslettera nieruchomości.

 • Korzystny stosunek ceny do korzyści.
 • Pozytywny wpływ na rozwój marki.
 • Wzrost ruchu na stronie biura nieruchomości.
 • Wzbudzenie wierności wśród klientów za pomocą subskrypcji.
 • Skuteczny sposób promocji i komunikacji.
 • Nadawanie prestiżu i wzbudzanie solidności biura nieruchomości.
 • Generowanie pozytywnej synergii.

Newsletter nieruchomości tak, ale portale społecznościowe nie?

Chociaż prawdą jest, że biuro nieruchomości powinno być proaktywne na portalach społecznościowych, nie należy jednak rezygnować z używania newslettera biura nieruchomości jako funkcjonalnego narzędzia, gdyż działałoby to na ich szkodę.

Biorąc pod uwagę średni i długi okres, bardziej opłacalne dla biura nieruchomości jest skoncentrowanie swoich sił i zasobów w celu stworzenia solidnej bazy danych, aniżeli próba pozyskania fanów na różnych portalach społecznościowych.

Biuro nieruchomości jest szczególną organizacją, która jest dobrze zdefiniowana względem potrzeb biznesowych, oferując produkt związany z wysokim kosztem, który niekoniecznie jest w zasięgu większości aktywnych użytkowników portali społecznościowych.

Jednak biuro nieruchomości nie może zrezygnować z uczestniczenia w ruchu milionów użytkowników korzystających z portali społecznościowych, którzy, nawet jeśli w minimalnym stopniu, mogą stać się kiedyś potencjalnymi klientami.

Wyżej wspomniane nie powinno być w żadnym wypadku uważane za sprzeczność, chociaż może sprawiać takie wrażenie, tak newsletter biura nieruchomości jak i obecność biura nieruchomości na portalach społecznościowych reprezentują inne cele.

Newsletter biura nieruchomości ma na celu bezpośrednie pozyskiwanie potencjalnych klientów, a strategia biura nieruchomości na portalach społecznościowych stara się osiągnąć ten cel w sposób pośredni – głównie starając się wzmocnić rozwój marki.

W każdym razie i jak to zazwyczaj wygląda z różnymi narzędziami Brandingu Nieruchomości warto je łączyć, aby w ten sposób uzyskać większe korzyści dla biura nieruchomości.

Dlaczego biuro nieruchomości potrzebuje newslettera? 

 • Miliony potencjalnych klientów oddalonych dosłownie o jedno „kliknięcie”.
 • Newsletter nieruchomości jest skuteczniejszy niż portale społecznościowe.
 • W celu wzbudzenia wierności wśród klientów za pomocą subskrypcji.
 • Jest to bardzo uniwersalne i łatwe w obsłudze narzędzie.
 • Pozwala na segmentację potencjalnych klientów biura nieruchomości.
 • Newsletter nieruchomości można spersonalizować aż do ostatniego szczegółu.
 • Bardzo skuteczny przy rozwoju marki biura nieruchomości.
 • Bardzo niskie koszty ekonomiczne i małe zużycie zasobów biznesowych.

Należy wziąć pod uwagę, że newsletter biura nieruchomości jest otrzymywany tylko przez swoich abonentów, którzy upoważniają biuro nieruchomości do jego przesyłania i zarazem mają prawo zrezygnować z tej usługi w każdej chwili.

Skuteczność biuletynu informacyjnego wynika z wcześniej opisanego punktu czyli dobrowolnej akcpetacji ze strony użytkownika, do otrzymywania go. System subskrypcji jest kluczowym czynnikiem, który odzwierciedla zainteresowanie ze strony użytkownika, pokazując otwartość na treści wysyłane przez biuro nieruchomości.

Bazując na wyżej wspomnianym i traktując newsletter biura nieruchomości jako sposób na pozyskanie od klienta biura nieruchomości wartości dodanej, to powinno się zwrócić szczególną uwagę na rozpowszechniane treści.

Treść newslettera biura nieruchomości powinna być atrakcyjna i wysokiej jakości, dostarczając przydatnych i ciekawych informacji dla abonenta.

Newsletter biura nieruchomości jest również użytecznym narzędziem komunikacji organizacyjnej i chociaż jego celem jest zdobywanie potencjalnych klientów dla biura nieruchomości to również można go stosować jako uzupełniający kanał komunikacji wewnętrznej.

Jak stworzyć skuteczny newsletter nieruchomości? 

W celu stworzenia i zastosowania skutecznego newslettera biura nieruchomości, biuro to powinno odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Co chce osiągnąć biuro nieruchomości dzięki swojemu newsletterowi?
 • Jaki jest docelowy odbiorca biuletynu informacyjnego biura nieruchomości?
 • Kiedy biuro nieruchomości powinno zacząć korzystać z newslettera?
 • Gdzie znajduje się obszar wpływu geograficznego?
 • Jak technicznie używać newslettera?

W celu stworzenia skutecznego newslettera biura nieruchomości i przede wszystkim takiego, który spełni swój główny cel – czyli pozyskiwanie klientów dla biura nieruchomości, warto wziąć pod uwagę następujące, nie mniej ważne, czynniki:

– Newsletter biura nieruchomości potrzebuje dobrej i solidnej bazy danych, a żeby stworzyć realną, a nie fikcyjną bazę danych, najlepiej tworzyć ją przez lata.

Biuro nieruchomości może tworzyć swoją bazę danych za pomocą różnych tradycyjnych środków i również dzięki swojej stronie internetowej i blogowi, którego to elementy, wspólnie, dostarczą, w różnym stopniu potencjalnych abonentów.

– Oprócz formularza rejestracyjnego do biuletynu informacyjnego, powinno się zaoferować abonentowi możliwość rezygnacji. Jest to bardzo ważny czynnik i nieoferowanie takiej możliwości użytkownikowi może pociągnąć za sobą skutki prawne dla biura nieruchomości. Każdy newsletter nieruchomości powinien oferować użytkownikowi możliwość rezygnacji w każdym momencie i jeśli takie będzie jego życzenie; nie jest to kwestia dobrego wychowania lecz jest to kwestia prawna.

– Newsletter biura nieruchomości powinien być atrakcyjny w swej treści i w swoim designie, pamietając o tym, że ten ostatni czynnik zwiększy szanse na pozyskanie nowych abonentów i ułatwi zadanie wzbudzania w nich wierności.

Przejrzysty i dobrze zorganizowany design newslettera biura nieruchomości wpłynie pozytywnie na doświadczenia użytkownika.

Oprócz treści newsletter biura nieruchomości, który jest głównym bohaterem biuletynu informacyjnego, warto również pamiętać o pewnych detalach, które go wyróżnią, szczególnie jeśli zostaną zastosowane razem:

 • Inspirujący nagłówek, który pobudzi czytelnika do dalszego czytania.
 • Logotyp biura nieruchomości i jego nazwa, potrzebne do rozwoju marki.
 • Zróżnicowany typ czcionki charakteryzujący się łatwym dostępem wizualnym, który ułatwi skuteczność.

Wdrożenie skutecznego newslettera biura nieruchomości nie jest wcale łatwe, chociaż stosując się do wyżej wspomnianych przesłanek można uzyskać taki newsletter, który zaspokoi potrzeby biura nieruchomości.

Konieczne jest, aby wziąć pod uwagę różne czynniki z tym związane, jak również wcześniej wyznaczone cele, aby uzyskać skuteczny biuletyn informacyjny.

Skuteczny newsletter biura nieruchomości to taki, dzięki któremu maksymalizuje się rozwój marki za pomocą treści wysokiej jakości, wnosząc wartość dodaną do abonenta i stwarzając pozytywne synergie powiązane z biurem nieruchomości.

Comments are closed.

Check Also

Poszukiwacze hashtags.

Select your language: Hashtags są bardzo ważnymi środkami do wdrażania strategii marketing…