Home Marketing Nieruchomości Narzędzia online dla biura nieruchomości.

Narzędzia online dla biura nieruchomości.

Select your language: es en fr

Wcześniej przeanalizowaliśmy rolę Community Manager’a w biurze nieruchomości oraz sposób w jaki powinien angażować się, na poziomie organizacyjnym, w życie firmy, obszary jego wiedzy fachowej i kilka podstawowych wskazówek pomocnych przy zarządzaniu różnymi obszarami biura nieruchomości na różnych portalach społecznościowych.

Stworzyliśmy listę najlepszych narzędzi, po to, aby Community Manager skutecznie zarządzał kontami biura nieruchomości na różnych portalach społecznościowych.

W poprzednim artykule noszącym tytuł Czynniki związane z pozycją biura nieruchomości w Internecie wyjaśniliśmy najważniejsze punkty, które biuro nieruchomości powinno wziąć pod uwagę, aby osiągnąć dobrą pozycję w Internecie, a jednym z kluczowych czynników jest właśnie aktywna obecność biura na portalach społecznościowych.

Oczywiście, jak to jasno określiliśmy w poprzednim artykule, bardzo mało prawdopodobna jest sytuacja, w której biuru nieruchomości uda się sprzedać dom dzięki konta na Facebooku lub na innym portalu społecznościowym, chociaż istnieje realna potrzeba aktywnej obecności biura nieruchomości na portalach społecznościowych.

Aktywna obecność biura nieruchomości na portalach społecznościowych wzmacnia jego pozycję w Internecie, a także wzmacnia jego markę; są to dwa bardzo ważne czynniki, które, jeśli są dobrze zaplanowane i wdrożone, mogą ułatwić sprzedaż nieruchomości.

Niezależnie od tego, dzięki portalom społecznościowym biuro nieruchomości może znaleźć platformę reklamową o szerokim zasięgu, dobrze podzieloną na segmenty w zależności od jego potrzeb oraz specjalnie skonstruowaną dla strategii Brandingu.

Istnieje bardzo wiele narzędzi dostępnych dla Community Manager’a biura nieruchomości, a kluczem jest użycie tych najbardziej odpowiednich w zależności od potrzeb biura.

Ich skuteczność jest niezwykle ważna, albowiem to od niej będzie, w dużej mierze, zależeć poziomu efektywności zarządzania Community Manager’a w biurze nieruchomości, która ostatecznie prowadzi do zwiększenia poziomu wydajności.

Wydaje mi się wskazane, ze względu na dużą liczbę istniejących narzędzi do Community Manager’a biura nieruchomości, przynajmniej wypróbowania tych najbardziej wszechstronnych pod względem platformy zarządzania i funkcjonalności.

Narzędzia dla Community Manager’a biura nieruchomości.

Dla Community Manager’a bycie na bieżąco z nowinkami internetowymi jest czymś podstawowym. Szybkość przepływu informacji za pośrednictwem blogów i serwisów społecznościowych ma kluczowe znaczenie w tym względzie; znajomość promowanych publikacji, a zwłaszcza trendów zmieniających się codziennie jest niemalże obowiązkiem w celu ustrukturyzowania jego pracy.

RSS, Really Simple Syndication w formacie XML, pozwala na bardzo łatwe udostępnianie treści w Internecie. Podczas wizyty na blogu spotykamy się z możliwością subskrybowania treści na stronie i otrzymywania ich automatycznie, gdy zostaną opublikowane właśnie przez system RSS.

System ten ułatwia w dużym stopniu zadanie promowania publikacji biura nieruchomości, zarówno z jego strony internetowej jak i z bloga biura nieruchomości, za pośrednictwem różnych platform społecznościowych.

Community Manager musi najpierw być poinformowany o tym, co dzieje się na różnych portalach społecznościowych, a zwłaszcza o tym, co dzieje się w stosunku do obszaru nieruchomości. Powinien być on również w stanie ocenić poziom aktywności różnych portali społecznościowych i umieć określić jakie są ich główne tematy.

W związku z tym niezbędne jest dla Community Manager’a biura nieruchomości użycie czytnika RSS w celu bycia na bieżąco ze wszystkim co związane z nieruchomościami.

Zaletą korzystania z czytnika RSS jest fakt, że pozwala on na łatwe zarządzanie publikacjami biura nieruchomości i filtrowanie informacji – element ten jest bardzo ważny biorąc pod uwagę duże ilości danych generowanych codziennie za pośrednictwem platform społecznościowych.

Aby zarządzać publikacjami RSS biura nieruchomości istnieje wiele bezpłatnych narzędzi, chociaż jeśli biuro nieruchomości planuje osiągnięcie wyższego poziomu produktywności zaleca się korzystanie z płatnych usług. Bardzo skutecznym narzędziem dla biura nieruchomości jest Google Reader, który umożliwia scentralizowanie publikacji pochodzących z różnych blogów w jednej aplikacji, zakwalifikowania ich i przefiltrowania według kategorii.

SocialMention.

SocialMention  jest kolejnym, bardzo przydatnym narzędziem w przypadku zarządzania publikacjami pochodzącymi z różnych źródeł internetowych biura nieruchomości, takich jak blog biura, jego strona na różnych platformach społecznościowych, a nawet jego strona internetowa.

Jednym z najbardziej praktycznych elementów, i prawdopodobnie czynnikiem warunkującym przydatność tej aplikacji, jest jej zintegrowana wyszukiwarka, która jest bardzo skuteczna. Jak już wcześniej wspominałem, dla Community Manager’a biura nieruchomości bardzo ważne jest, żeby zarządzać i oceniać przepływ informacji za pośrednictwem Internetu.

Wyszukiwarka treści SocialMention umożliwia szczegółowe wyszukiwanie na wybranych portalach społecznościowych i skupienie się w ten sposób na strategii biura nieruchomości.

Oprócz możliwości tworzenia widgetu w czasie rzeczywistym dla dowolnego bloga, istnieje również możliwość tworzenia alertów dotyczących konkretnych treści, a jest to bardzo przydatna opcja.

Zdając sobie sprawę z przepływu informacji jaki ma miejsce w Internecie, kluczowa jest, dla tworzenia i promowania publikacji biura nieruchomości, różnica pomiędzy pasywnym lub aktywnym nastawieniem w sieci.

Pamiętamy oczywiście, że Community Manager biura nieruchomości musi posiadać takie umiejętności i być zdecydowanie proaktywny w tym zakresie.

TweetDeck i HootSuite stanowią kluczowe narzędzia dla Community Manager’abiura nieruchomości; zaletą obydwu jest fakt, że zarówno TweetDeck jak i HootSuite pozwala na zarządzanie różnymi portalami społecznościowymi, bez konieczności przechodzenia do każdego z nich, lecz robiąc to jednocześnie.

Chociaż obie aplikacje są podobne w swoich podstawowych funkcjach to warto wspomnieć, że posiadają lekkie różnice jeśli je szczegółowo przeanalizujemy.

W celu zarządzania większą ilością kont jednocześnie na różnych portalach społecznościowych, TweetDeck jest łatwiejszy w obsłudze niż HootSuite, chociaż wskazane jest, żeby biuro nieruchomości wypróbowało obydwie opcje, aby móc potem podjąć decyzję.

TweetDeck.

TweetDeck posiada doskonałą konstrukcję i jest dobrze zorganizowany co ułatwia w dużym stopniu zadanie zarządzania kontem na Twitter’ze biura nieruchomości.

Pośród innych ciekawych i przydatnych funkcji jest również taka, która pozwala na uporządkowanie listy kontaktów, a nawet sklasyfikowanie ich jako alternatywy, co znacznie ułatwia zarządzanie, a co za tym idzie wpływa pozytywnie na zwiększenie produktywności.

Względem wyszukiwania tweetów istnieją dwie opcje: realizacja takiego samego wyszukiwania jak to z biura nieruchomościach albo opacja bardziej ogólna, czyli wyszukiwanie tweetów od jakiegokolwiek użytkownika platformy.

Bardzo praktycznym rozwiązaniem TweetDeck’a jest fakt, że pozwala on na wyświetlenie, w sposób niezależny, odpowiedzi tweetów.

Fakt ten sprawia, że jest znacznie bardziej przejrzysty w momencie nadzorowania publikacji biura nieruchomości, a zwłaszcza w trakcie ich skutecznej promocji.

Hootsuite.

HootSuite w przeciwieństwie do TweetDeck’a jest to aplikacja, która nie wymaga instalacji na komputerze, działa jako zakładka w przeglądarce internetowej.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy pamiętać, że przeglądarka internetowa, z której się korzysta jest decydujące w obydwu przypadkach, ponieważ HootSuite będzie działać inaczej w każdym z nich i posiada różne rozszerzenia w zależności od każdego z osobna.

W tej sytuacji lepiej używać tego narzędzia dla Community Manager biura nieruchomości z Chrome’u lub Firefox’a; biorąc pod uwagę, że Chrome pozwala również zainstalować rozszerzenie dla TweetDeck, dlatego biuro nieruchomości może korzystać z obydwu aplikacji w tej samej przeglądarce.

SocialBro.

SocialBro jest to specyficzne narzędzie do zarządzania kontami Twitter i można je pobrać za darmo z oficjalnej strony internetowej, zarówno po to, żeby używać go za pomocą komputera lub poprzez Chrome’a.

Warto wspomnieć, że wersja SocialBro dla przeglądarki Google działa szybciej niż na pulpicie, a w tym celu musi być zainstalowany na danym komputerze Adobe AIR.

Natomiast jeśli na komputer, z którego będziemy korzystali z tego narzędzie nie posiada zainstalowanego Adobe Air’a to zostanie on wcześniej zainstalowany, przed pobraniem SocialBro, w sposób automatyczny.

Otwiera on ogrom wyboru, począwszy od lokalizacji zwolenników poprzez Google Maps, aby móc skonkretyzować strategię biura nieruchomości, a skończywszy na zadaniach administracyjnych takich jak lista kontaktów.

Posiada również specyficzne opcje analizy społeczności skupionej wokół biura nieruchomości; musimy pamiętać, że znajomość zwolenników (tzw. followers’ów) jest bardzo ważnym czynnikiem dla Community Manager’a.

Aplikacja ta daje możliwość tworzenia grafiki z bardzo dokładnymi danymi na temat zwolenników biura nieruchomości, segregowania ich ze względu na język, poziom aktywności itp.

Jednocześnie, zapewnia dalsze informacje na temat członków społeczności skupionej wokół biura nieruchomości takie jak: datę założenia konta na Twitter’ze, zasięg zwolenników i osób obserwowanych, liczby tweetów wysyłanych dziennie lub tego ostatnio wysłanego.

SocialBro również pozwala na wykrycie tych, którzy przestali obserwowa biuro nieruchomości albo zdecydowali się na opcję “unfollow” czyli, innymi słowy, zaprzestanie obserwowania.

Wygodna funkcja oferowana przez to narzędzia to możliwoś tworzenia kopii zapasowej konta biura nieruchomości na Twiter´ze, co pozwala zorganizować lokalną bazę danych i skonsultowania jej będąc w trybie offline; jak również wykrycie ewentualnych spamerów.

SocialBro ma bardzo szczegółowy przewodnik użytkownika, którego lekturę polecam w celu wykorzystania w pełni tej znakomitej aplikacji do zarządzania kontami biura nieruchomości na Twitter’ze.

Jak zauważyłem na początku artykułu, istnieje wiele narzędzi przeznaczonych dla Community Manager’a biura nieruchomości; kluczem jest znalezienie jednego, oferującego najwyższą wydajność, a przede wszystkim, takiego, który będzie najskuteczniejszy dla biura nieruchomości w celu uzyskania najlepszych poziomów wydajności.

Płatne narzędzia przeznaczone do zarządzania różnymi kontami biura nieruchomości na portalach społecznościowych są również wspaniałą opcją do rozważenia, ponieważ oferują profesjonalne funkcje, które umożliwiają bardziej efektywne zarządzanie i maksymalizację zasobów biura nieruchomości.

Źródła: SocialMention / TweetDeck / HootSuite /SocialBro

Comments are closed.

Check Also

Ogłoszenia z MailChimp.

Select your language: MailChimp posiada narzędzie do budowania reklam w sieciach społeczno…