Home Wynajem Kontrola podatkowa dot. wynajmu wakacyjnego.

Kontrola podatkowa dot. wynajmu wakacyjnego.

Select your language: es fr ro

Nieruchomości na wynajem wakacyjny podlegają od 2018 r. Modelowi 179 hiszpańskiej agencji podatkowej.

Złożenie formularza 179 jest obowiązkowe w przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele wakacyjne lub nieruchomości turystycznych, które ustanowione zostały w nowym artykule dekretu królewskiego w formie pouczającej deklaracji o przeznaczeniu nieruchomości na cele turystyczne.

Kto musi złożyć formularz 179?

Złożenie formularza 179 jest obowiązkowe dla osób i podmiotów świadczących usługi pośrednictwa między cedentami a cesjonariuszami.

Model ten jest obowiązkowy dla wszystkich stron zaangażowanych w wynajem wakacyjny, właścicieli, najemców i pośredników (agencje nieruchomości, zarządcy wynajmu wakacyjnego itp.).

Informacje o modelu wynajmu wakacyjnego.

Wszystkie akursze muszą być uzupełnione o pewne informacje i dane od zainteresowanych stron i muszą być one zgodne ze stanem faktycznym:

  • Identyfikacja właściciela domu.
  • Identyfikacja właściciela prawnego nieruchomości, na podstawie którego dom jest przypisany (jeśli jest inny niż właściciel domu).
  • Identyfikacja wynajmującego.
  • Identyfikacja wynajmowanej nieruchomości.
  • Odniesienie katastralne przenoszonej nieruchomości, jeśli dotyczy.
  • Liczba dni korzystania z domu w celach turystycznych.
  • Kwota otrzymana przez właściciela nieruchomości.
  • Numer umowy, pod którym zgłaszający pośredniczy w przydziale domu.

Formularz 179 wynajmu wakacyjnego lub mieszkania na cele turystyczne należy składać kwartalnie, «w ciągu miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego», zgodnie z rozporządzeniem.

Okresy wynajmowanych domów.

Pomimo obowiązkowego charakteru nowego modelu związanego z wynajmem mieszkań na cele wakacyjne, należy pamiętać, że z punktu widzenia podatkowego istnieją dwa różne okresy.

Okres w którym nieruchomość był wynajmowana : otrzymany dochód musi być w pełni zadeklarowany i można dokonać odliczenia poniesionych kosztów.

Okres, w którym dom jest pusty lub bez wynajmu: urząd skarbowy uwzględnia w tym przypadku dochód uzyskany przez drugi dom.

Mieszkania do celów turystycznych.

Nieruchomości przeznaczone na wynajem sezonowy lub w celach turystycznych są wynajmomawane najemcy na czas określony w umowie najmu.

Wymieniona nieruchomość musi być w stanie do natychmiastowego użycia, bez względu na kanał marketingowy i w celach zarobkowych.

Nieruchomości do celów turystycznych mogą być wynajmowane bezpośrednio przez właścicieli najemcom, za pośrednictwem pośrednika lub agencji nieruchomości upoważnionej do zarządzania wyanjemem turystycznym.

W każdym razie właściciele domów wynajmowanych sezonowo lub przeznaczonych na cele turystyczne muszą zadeklarować korzyści uzyskane w wyniku wspomnianego czynszu i muszą przestrzegać ustalonych przepisów, które obowiązują w odpowiedniej wspólnocie autonomicznej.

Costa Invest ® Spółka zarządzająca nieruchomościami turystycznymi EGVT-794-A

Comments are closed.

Check Also

Jak przygotować nieruchomość pod wynajem.

Select your language: Dla właścicieli nieruchomości poprawa ich atrakcyjności jest bardzo …