Home Marketing Nieruchomości E-mail marketingowy biura nieruchomości.

E-mail marketingowy biura nieruchomości.

email marketing inmobiliario

Select your language: es en fr

E-mail marketingowy jest nowoczesną wersją innej, tradycyjnej metody, mianowicie rozsyłania reklamy w formie ulotek wysyłanych wielu odbiorcom za pomocą poczty.

Tradycyjny model, z którego korzystało biuro nieruchomości, został zastąpiony przesyłaniem wiadomości elektronicznych jak również innymi systemami komunikacji cyfrowej.

Można powiedzieć, że e-mail marketingowy jest kolejnym elementem rozwoju tradycyjnej korespondencji reklamowej, z której wcześniej korzystało biuro nieruchomości.

Jeśli e-mail marketingowy traktowany jako narzędzie, jest skutecznie wykorzystany przez biuro nieruchomości, biuro uzyska oczekiwane wyniki.

Jednakże, jeżeli biuro nieruchomości nie spełni zbioru zasad dotyczących korzystania z poczty e-mail, to może okazać się, że jest w niekorzystnej sytuacji, ponieważ może wtedy nawet otrzymać sankcje prawne.

5 porad dla biura nieruchomości w trakcie zakładania e-mail marketingowego.

newsletter

1 – Biuro nieruchomości musi traktować e-mail marketingowy jako jeden z zasobów w ramach kampanii Brandingu, dlatego ważne jest, żeby zasób ten był powiązany zgodnie z ogólnymi wytycznymi kampanii rozwoju marki biura nieruchomości.

Oprócz przekazywania wartości organizacyjnych biura nieruchomości, e-mail marketingowy powinien służyć przyciągnięciu uwagi potencjalnych klientów kupujących nieruchomości.

Biuro nieruchomości zarazem nie powinno traktować e-mail marketingowy tylko jako sposób promowania swojej oferty nieruchomości na sprzedaż, albowiem w takim przypadku odbiorcy tych wiadomości, widzący je w swoich skrzynkach, nawet nie pofatygują się, żeby je otworzyć.

Biuro nieruchomości powinno upewnić się w momencie wdrażania strategii e-maila marketingowego, że prześle wcześniej ustaloną wiadomość zarówno na poziomie firmowym jak i organizacyjnym.

Biuro nieruchomości powinno również ocenić czy e-mail marketingowy jest rzeczywiście tym czym powinien być, a mianowicie zasobem reklamowym, którego celem jest komunikacja na poziomie przedsiębiorstwa.

Powyższe jest bardzo ważne, ponieważ jak każdy inny zasób biura nieruchomości powinien być on zarządzany poprawnie w celu uzyskania maksymalnych korzyści. Traktując e-mail marketingowy jako cenny zasób, z którego korzysta biuro nieruchomości, powinno się również dokładnie przeanalizować wyniki, w celu ich zmaksymalizowania.

Jak zawsze, każda strategia realizowana przez biuro nieruchomości musi podlegać ciągłej analizie, gdyż w przeciwnym wypadku, może okazać się, że firma dysponuje cennymi zasobami i aktywami realizując zadanie, które nie jest produktywne.

2 – Treść wiadomości e-mail wysyłanej przez biuro nieruchomości do celów reklamowych powinna być bezpośrednia, prosta, ważna i ciekawa dla odbiorcy, który jest potencjalnym klientem kupującym nieruchomości. Jest to ogólna struktura e-mail’a, którego celem jest reklama, ale należy również brać pod uwagę inny, bardzo ważny czynnik, a mianowicie jego konstrukcję.

Natomiast zawartość powinna być prosta i istotna dla uzyskania wysokiego stopnia skuteczności i musi również posiadać „pewną oprawę”, która sprawi, że będzie atrakcyjna dla odbiorcy.

Bardzo ważne jest, żeby udało się biuru nieruchomości zrealizować skuteczną reklamę nieruchomości na sprzedaż z pomocą strategii e-mail‘a marketingowego.

W sytuacji, gdy treść e-mail’a nie zainteresuje odbiorcy ani nie przyciągnie jego uwagi, to będzie on mógł oznaczyć go jako spam. Jeśli odbiorca wiadomości od biura nieruchomości uzna je za spam, to cała ta korespondencja elektroniczna będzie dla niego niewidoczna, ponieważ automatycznie zostanie przekierowana do kosza.

Zawartość e-mail’a marketingowego biura nieruchomości powinna posiadać konkretną treść, która będzie ważna dla odbiorcy.

3 – Biuro nieruchomości musi dokładnie przemyśleć do kogo kieruje swoją kampanię e-mail’a marketingowego.

Do osiągnięcia skuteczności e-mail marketingowego decydująca jest segmentacja potencjalnych klientów i określenie pewnych szczególnych parametrów z nimi związanych, takich jak: aspekty geograficzne i demograficzne, status społeczno-ekonomiczny, zawody, wiek i trendy związane z kupowaniem.

Przed wdrożeniem strategii e-mail’a marketingowego, którego celem jest reklamowanie nieruchomości na sprzedaż, to biuro nieruchomości powinno, z pewnością, określić swoich docelowych odbiorców.

Masowe wysyłanie wiadomości elektronicznych do dowolnego odbiorcy, który prawdopodobnie zazwyczaj uzna, że te e-maile są mało istotne, może stać się największym ciosem dla e-mail’owej kampanii reklamowej biura nieruchomości.

Strategia Brandingu Nieruchomości nigdy nie powinna być powiązana z masowym i nieprzemyślanym wysyłaniem korespondencji elektronicznej.

4 – Biuro nieruchomości powinno zachęcać do działania odbiorców swoich e-mail’i o charakterze reklamowym, jest to bowiem ważny czynnik w każdej strategii e-mail’a marketingowego.

Tak zwane “zachęcenie do działania” jest najskuteczniejszym sposobem na powstanie więzi miedzy odbiorcą (potencjalny klient) a biurem nieruchomości.

Nie wystarczy, żeby potencjalny klient kupujący otrzymał e-mail’a zawierającego oferty nieruchomości na sprzedaż z bazy biura nieruchomości, albowiem stanowi to dopiero pierwszy krok i zarazem najbardziej podstawowy faktor, moglibyśmy się nawet pokusić, żeby uznać go za prymitywny sposób reklamy.

Owo zachęcenie do działania powinno być powodem, który sprawi, że odbiorca sam zechce wejść na stronę biura nieruchomości – miejsce gdzie są opublikowane wszystkie nieruchomości na sprzedaż.

Istotne jest, żeby odbiorca wiadomości e-mail dotarł do witryny biura nieruchomości, żeby w ten sposób zmienić się z odbiorcy w „potencjalnego nabywcę”, który w końcu stanie się „prawdziwym nabywcą”, co będzie oczywiście zależało od różnych innych czynników.

Reasumując: odbiorca jest zachęcany do działania poprzez e-mail marketingowy, owo wezwanie do działania powinno go bezpośrednio przekierować na stronę internetową biura nieruchomości, gdzie znajdzie bazę nieruchomości na sprzedaż należących do biura nieruchomości.

Jednakże, istnieje pewne grono odbiorców poczty elektronicznej zawierającej reklamę, którzy interpretują wezwanie do działania jako ewentualne oszustwo; nawet są w stanie pomyśleć, i nie bez racji, że wezwanie do działania może nawet uszkodzić ich komputery poprzez jakiś rodzaj wirusa, który jest do nich dołączony.

Aby uniknąć sytuacji, w której odbiorca e-maila reklamowego biura nieruchomości miałby wątpliwości względem bezpieczeństwa otrzymanej zawartości to warto, żeby ten e-mail był łatwy do zidentyfikowania i przejrzysty w swoich intencjach.

Aby e-mail biura nieruchomości osiągnął powyższe to powinien być on poprawnie skonstruowany w danych identyfikacji firmowej, jak również powinien zawierać wszystkie informacje prawne dotyczące firmy (adres biura nieruchomości, informacja na temat ochrony danych osobowych, numer telefonu biura nieruchomości i inne potrzebne dane).

5 – Kampania e-mail’a marketingowego dla biura nieruchomości wymaga programu i nie mam tu na myśli planu, lecz zaprogramowania dnia i godziny wysyłania reklamowej korespondencji elektronicznej.

Biuro nieruchomości powinno potrafić ustalić w jakich dniach i o której godzinie odbiorcy powinni otrzymać e-mail’a. Albowiem istnieją dni i godziny bardziej wskazane do wysłania e-mail’a reklamowego, zwiększając w ten sposób prawdopodobieństwo, że osiągnie on wyższy poziom skuteczności.

Dni podczas, których lepiej unikać wysyłania e-mail’i reklamowych to weekendy i święta, ponieważ w tych dniach ludzie nie mają w zwyczaju sprawdzać skrzynki elektronicznej, a tym bardziej czytać e-mail’a biura nieruchomości.  

Przypomnijmy, że biuro nieruchomości wysyła e-mail’e reklamowe w celu rozreklamowania swoich nieruchomości na sprzedaż, a nie reklamowanie usług związanych z wypoczynkiem bądź rozrywką.

Biuro nieruchomości, w momencie programowania wysyłki swojej korespondencji reklamowej, powinno wziąć pod uwagę, że święta są ruchome w każdym kraju, z wyjątkiem oczywiście kilku wyjątkowych przypadków.

Biuro nieruchomości, które planuje strategię e-mail’a marketingowego na poziomie międzynarodowym, powinno wziąć pod uwagę różne strefy czasowe jego odbiorców, albowiem strefa czasowa Hiszpanii może różnić się od tej, w której mieszkają potencjalni klienci.

Podstawowe zagadnienia związane z e-mail’em marketingowym biura nieruchomości.

Biuro nieruchomości powinno rozważyć kilka kwestii przed wdrożeniem strategii e-mail’a marketingowego jak również przeanalizować różne czynniki i elementy.

 • Jest to zasób i właśnie tak powinien być zarządzany.
 • Planowanie, wdrażanie i programowanie są odmiennymi pojęciami.
 • Powinno się umożliwić odbiorcy e-mail’a opcje akceptacji albo odrzucenia e-mail’a.
 • Przejrzystość i skuteczność e-mail’a są elementami, które są między sobą powiązane.
 • Przejrzystość powinna by znakiem rozpoznawczym e-mail’a reklamowego biura nieruchomości.
 • E-mail zawierający reklamę nie jest tym samym czym newsletter biura nieruchomości.
 • Ten zasób nie służy tylko do reklamowania nieruchomości na sprzedaż.
 • Powinno się postarać uzyskać wartość dodaną za pomocą e-mail’a biura nieruchomości.
 • Trzeba szanować odbiorców i przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych.
 • Poprosić odbiorcę o feedback, żeby generować pozytywne synergie.
 • Aktualizować na bieżąco informację zawartą w bazie danych klientów.
 • Nie stosować spamu, ani, tym bardziej, nie wysyłać masowych e-maili.
 • Ustanowić częstotliwość wysyłania, żeby nie przytłoczyć i nie obciążyć odbiorców.
 • Generować raporty i analizować otrzymane rezultaty korzystając z zastosowanej strategii.
 • Nigdy nie powinno się kupować listy adresów elektronicznych.

Biuro nieruchomości z pewnością powinno wcześniej zaplanować swoją strategię e-maila marketingowego w celu opublikowania swoich nieruchomości na sprzedaż, aby później móc zacząć etap wdrażania jej i nadzorowania otrzymanych rezultatów.

 • email inmobiliario

  Mail biura nieruchomości.

  Select your language: Email dla biura nieruchomości jest bardzo przydatnym narzędziem. Dob…
Comments are closed.

Check Also

Poszukiwacze hashtags.

Select your language: Hashtags są bardzo ważnymi środkami do wdrażania strategii marketing…