Home SEO Nieruchomości Czynniki związane z pozycją biura nieruchomości w Internecie.

Czynniki związane z pozycją biura nieruchomości w Internecie.

seo inmobiliario

Select your language: es en

Aktywna obecność biura nieruchomości w Internecie, w tym roku jak i w poprzednim, jest jednym z kluczowych czynników niezbędnych do pomyślnego rozwoju i pozycjonowania marki w Internecie.

Chociaż algorytmy wykorzystywane przez największe wyszukiwarki internetowe są modyfikowane, to istnieje wiele aspektów związanych z pozycjonowaniem, które nie ulegną zmianie, a nawet w tym roku będą jeszcze ważniejsze.

 Oto niektóre z najważniejszych trendów, które biuro nieruchomości powinno brać pod uwagę, aby osiągnąć dobrą pozycję w Internecie w roku 2015:

 • Jakość publikacji.
 • Optymalizacja stron internetowych.
 • Obecność na portalach społecznościowych.
 • Jakość publikacji.

Zdaniem ekspertów, w roku 2015 jakość publikacji będzie jeszcze ważniejsza niż w zeszłym roku i stanie się kluczowym czynnikiem dla biura nieruchomości w celu osiągnięcia dobrych rezultatów pozycjonowania w Internecie.

Mówiąc o jakości publikacji biura nieruchomości w Internecie warto wspomnieć o cechach, które muszą one spełniać i które będą uzależnione od szeregu czynników z tym związanych uwzględnianych przez wyszukiwarki.

 • Oryginalne publikacje (nie plagiaty) posiadające potwierdzenie swojej wiarygodności.
 • Artykuły poprawne gramatycznie i bez błędów ortograficznych.
 • Teksty zawierające ponad 1000 słów i posiadające zrównoważone zagęszczenie słów kluczowych.
 • Użycie zdjęć i infografik będzie uznane za wartość dodaną.
 • Ważne będzie uwzględnienie publikacji w formie filmów wideo.
 • Autor publikacji biura nieruchomości będzie miał jeszcze większe znaczenie.

Reasumując, biuro nieruchomości, które zaniedba jakość swoich publikacji odczuje obniżenie pozycji w Internecie i najprawdopodobniej nie zostanie zauważone przez „oczy” wyszukiwarek.

 • Optymalizacja stron internetowych.

Strony biura nieruchomości muszą być zoptymalizowane prawidłowo po to, żeby mogły być wyświetlane na dowolnym urządzeniu, a biorąc pod uwagę rolę jaką odgrywają w naszym społeczeństwie inteligentne urządzenia mobilne (smartfony) będzie to konieczne.

Istnieje również inny zestaw cech technicznych odnoszących się do stron biura nieruchomości w Internecie, które w tym roku będą uważane przez wyszukiwarki za kluczowe.

 • Zoptymalizowane szablony dla każdego typu urządzenia.
 • Właściwe oznaczenie danych strukturalnych stron.
 • Problemy z indeksowaniem stron będą karalne.
 • Bardzo ważna będzie szybkość ładowania się stron biura nieruchomości.
 • Nagłówki i meta etykiety powinny być poprawnie używane.
 • Surfowanie powinno być płynne, żeby lepiej wpłynąć na doznania użytkownika.
 • Backlinki, które będą przekierowywane na stronę biura nieruchomości powinny być odpowiednie.
 • Hosting stron biura nieruchomości nie powinien być przerywany.

Aby osiągnąć dobrą pozycję w tym roku, biuro nieruchomości musi uwzględniać, że szablony wykorzystywane do wspierania swoich stron internetowych będą decydującym czynnikiem, a tym samym nie tylko muszą być zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek, powinny również zapewnić pozytywne doświadczenia użytkownikom.

 • Obecność na portalach społecznościowych.

Portale społecznościowe stały się potężnymi platformami o dużym wpływie na nasze społeczeństwo, a więc wyszukiwarki pozytywnie ocenią fakt, że biuro nieruchomości posiada na nich aktywną obecność.

Jest możliwe, że więcej niż jedno biuro nieruchomości będzie starało się udowodnić, że sprzedanie nieruchomości za pomocą Facebook’a albo Twitter’a jest mało prawdopodobne i pewnie mają oni rację, ale mam tu na myśli coś zupełnie innego.

Aktywna obecność biura nieruchomości na portalach społecznościowych posiada również inny cel, który jest szczególnie powiązany z rozwojem marki i dobrą pozycją w Internecie.

Z drugiej strony biuru nieruchomości udaje się wzmocnić swoją strategię Brandingu nieruchomości za pomocą portali społecznościowych i zarazem uzyskuje ono dobrą pozycję dzięki linkom przez nie wygenerowanym, które odsyłają bezpośrednio użytkowników na ich witryny.

Aby wzmocnić rozwój marki i uzyskać dobrą pozycję, biuro nieruchomości musi wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Udostępnianie zróżnicowanych publikacji, które zawierają w sobie wartość dodaną.
 • Nie starać się monopolizować nieustannie publikując ofertę nieruchomości na sprzedaż.
 • Stworzenie wspólnoty wielbicieli wokół marki biura nieruchomości.
 • Nie zaleca się korzystania z systemów automatycznej odpowiedzi na portalach społecznościowych.
 • Użycie adresów url własnych stron social media powiązanych ze swoją nazwą.
 • Nie “kupować zwolenników” na potrzeby kont na portalach społecznościowych.
 • Używanie profesjonalnego design’u na stronach portali społecznościowych.
 • Spójne zarządzanie wszystkimi kontami social media.

Najlepszą rekomendacją dla biura nieruchomości na temat jego obecności na portalach społecznościowych i biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku wzrośnie ich znaczenie dla wyszukiwarek, jest zlecenie zarządzania kontami społecznościowymi Community Manager‚owi posiadającemu kwalifikacje i doświadczenie w takich obowiązkach.

Filary publikacji biura nieruchomości.

Biorąc pod uwagę znaczenie jakości publikacji biura nieruchomości dla wyszukiwarek internetowych w tym roku, wydaje mi się, że warto przyjrzeć się temu tematowi z osobna, po to, żeby biuro nieruchomości mogło uzyskać najlepsze rezultaty swojej pozycji w Internecie.

Warto również pamiętać, że Internet nie składa się tylko z Google’a, a wiele biur nieruchomości popełnia ten podstawowy strategiczny błąd.

Biuro nieruchomości, które stara się dobrze pozycjonować swoje publikacje i markę w Internecie na poziomie międzynarodowym, powinno wdrożyć globalną strategię (powiązaną z położeniem geograficznym) i żeby to uzyskać powinno zdobyć dobrą pozycję nie tylko w Google’ach.

Biuro nieruchomości, które chciałoby dotrzeć do potencjalnych, zagranicznych klientów, powinno pozycjonować swoją nazwę i publikacje na innych wyszukiwarkach oprócz Google’a, takich jak np. Yandex, Yahoo i wiele innych.

Bardzo ważne jest, żeby biuro nieruchomości, które dąży do osiągnięcia pewnego stopnia penetracji międzynarodowej indeksowało swoje treści w innych wyszukiwarkach, jak również musi być aktywnie obecne na portalach społecznościowych biorąc pod uwagę swoje położenie geograficzne.

W momencie gdy biuro nieruchomości jasno określi międzynarodowy segment klientów, do którego chce dotrzeć, będzie musiało określić również, które wyszukiwarki są powiązane z tymi krajami, a także z jakich portali społecznościowych korzystają potencjalni klienci.

Biuro nieruchomości powinno również pamiętać o czymś bardzo ważnym, a mianowicie o fakcie, że wyszukiwarki są w rzeczywistości po prostu algorytmami, które określają i oceniają publikacje biura nieruchomości na podstawie wcześniej ustalonych i dobrze zdefiniowanych kryteriów.

Jeśli Google nie jest jedyną wyszukiwarką internetową, na której powinno skupić swoją strategię pozycjonowania to powinno pamiętać o tym, że algorytmy innych wyszukiwarek nie wiele się różnią od tych Google’a i posiadają one również standard jakości publikacji.

Bez wątpienia, biuro nieruchomości powinno brać pod uwagę fakt, że wyszukiwarki internetowe starają się pokazać swoim użytkownikom rezultaty, które najlepiej wpasują się w ich zapytania, a jakość publikacji biura nieruchomości będzie oceniana sama w sobie przez różne algorytmy.

Biuro nieruchomości powinno być świadome, że aby uzyskać dobrą pozycję dla swoich publikacji w Internecie, muszą być one dobrej jakości, niezależnie od wyszukiwarki albo algorytmu, który będzie je indeksował. Istnieją trzy kluczowe czynniki: autorytet, przydatność i prezentacja publikacji.

 • Autorytet publikacji biura nieruchomości.

Gdy algorytm wyszukiwarki internetowej będzie oceniał rzeczywisty autorytet publikacji biura nieruchomości to tak jakby formułował następujące pytania: Czy jego treść jest godna zaufania, kto jest autorem treści, na jakiej stronie jest ona opublikowana?

Wyszukiwarki stosują różne dość skomplikowane kryteria, w celu określenia autorytetu publikacji biura nieruchomości.

Najważniejsze z nich są następujące: powiązanie z social media, cytowane źródła, rozpoznawalność i tożsamość autora treści i inne czynniki z tym związane.

Zarazem owy autorytet jest inaczej traktowany w zależności od specyficznego segmentu, z którym będzie związane zapytanie użytkownika.

 • Przydatność publikacji biura nieruchomości.

Przydatność publikacji biura nieruchomości jest powiązana z przydatnością jego strony; a za przydatną bądź użyteczną publikację uważa się taką, która jest wartościowa z punktu widzenia użytkownika i jego pytania.

Wyszukiwarki internetowe w kwestiach związanych z użytecznością publikacji biura nieruchomości formułują następujące pytania: czy treść jest wystarczająco głęboka, czy strona biura nieruchomości proponuje użytkownikowi wystarczającą ilość informacji, czy spełnia wymagania docelowych odbiorców, którzy mają jakieś pytania?

Przydatność publikacji biura nieruchomości należy również oceniać ze względu na różnorodność elementów, które zawiera, takich jak załączone obrazki i linki zewnętrzne, dołączone jako źródło informacji.

 • Sposób prezentacji publikacji biura nieruchomości.

Dla wyszukiwarek jest prawie nie do przyjęcia, że strona biura nieruchomości i blog biura nieruchomości nie pozwala na łatwy dostęp swoim użytkownikom.

Witryny biura nieruchomości, oprócz atrakcyjnego wyglądu, powinny być użyteczne dla użytkowników, a wyszukiwarki biorą ten fakt pod uwagę w momencie pozycjonowania publikacji.

Biuro nieruchomości powinno przedstawić swoje publikacje w sposób dostępny, a jego strony powinny umożliwić dobry poziom korzystania z nich, w przeciwnym wypadku ich pozycja będzie niekorzystna.

Innym czynnikiem, również związanym z prezentacją stron biura nieruchomości, który wpłynie na pozycjonowanie jego publikacji w Internecie jest zastosowanie reklamy, może on jednak okazać się inwazyjny dla odwiedzających.

Pozycjonowanie stron internetowych oraz treści należących do biura nieruchomości jest bardzo ważnym elementem; dlatego trzeba pamiętać, żeby biuro nieruchomości zaplanowało i wdrożyło konkretne strategie, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.

Źródło: Google / Microsoft / Yandex

Comments are closed.

Check Also

Strony biura nieruchomości (standard).

Select your language: Strona biura nieruchomości jest wirtualnym oknem wystawowym zbioru n…