Home Produktywność Pracy @pl CRM nieruchomości.

CRM nieruchomości.

Select your language: es en fr ru ro

CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientami) to oprogramowanie przydatne przy zarządzaniu. Jeśli mówimy o CRM nieruchomości odnosimy się bezpośrednio do programu zarządzającego dla biura nieruchomości.

Funkcją CRM nieruchomości jest ułatwienie zarządzaniem danymi przychodzącymi i wychodzącymi, jak również nadzorowanie procesu sprzedaży w biurze nieruchomości.

Od pierwszego nawiązania kontaktu z klientem aż do zamknięcia sprzedaży nieruchomości, włączając w to koszty wynikające z usług zrealizowanych przy procesie sprzedaży.

Kontrola procesu sprzedaży bądź kupna nieruchomości jest formą, która umożliwia polepszenie tych elementów, które nie działają jak powinny i zarazem ułatwia zwiększenie potencjału tych, które działają poprawnie.

To sposób, nie tylko na zarządzanie biurem nieruchomości, lecz również okazja do wzrostu jego potencjału, maksymalizacji zasobów i poprawy jego ogólnej produktywności.

CRM nieruchomości pozwala zarządzać i nadzorować następujące sektory agencji nieruchomości:

Ogólna charakterystyka CRM nieruchomości.

 • Dostęp online. 

Jest to prawdopodobnie jedna z głównych cech charakterystycznych CRM nieruchomości; możliwość zarządzania biurem nieruchomości online i z jakiegokolwiek urządzenia podłączonego do internetu.

Jest to bardzo użyteczna funkcja, biorąc pod uwagę mobilnoś jaką oferuje oraz elastyczność czasową.

 • Spis nieruchomości. 

Podstawą jest stworzenie inwentarza nieruchomości wraz ze szczegółowymi informacjami, ponieważ biuro nieruchomości bazuje właśnie na swojej bazie mieszkań i domów.

CRM nieruchomości pozwaladodawać nieruchomości w sposób automatyczny, od razu je klasyfikując, aby potem, ewentualnie, dokonać ręcznej korekty konkretnych danych.

 • Baza danych klientów. 

Bez klientów nie ma sprzedaży i bez sprzedaży biuro nieruchomości nie istnieje; jest to zrozumiałe. Zarządzanie bazą danych klientów biura nieruchomości determinuje jego istnienie.

CRM nieruchomości nie służy tylko do stworzenia listy klientów, lecz również pozwala nimi zarządzać i nadzorować cały proces ich powiązania z biurem nieruchomości.

 • Zarządzanie nieruchomościami. 

Zarządzanie domami i mieszkaniami, które istnieją w ofercie biura nieruchomości oznacza kontrolowanie wszystkiego co z nimi związane, począwszy od aspektów prawnych związanych z ich właścicielami, kończąc na realizowanych wizytach potencjalnych klientów.

 • Kontrola promocji i marketingu. 

Aby używać CRM nieruchomości niekoniecznie musi on współistnieć ze stroną internetową biura nieruchomości, chociaż takie połączenie wysoce ułatwia jego zarządzanie.

Tutaj warto szczegolnie zwrócić uwagę na sytuację, w której biuro nieruchomości posiada oprogramowanie CRM i stronę internetową jako osobne usługi. W takiej sytuacji ważne jest to, żeby były one jak najbardziej ze sobą powiązane.

Pośród funkcji, które oferuje program CRM nieruchomości znajdziemy nie tylko możliwość opublikowania ofert nieruchomości na stronie internetowej biura lecz również możliwość publikowania nieruchomości na odpowiednich portalach.

Jak używać CRM nieruchomości?

Skupimy się na użyciu CRM nieruchomości, aby nadzorować przepływ klientów kupujących zaczynając od automatycznych raportów, które są tworzone w celu ich późniejszego oceniania:

 • Pierwsze nawiązanie kontaktu z klientem (rozmowa telefoniczna, e-mail, wizyta osobista).
 • W jaki sposób klient dowiedział się o biurze nieruchomości? (strona internetowa biura nieruchomości, portal nieruchomości, portale społecznościowe, blog biura nieruchomości, ogłoszenia darmowe bądź inne sposoby rozpowszechniania, których używa agencja nieruchomości).
 • Określony segment. Jeśli klient kontaktuje się z biurem nieruchomości z powodu konkretnej nieruchomości albo konkretnego jej typu (apartament, dom szeregowy, dom wolnostojący, itd.) bądź określonego przedziału cenowego.
 • Stworzenie „marki” monitoringu klienta w celu nadzorowania całego procesu i możliwości kontrolowania w jakiej fazie aktualnie się on znajduje.

Korzyści płynące z interpretacji raportów stworzonych przez CRM nieruchomości jest wiele, chociaż nawet te podstawowe pozwalają na analizę pewnych ważnych aspektów:

 • Narodowość i siła nabywcza klientów biura nieruchomości.
 • Jakie są najbardziej poszukiwane typy nieruchomości w biurze nieruchomości?
 • Przedział cenowy najbardziej poszukiwany przez potencjalnych klientów.
 • Jaki jest najskuteczniejszy sposób rozpowszechniania nieruchomości?
 • Jak zarządza swoimi klientami każdy agent nieruchomości..

Możliwość przeprowadzenia szczegółowego monitoringu, skupionego na kliencie bądź danej nieruchomości wysoce ułatwia zadanie, pozwalając zarazem na maksymalizację zasobów i osiągnięcie znacznie wyższego stopnia skuteczności.

Z drugiej strony oprogramowanie CRM nieruchomościumożliwiaoferowanie lepszej obsługi klienta, czyli bardziej kompletnej i spersonalizowanej.

To właśnie te cechy wyrózniają takie biura nieruchomości jak Costa Invest.

CRM nieruchomości i pozyskane nieruchomości.

W przypadku mieszkań pozyskanych przez biuro nieruchomości, CRM nieruchomości również okazuje się bardzo użytecznym narzędziem, które pozwala nie tylko tworzyć bazy danych danej nieruchomości i jej właściciela.

Wielką zaletą CRM nieruchomości jest fakt, że generuje on jasne i wiarygodne raporty o tym jak rozwija się zarządzanie sprzedażą danej nieruchomości. Udostępnia bardzo ważne dane do analizy, do których, w innych okolicznościach, dostęp byłby skomplikowany.

 • Ilu potencjalnych klientów zainteresowało się daną nieruchomością?
 • Którzy agenci odwiedzili tę nieruchomość?
 • Dlaczego potencjalni klienci nie kupili wyżej wspomnianej nieruchomości?
 • Jakie były ich wrażenia i opinie? (feedback).

Ta wiadomość, zarządzana przez CRM nieruchomości, ułatwia negocjację ceny z właścicielem, co jest przydatne, aby właściciel wziął pod uwagę możliwość obniżki ceny.

Wyżej wspomniana informacja jest również wspaniałym narzędziem, aby zademonstrować właścicielowi nieruchomości wszystko to co agencja nieruchomości robi, aby sprzedać jego własność.

Nie należy zapominać o tym, że staje się on w raportem działań zespołu agentów biura nieruchomości, co jest przydatne przy ocenie wydajności i ujawnia czynniki, które powinny być ulepszone, aby osiągnąć doskonałość.

CRM i produktywność zespołu biura nieruchomości. 

Ponieważ CRM nieruchomości jest połączony z bazą danych klientów biura nieruchomości, pozwala to scentralizować zarządzanie i zarazem podzielić się informacjami w łatwy sposób z agentami nieruchomości.

Wyżej wspomniana cecha oznacza dużą oszczędność czasu, dobrze wiemy jak ważne jest sprawne zarządzanie czasem w sektorze nieruchomości.

Użycie CRM nieruchomości w powiązaniu z agentami biura nieruchomości pozwala na:

 • Stworzenie kalendarza codziennych, indywidualnych zadań.
 • Dokładne przypisanie funkcji i zadań.
 • Nadzór nad tym kto zarządza daną sprzedażą.
 • Szybkie rozpoznanie zadania, które wykonuje każdy członek zespołu.
 • Analizę wyznaczonych celów i ich postęp.
 • Uzyskanie danych godnych zaufania w celu realizacji korekt i polepszenia dochodów.

Raporty produktywności zespołu biura nieruchomości poprzez CRM nieruchomości są zróżnicowanym narzędziem oceny. Wynika to z jego poprawnej interpretacji jako formy zwiększania produktywności indywidualnej, aby w ten sposób zwiększyć ogólne zyski biura nieruchomości.

Tworzenie raportów w czasie rzeczywistym jest jednym z najważniejszych cech, które powinno oferować dobre oprogramowanie CRM nieruchomości. Możliwość posiadania dokładnej i zaktualizowanej wizji informacji dotyczącej biura nieruchomości jest decydująca dla dobrego zarządzania tymże biurem.

Korzyści, które oferuje CRM dla zarządzania zespołem agentów biura nieruchomości są podstawą do zwiększania ogólnej produktywności. Jest to szczególnie niezbędne kiedy mamy do czynienia z dużą liczbą agentów pracujących w biurze nieruchomości.

CRM nieruchomości umożliwia nie tylko realizację nadzorowania sprzedaży, również oferuje możliwość nadzoru biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte przez każdego agenta:

 • Zrealizowane rozmowy telefoniczne.
 • Otrzymana i wysłana korespondencja elektroniczna.
 • Zrealizowane wizyty z potencjalnymi klientami.
 • Kontakty z właścicielami.
 • Wielkość indywidualnych zarobków.

Fakt, że otrzymujemy tak dokładną i szczegółową informację oferuje nam możliwość optymalizacji procesów i indywidualnej oceny pracy każdego agenta biura nieruchomości jak również maksymalizację zasobów i przeprowadzenie skuteczniejszych modyfikacji.

Dobrze wdrożone oprogramowanie CRM nieruchomości przez biuro nieruchomości pozwala na uzyskanie dokładniejszych odpowiedzi na następujące pytania:

 • Dlaczego sprzedaż nie doszła do skutku?
 • W którym momencie procesu zarządzania nieruchomością popełniono błąd?
 • Czy miały w tym udział czynniki niezależne od biura nieruchomości?
 • W jaki sposób można polepszyć i zwiększyć skuteczność sprzedaży?
 • Czy obsługa klienta była adekwatna?
 • Jakie stosunki ma biuro nieruchomości z właścicielami?
Zmienne CRM nieruchomości, które warto brać pod uwagę. 
 • Cena. 

Istnieją dwie opcje w momencie kupna oprogramowania CRM nieruchomości: możemy zapłacić jednorazowo albo płacąc miesięczne raty.

Ta druga jest bardziej skuteczna, ponieważ CRM nieruchomości wymaga konserwacji technicznej. Firmy, które wypuszczają go na rynek oferują inne powiązane z nim produkty dla biura nieruchomości.

 • Elastyczność. 

Oprogramowanie CRM nieruchomości powinno być elastyczne, prawdopodobnie jest to główna cecha, którą powinno się kierować biuro nieruchomości kupując to oprogramowanie. Zazwyczaj opisuje się wyżej wspomnianą cechę terminem “CRM otwarty”.

 • Użytkownik CRM. 

Jak w przypadku każdego innego typu oprogramowania dotyczącego zarządzania, to użytkownik jest zmieniającym się czynnikiem.

Nawet jeśli biuro nieruchomości będzie korzystało z najlepszego oprogramowania CRM, to za jego użycie powinna być odpowiedzialna osoba specjalizująca się w tej tematyce, aby móc w pełni skorzystać z tego oprogramowania.

Osoba, która zaczyna używać oprogramowania CRM biura nieruchomości, powinna przestudiować jego funkcje i na podstawie doświadczenia wynikającego z jego użycia nauczyć się w pełni korzystać z jego potencjału.

Jasne jest, że biuro nieruchomości powinno kupić CRM nieruchomości, który dopasuje się do jej funkcjonalnych i operacyjnych potrzeb, warto jednak wyjść poza utarte schematy i używać go z wyobraźnią.

Comments are closed.

Check Also

Jak monitorować wysyłanie wiadomości e-mail.

Select your language: Monitorowanie wysyłania e-maili dotyczących nieruchomości jest bardz…