Home Coaching Nieruchomości @pl Cotygodniowe zebranie w biurze nieruchomości.

Cotygodniowe zebranie w biurze nieruchomości.

Select your language: esenfrruro

Zwołanie cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości to zagadnienie znacznie bardziej skomplikowane niż może się wydawać, a w momencie gdy jest ono dobrze zorganizowane może wtedy pozytywnie oddziaływać na poziomie biznesowym i organizacyjnym.

Ustalenie planu cotygodniowych zebrań w biurze nieruchomości jest czymś wysoce wskazanym, ponieważ warto to zrobić z punktu widzenia firmy i fakt ten staje się aktywem, który zwiększa jej produktywność.

Istnieje wielu agentów nieruchomości, którzy określają cotygodniowe spotkania w biurze nieruchomości jako “nudne albo męczące” i jest wysoce prawdopodobne, że dzieje się tak z powodu braku skutecznego zarządzania tymi zebraniami.

Najgorsze w tym wypadku jest to, że jeżeli zebranie rzeczywiście byłoby “nudne albo męczące” to będzie ono oznaczało stratę czasu dla agenta nieruchomości i zarazem stratę zasobów dla biura nieruchomości.

Cotygodniowe zebranie w biurze nieruchomości z pewnością nie będzie stratą czasu, powinno stać się ono wartością dodaną dla agenta nieruchomości i aktywem dla biura nieruchomości. Powinno to przełożyć się na wzrost wydajności i znaleźć odzwierciedlenie w lepszych wynikach firmy.

Cotygodniowe zebranie w biurze nieruchomości posiada konkretne cele: poprawę na poziomie organizacyjnym, wzrost produktywności firmy, określenie celów oraz wykrycie i zaradzenie trudnym sytuacjom.

Niemniej jednak cotygodniowe zebrania w wielu biurach nieruchomości oznaczają stratę czasu, zarówno dla agenta nieruchomości jak i dla firmy, dlatego w takiej sytuacji nie warto ich zwoływać.

Żadne biuro nieruchomości nie może sobie pozwolić na stratę czasu, ponieważ czas jest jednym z najcenniejszych jego zasobów niematerialnych. Nieumiejętne zarządzanie czasem jest zauważalne w pracy agenta nieruchomości jako znaczący deficyt na poziomie organizacyjnym.

W celu uzyskania pożądanych efektów cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości istotne jest przestrzeganie pewnych wymagań planowania strategicznego i zarządzania rozwojem zebrania.

Bardzo ważna jest również zmiana postrzegania przez agenta nieruchomości cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości; powinien on je postrzegać, jako okazję do zwiększenia swojej produktywności i uzyskania w ten sposób lepszych rezultatów.

Agent nieruchomości powinien umieć rozróżnić tematy codziennie poruszane z kolegami z biura nieruchomości, od tych poruszanych podczas cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości, które to zostały zaplanowane z myślą o osiągnięciu konkretnego celu.

Korzyści dla biura nieruchomości wynikające z cotygodniowego zebrania.

Jest wiele zalet wynikających z realizacji cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości, z pewnością będzie to zależeć od sposobu, w jaki będzie się zarządzać zebraniem i uzyskiwanymi rezultatami.

Dzięki temu zyskuje się pewne wyniki, które są z pewnością pozytywne na poziomie firmowym i organizacyjnym, są one następujące:

 • Ułatwia koordynację operacyjną w biurze nieruchomości.
 • Usprawnia wewnętrzną komunikację na poziomie organizacyjnym.
 • Stymuluje zawodową integrację zespołu agentów biura nieruchomości.
 • Angażuje członków organizacji w podejmowanie decyzji.
 • Zwiększa indywidualną wydajność każdego z agentów nieruchomości.
 • Wzmacnia wewnętrzne i organizacyjne powiązania w sposób wielokierunkowy.
 • Zwiększa ogólną produktywność biura nieruchomości.

Po co organizować cotygodniowe zebranie w biurze nieruchomości?

W każdym procesie planowania zarówno w strategicznym, nieruchomościowym jak i w zarządzaniu, powinny być brane pod uwagę ramy czasowe potrzebne do określenia realizacji celów, które będą mierzone krótko, średnio i długookresowo.

Również bardzo ważne jest to, żeby cele cotygodniowego spotkania w biurze nieruchomości były koordynowane z interesami firmowymi biura i zarazem z celami zespołu agentów nieruchomości.

Cel cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości.

Cel cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości będzie zależeć od różnych czynników, aczkolwiek można ustalić dwa główne ich typy i rozróżnić je ze względu na potrzeby organizacyjne i firmowe:

1 – Główny cel cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości określa powód oraz planowany rezultat zwoływania cotygodniowego zebrania zespołu agentów biura nieruchomości.

2 – Drugoplanowym celem cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości jest zmienny cel czyli taki, który ustanawia się w sposób elastyczny zgodnie z cotygodniowymi potrzebami biura nieruchomości.

Strategiczne planowanie cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości.

Strategiczne planowanie cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości leży w obowiązkach zarządzania organizacyjnego na poziomie wewnętrznym, dlatego warto określić na kim będzie spoczywać ten obowiązek.

Od struktury organizacyjnej firmy będzie zależeć na kim będzie spoczywał obowiązek planowania i zarządzania cotygodniowym zebraniem w biurze nieruchomości.

Istnieją również inne czynniki, które warto brać pod uwagę, jak na przykład wielkość biura nieruchomości, mierzona liczbą członków, którzy tworzą organizację.

Obowiązek planowania cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości zazwyczaj przypada na jednego z szefów lub na jeden z działów organizacyjnych:

 • Dyrektora biura nieruchomości.
 • Dział Coachingu Nieruchomości.
 • Dział kadr biura nieruchomości.
 • Właściciela biura nieruchomości.

Zarządzanie cotygodniowym zebraniem w biurze nieruchomości.

Proces cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości wymaga osoby odpowiedzialnej za zarządzanie nim. Jak już wcześniej wspominaliśmy bardzo ważna jest skuteczność w celu osiągnięcia wysokiego poziomu produktywności.

Najważniejsze jest to, żeby cotygodniowe zebranie w biurze nieruchomości było produktywne zarówno dla firmy jako organizacji jak również dla każdego agenta nieruchomości.

Ogólnie rzecz biorąc można wyróżnić trzy etapy widoczne podczas rozwoju cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości, które powinny być ocenione przez osobę w organizacji, która jest odpowiedzialna za planowanie strategiczne:

 1. Etap wstępny cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości.
 2. Etap rozwinięcia (realizacji) zebrania.
 3. Etap zamknięcia zebrania w biurze nieruchomości.
1 – Etap wstępny cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości.
 • Wyznaczenie dnia cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości.
 • Ustalenie jak długo będzie trwało cotygodniowe zebranie z zespołem biura nieruchomości.
 • Jasne wyznaczenie celów zebrania biura nieruchomości.
 • Analiza pomysłów i propozycji, które pojawiły się podczas tygodnia.
 • Określenie indywidualnych kwestii dotyczących każdego agenta nieruchomości.
 • Zebranie opinii od każdego uczestnika.
 • 72 godziny przed zebraniem należy wysłać każdemu agentowi nieruchomości plan zebrania.
2 – Etap rozwinięcia cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości.
 • Rozpoczęcie zebrania biura nieruchomości o wyznaczonej godzinie.
 • Przeczytanie planu zebrania, który powinien być ściśle zrealizowany.
 • Wyznaczenie porządku zabierania głosu przez uczestników.
 • Poruszanie spraw organizacyjnych wynikłych na poprzednim zebraniu.
 • Nadzór nieruchomości na sprzedaż, które posiada biuro nieruchomości.
 • Burza mózgów w zespole biura nieruchomości.
 • Zanotowanie komentarzy każdego z agentów nieruchomości i każdego przypadku.
 • Podsumowanie konkretnych działań do podjęcia i przekazanie obowiązków.
 • Feedback potrzebny do zamknięcia cotygodniowego zebrania.
3 – Etap zamknięcia cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości.
 • Analiza otrzymanego Feedback’u i przetworzenie go zorientowane na proces produktywności biura nieruchomości, nie zapominając nawet o najmniejszych szczegółach.
 • Wysłanie każdemu agentowi nieruchomości albo uczestnikowi zebrania w biurze nieruchomości sprawozdania na temat poruszonych tematów z podaniem imion osób, którym zostały przydzielone zadania do wykonania albo odpowiedzialności przyjęte przez zespół biura nieruchomości.
 • Nadzorowanie wyznaczonych podczas cotygodniowego zebrania celów, zarówno indywidualnie dla każdego agenta nieruchomości, jak i dla zespołu jako całości.

Istotny dla interesów biura nieruchomości jest fakt, żeby cotygodniowe zebranie stało się wartością dodaną na poziomie zarówno organizacyjnym jak i biznesowym, wyznaczając cele dobrze określone i zorientowane na ich realizację. 

Cotygodniowe zebranie w biurze nieruchomości powinno być dynamiczne i służyć przede wszystkim, zwiększeniu produktywności biura nieruchomości i każdego agenta nieruchomości.

Comments are closed.

Check Also

Zarządzanie zebraniem w biurze nieruchomości.

Select your language: W celu zorganizowania skutecznego cotygodniowego zebrania w biurze n…