Home Marketing Nieruchomości Community Manager biura nieruchomości.

Community Manager biura nieruchomości.

agencia inmobiliaria

Select your language: es en fr

Community Manager biura nieruchomości jest odpowiedzialny za rozpowszechnianie zawartości korporacyjnej poprzez internet i jednocześnie jest promotorem społeczności, która powstaje wokół biura nieruchomości rozumianej tutaj jako jego marka.

Community Manager biura nieruchomości jest zatem istotny, nie tylko w rozpowszechnianiu treści organizacyjnych przez internet, lecz również staje się kluczowym czynnikiem do zarządzania i rozpowszechniania marki biura nieruchomości.

Figura Community Manager’era w biurze nieruchomości, wynika z potrzeby zmaksymalizowania potencjału portali społecznościowych na korzyść marki biura nieruchomości.

Pojęcie to współdziała bezpośrednio z założeniami Brandingu, które również są stosowane na poziomie przedsiębiorstwa, w formie produktu generycznego dla każdego agenta nieruchomości, powiązanego z biurem nieruchomości.

Biorąc pod uwagę znaczenie i decydującą rolę Community Manager’a na poziomie rozwoju marki, biuro nieruchomości musi skorzystać z usług wykwalifikowanego specjalisty w tej dziedzinie, unikając przekazania tej odpowiedzialności w ręce amatorów.

Na obszarze biura nieruchomości jest nadal powszechne występowanie sytuacji, w której rola Community Manager’a została powierzona osobie bez żadnych kryteriów, która nie posiada podstawowych umiejętności w tym zakresie.

Oczywiście, wyniki uzyskane przez biuro nieruchomości, które wyznaczy osobę niewykwalifikowaną do realizacji tych zadań nie będą pozytywne, może to nawet stać się bardzo szkodliwym czynnikiem w zakresie rozwoju marki.

Zarządzanie treścią i utrzymywanie relacji z członkami społeczności są kluczowymi czynnikami funkcji Community Manager’a związanego z biurem nieruchomości i powinien on zawsze działać w oparciu o wcześniej opracowany plan, ustalony z przełożonym z biura nieruchomości.

Jego praca powinna być oparta na osiąganiu wcześniej określonych celów, ponieważ w przeciwnym wypadku zadanie to nie będzie produktywne dla interesów biura nieruchomości.

Community Manager biura nieruchomości powinien ustanowić strategie, które najlepiej dopasują się do potrzeb firmy, zrealizować je i ocenić ich wyniki. Zadanie to wymaga sporo elastyczności i wiedzy zarówno z zakresu dostępnych narzędzi jak i sposobów, w jaki użytkownicy portali społecznościowych komunikują się między sobą.

Portale społecznościowe są z pewnością środowiskiem, w którym Community Manager rozwija swoją pracę; albo rozprzestrzeniając zawartość bloga biura nieruchomości albo próbując osiągnąć rozwój marki za pośrednictwem strony biura.

W przypadku kiedy każdy agent nieruchomości związany z biurem nieruchomości będzie aktywnie obecny na portalach społecznościowych, wskazane jest, żeby Community Manager biura nieruchomości służył mu radą, w celu osiągnięcia pozytywnych synergii i zdobycia jak najlepszych wyników na poziomie przedsiębiorstw.

Z pewnością nie wystarczy bycie podłączonym do internetu przez wiele godzin lub udzielanie się na portalach społecznościowych i posiadanie tysięcy fanów, Community Manager wymaga konkretnego profilu z wyraźnymi umiejętnościami komunikacyjnymi.

Bardzo ważne jest, aby ocenić związek między czasem zainwestowanym przez Community Manager’a biura nieruchomości a wynikami przez niego uzyskanymi, będąc świadomym, że efektywne zarządzanie czasem jest niemal niezbędne, aby osiągnąć dobre wyniki.

W tym samym czasie, musi on opanować najnowsze technologie i być w stanie skutecznie komunikować się z innymi użytkownikami portalu społecznościowego, z którego korzysta.

Jego obecność musi być proaktywna i stanowcza, zawsze mając na uwadze, że zarządza on w imieniu biura nieruchomości i w żaden sposób nie traktować tego osobiście.

Figura Community Manager’a może wywołać pewne zamieszanie, po pierwsze dlatego, że jest to nowy zawód internetowy, ale nie jest tak w rzeczywistości, ponieważ niektóre organizacje w ostatnich latach wprowadziły takie stanowisko, ale pod inną nazwą.

Specyfika figury Community Manager’a wynika właśnie z potrzeby spełnienia określonej funkcji w biurze nieruchomości i zebrania wymogów zgodnie z ich funkcją, zarówno w środowisku organizacyjnym jak i biznesowym.

W internecie pewne terminy często są zniekształcane, podobnie jak poza tym obszarem; to znaczy, nie jest tym samym bycie projektantem stron internetowych a osobą odpowiedzialną za ich rozwój, nie jest tym samym również, bycie aktywnym użytkownikiem portali społecznościowych, a bycie Community Manager’em.

Konieczne jest oczywiście, aby znał on nie tylko zawiłości portali społecznościowych, stron internetowych, blogów i innych platform internetowych, na których biuro nieruchomości jest aktywnie obecne. Oprócz tego, jak już wspomniałem powyżej, musi posiadać pewne szczególne umiejętności, które nie są bezpośrednio związane z informatyką.

Warto wspomnieć, że model biura nieruchomości w zakresie stosowanych strategii jest decydujący w kompetencjach Community Manager’a i jego funkcji; ponieważ w wielu biurach nieruchomości takie zadania koncentrują się i są angażowane w ramach ogólnych strategii marketingowych, sprawiając w ten sposób, że ten podlega innym działom zarządzania.

Obecnie, każdy, kto aktywnie udziela się na portalach społecznościowych zarządza pewnymi treściami, prowadzi swoje profile i wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami.

Ponadto oczywiście musi on znać platformy i technologie, w których uczestniczy jak również dostępne narzędzia do zarządzania ich kontami i stronami internetowymi.

W pewien sposób można powiedzieć, że każdy użytkownik portali społecznościowych wykonuje zadania Community Manager’a, chociaż bardzo ważne jest, żeby podkreślić, że to nie wystarczy, aby móc mówić o profesjonalnym zarządzaniu rozwojem marki i biuro nieruchomości powinno być tego świadome.

Bardzo ważne jest, żeby biuro nieruchomości było świadome tego, że funkcje i obowiązki Community Manager’a są bardzo specyficzne, zwłaszcza w odniesieniu do innych specjalistów związanych z biurem nieruchomości.

Jedną z charakterystycznych cech Community Manager’a biura nieruchomości jest fakt, że musi on dogłębnie poznać szczególne cechy każdego portalu społecznościowego, typ profila użytkownika, sposoby komunikowania się i ogólnie pojęte niepisane kody internetu.

Chociaż Community Manager nie jest marką, którą trzeba by rozwijać, albowiem marką jest biuro nieruchomości to powinien on zarządzać jej zasobami tak, jakby były jego własne i postarać się, żeby ustalone strategie rozwijały się w sposób zadowalający w celu osiągnięcia wyznaczonych celów.

Jak wcześniej wspominaliśmy, obszarem pracy Community Manager’a biura nieruchomości jest internet, a zwłaszcza portale społecznościowe są miejscem, gdzie skupia swoje działanie. Aby tak się stało ważne jest, żeby biuro nieruchomości posiadało treści do rozprzestrzeniania i własne strony internetowe, którymi można by zarządzać.

Wyżej wspomniane może wydawać się absurdem, chociaż absolutnie nim nie jest, ponieważ wciąż jeszcze istnieje model biura nieruchomości, który nie rozumie do czego służy przestrzeń internetu i jego możliwości.

Strona internetowa dla biura nieruchomości musi stanowić jedynie punkt wyjścia w jego strategii rozwoju marki w internecie.

Blog biura nieruchomościdzie odpowiedzialny za generowanie treści, które zostaną wyemitowane w każdym z obszarów biura nieruchomości, ponieważ kolejne wielkie nieporozumienie często pojawia się, gdy uważa się, że w strategii brandingu nieruchomości należy rozpowszechniać tylko nieruchomości na sprzedaż.

Rozprzestrzenianie treści dla biura nieruchomości nie oznacza reklamowania nieruchomości na sprzedaż, to już inna kwestia i realizuje się ją na innych obszarach internetu.

Publikowanie nieruchomości na sprzedaż, które posiada biuro nieruchomości nie jest zadaniem Community Manager’a, ponieważ promowanie nieruchomości na portalach społecznościowych nie jest skuteczne, traktując go jakby był portalem nieruchomości, wręcz przeciwnie, strategia ta może okazać się bardzo szkodliwa dla interesów biura nieruchomości.

Stworzenie przestrzeni i generowania centr dystrybucji jest bardzo ważne dla biura nieruchomości, ponieważ oddźwięk jaki uzyskuje się na portalach społecznościowych jest niepodważalny, chociaż z pewnością bardzo ważne jest również, żeby wypromować nieruchomości na sprzedaż, ale powinno się to robić na innej płaszczyźnie internetu.

Z pewnością dla każdego biura nieruchomości, która ma na celu opracowanie satysfakcjonującej strategii Brandingu w internecie, to figura Community Manager’a będzie tu decydująca w celu zwiększenia rozwoju marki i osiągnięcia dobrych wyników biznesowych.

Obecność biura nieruchomości w internecie okazuje się znacząca, a szczególnie na portalach społecznościowych, i wymaga wykwalifikowanego profesjonalisty potrzebnego do rozwój marki w tych dziedzinach.

Community Manager jest więc kluczowym czynnikiem dla jakiejkolwiek strategii Brandingu nieruchomości w internecie i z pewnością dla każdego biura nieruchomości, które starać się będzie o osiągnięcia dobrych wyników – to właśnie jest profesjonalista, którego powinno ono zatrudnić.

Comments are closed.

Check Also

Organiczny zasięg postów na Facebook.

Select your language: Organiczny zasięg wpisów na Facebook jest bardzo ważnym czynnikiem, …