Home Coaching Nieruchomości @pl Cechy agenta nieruchomości.

Cechy agenta nieruchomości.

Select your language: esenfrruro

Agent nieruchomości powinien posiadać pewne cechy, które określą go jako prawdziwego profesjonalistę w swojej branży i zarazem pozwolą mu prezentować wartości, które go wyróżnią.

Jest w stanie przełożyć swoje zalety i zdolności społeczne na płaszczyznę zawodową, aby w ten sposób osiągnąć jak największe korzyści.

Agent nieruchomości to znacznie więcej niż osoba sprzedająca domy, jest to wykwalifikowany specjalista od zarządzania procesem sprzedaży nieruchomości.

Agent nieruchomości nie tylko powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie, lecz powinien również prezentować pewne cechy, które wykraczają poza poziom ściśle zawodowy.

Nie istnieje dokładny model idealnego agenta nieruchomości, ale na podstawie pewnych cech możemy go stworzyć.

Tworzenie pozytywnych synergii.

Konieczne jest, żeby agent nieruchomości był w stałym kontakcie z kolegami z branży, jak również z innymi biurami nieruchomości, aby w ten sposób osiągnąć pozytywne synergie.

Sieć kontaktów agenta nieruchomości nie powinna ograniczać się tylko do zdobycia potencjalnych klientów, lecz powinna również pozwalać na dotarcie do osób, które w sposób pośredni albo bezpośredni będą mogły pomóc mu w osiągnięciu profesjonalizmu.

Jeśli koledzy z pracy będą punktem odniesienia do tworzenia pozytywnych synergii to agent nieruchomości powinien również mieć kontakty z osobami, które pracują w urzędach państwowych, bankach, biurach specjalizujących się w poradach prawnych, kancelariach notarialnych i innych miejscach, gdzie odbywa się jego aktywność zawodowa.

Satysfakcjonujące samo-zarządzanie.

Zasada samo-zarządzania w przypadku agenta nieruchomości ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ jego zawód opiera się właśnie na umiejętnym samo-zarządzaniu.

Agent nieruchomości, który nie jest w stanie sam sobą zarządzać jest zjawiskiem niewyobrażalnym, zarówno jako samodzielny agent (freelance) jak również jako agent bezpośrednio związany z biurem nieruchomości.

Agent nieruchomości, który jest w stanie sam sobą zarządzać w sposób satysfakcjonujący nie tylko osiąga wysoki stopień niezależności zawodowej, lecz również stwarza idealne warunki, na poziomie funkcjonalnym, dla biura nieruchomości.

Etyka zawodowa.

W krajach, gdzie aktywność zawodowa agenta nieruchomości jest nieuregulowana na szczeblu rządowym, to etyka stanowi tam kwestię osobistą i od każdej osoby zależy to, w jaki sposób wykonuje swoją pracę.

Istnieją jednak pewne zasady nierozerwalnie powiązane z pracą w biurze nieruchomości, których agenci nieruchomości powinni być świadomi.

W tym znaczeniu uczciwość i przejrzystość są dwiema wartościami ocenianymi pozytywnie, które średnio i długoterminowo będą oznaczały dla agenta nieruchomości dodatkowy plus względem jego wizerunku zawodowego.

Wizerunek osobisty.

Wizerunek osobisty, w pewien sposób, obrazuje charakterystyczne cechy osobowości danej osoby, a w przypadku agenta nieruchomości będzie to bardzo ważnym czynnikiem.

Wizerunek osobisty oznacza w wielu sytuacjach, odrzucenie bądź akceptację jego osoby. Jeśli zaistnieje sytuacja, w której wizerunek osobisty będzie negatywnym czynnikiem to później będzie bardzo trudno zmienić negatywne pierwsze wrażenie.

Dbałość o wizerunek osobisty oznacza dla agenta nieruchomości nie tylko dbałość o strój, lecz również bycie schludnym i zadbanie o higienę osobistą. We współczesnym społeczeństwie i w przeciwieństwie do przysłowia, “habit czyni mnichem”.

Asertywność i proaktywność.

Agent nieruchomości powinien być asertywny w każdej sytuacji i również powinien uczyć się na swoich błędach, żeby móc, w ten sposób, zwiększyć poziom swojej asertywności w procesie rozwoju zawodowego.

Nie powinno się jednak mylić wysokiej samooceny ze źle zarządzanym ego. Nie można dopuścić do sytuacji, w której stylem pracy jest pasywność, stosunek agenta nieruchomości do swojej pracy powinien być proaktywny i skoncentrowany na rezultatach.

Jego postawa powinna być zawsze skierowana na osiąganiu celów, zapobiegając ewentualnym niepowodzeniom z zachowaniem czujności. W ten sposób agent nieruchomości osiągnie lepsze rezultaty i będzie miał ku temu lepsze predyspozycje.

Być na bieżąco z nowościami na rynku.

Agent nieruchomości powinien być na bieżąco z nowościami na rynku, jak również z innymi wydarzeniami, które mogą na niego oddziaływać, czyli reasumując: powinien być doinformowany.

Zarazem konieczne jest, żeby agent nieruchomości był na bieżąco z modyfikacjami regulacji prawnych – jest to bardzo ważne, aby wydajniej zarządzać sprzedażą.

Rozwijać się i przezwyciężać swoje słabości.

Oznacza to, że agent nieruchomości powinien nieustannie dążyć do osobistej doskonałości i co za tym idzie uczestniczyć w szkoleniach zawodowych jak również doskonaleniu osobistych zdolności, które posiada.

Agent nieruchomości nie może i nie powinien zadowalać się swoim poziomem wykształcenia, jak również nie powinien popadać w opieszałość. Prawdziwy zawodowiec nigdy nie przestaje się uczyć i nigdy nie zadowala się tylko tymi umiejętnościami, które posiada, zawsze uczy się czegoś nowego i stara się doskonalić.

Umiejętności społeczne.

Agent nieruchomości powinien potrafić zastosować cały wachlarz kompetencji uważanych za umiejętności społeczne. Jeśli agent nieruchomości nie będzie w stanie tak działać w sposób naturalny, to powinien nad tym popracować i nabyć takie zdolności.

Albowiem nie posiadanie umiejętności społecznych będzie oznaczało ogromne wyzwanie dla skutecznego wykonywania zawodu agenta nieruchomości.

Negocjacja i komunikacja.

Agent nieruchomości będzie musiał traktować negocjacje, jako coś codziennego, nie tylko z klientami, lecz również z innymi osobami w jego otoczeniu. Agent nieruchomości powinien umieć skutecznie negocjować jak również potrafić komunikować się w sposób satysfakcjonujący ze swoim otoczeniem.

Zarówno zdolności negocjacyjne jak i komunikacyjne są uważane za narzędzia i jeśli ktoś ich nie posiada to można się ich zawsze nauczyć.

Specjalizacja.

Warto, żeby agent nieruchomości był wyspecjalizowany, zarówno w konkretnym obszarze zawodowym jak również w konkretnym obszarze geograficznym. Możemy stwierdzić, że jest to tylko interpretacja dwóch interweniujących czynników: konkretna specjalizacja na obszarze zawodowym, jak np.

Specjalizacja w lokalach usługowych, zarazem bycie specjalistą od konkretnego obszaru geograficznego. Zarówno specjalizacja zawodowa jak geograficzna, pozwolą agentowi nieruchomości przekształcić się w specjalistę.

Kochać swój zawód.

Łatwo jest zauważyć u każdego profesjonalisty czy rzeczywiście kocha to, co robi. Pasja, którą wkłada zawodowiec w swoją pracę jest odczuwalna i zarazem, jeśli praca nie sprawia mu przyjemności to również jest to widoczne.

Agent nieruchomości w żadnym wypadku nie jest wyjątkiem i powinien on przekazywać pasję do swojego zawodu oraz być entuzjastycznie nastawiony i “zarażać” swoim stanem ducha osoby w jego otoczeniu. To właśnie w samym agencie nieruchomości zaczyna się jego zaangażowanie zawodowe.

Opanować nowe technologie.

Aby być skutecznym agentem nieruchomości bardzo ważne jest opanowanie nowych technologii, jak również znajomość świata social media.

Nie wystarczy umiejętność korzystania z programu CRM Nieruchomości, bazy danych albo posiadanie kont na głównych portalach społecznościowych.

Agent nieruchomości powinien dobrze znać różne oprogramowania służące do zarządzania, powinien być zaawansowanym użytkownikiem systemów informatycznych jak również powinien być Community Manadżerem swojej własnej strategii Brandingu na portalach społecznościowych.

Sprężystość i przystosowanie do zmian.

Dla agenta nieruchomości kluczową jest umiejętność przezwyciężania przeciwności losu w sposób satysfakcjonujący, które mogą pojawić się zarówno w życiu zawodowym jak i w prywatnym.

Elastyczność również powinna być jego cechą, dobry agent nieruchomości nie zareaguje z przerażeniem na zmiany, ani nie pozwoli, żeby okoliczności go przerosły.

Niezdolność do satysfakcjonującego radzenia sobie ze zmianami w swoim otoczeniu i zawodzie będą czynnikami potencjalnie ograniczającymi agenta nieruchomości.

Dominować i doskonalić swoje zdolności.

Wszystkie umiejętności, które posiada agent nieruchomości mogą mu się ewentualnie, przydać w wykonywaniu jego pracy. Począwszy od prawa jazdy a skończywszy na władaniu obcym językiem, to wszystko może być bardzo przydatne w jego pracy.

Na poziomie zawodowym i nie ograniczając się tylko do obszaru rynku nieruchomości, posiadanie różnych umiejętności, tych osobistych albo tych nabytych oznacza duża zaletę funkcjonalną.

Uporządkowany i stały.

Stałość i porządek na jakimkolwiek obszarze życia oznacza wielopoziomowe korzyści, a w przypadku stałego i uporządkowanego agenta nieruchomości pozwoli to na zwiększenie jego produktywności w sposób wykładniczy.

W celu osiągnięcia poziomu wysokiej produktywności agent nieruchomości powinien również umieć wyznaczyć sobie priorytety i wykonywać swoje zadania i co za tym idzie umieć dobrze zarządzać swoim czasem.

Comments are closed.

Check Also

Zarządzanie zebraniem w biurze nieruchomości.

Select your language: W celu zorganizowania skutecznego cotygodniowego zebrania w biurze n…