Home Marketing Nieruchomości Branding dla agenta nieruchomości.

Branding dla agenta nieruchomości.

Select your language: es en fr ru

W tym artykule omówimy znaczenie realizacji własnej strategii marketing nieruchomości dla agenta i korzyści dla biura nieruchomości płynące z możliwości przekształcenia się w centrum operacji.

Wdrożenie swojej własnej strategii Osobistego Brandingu jest decydującym czynnikiem dla agenta nieruchomości, co pozwala zwiększyć wydajność i w ten sposób uzyskać korzyści z tego płynące.

Zasada ta odnosi się do samodzielnych agentów nieruchomości jak i do tych, którzy są bezpośrednio powiązani z agencją nieruchomości.

W konkretnym przypadku agenta nieruchomości bezpośrednio powiązanego z biurem nieruchomości, jego kampania Brandingu powinna być powiązana i zarządzana razem ze strategią brandingu nieruchomości agencji, w ten sposób obydwie zostaną wzmocnione.

Fakt, że każdy agent nieruchomości zastosuje swoją własną strategię Brandingu, zwiększy w sposób wykładniczy strategię Brandingu Nieruchomości biura, ponieważ oznacza to dodanie synergii i zasobów na rzecz wspólnego celu.

Obydwie strategie brandingu nieruchomości wspólnie wdrożone, czyli ta agenta nieruchomości i biura nieruchomości, nie tylko spowodują wzrost sprzedaży nieruchomości, lecz również przyspieszą pozytywne rezultaty dla obydwu stron.

Branding agenta nieruchomości powiązany z biurem nieruchomości.

Wyobraźmy sobie specyficzną sytuację, w której biuro nieruchomości posiada pięciu agentów i zarówno biuro jak i każdy z agentów, w sposób skoordynowany stosuje swoją strategię Brandingu Nieruchomości.

Wynikiem, z pewnością będzie bardzo pozytywny rozwój marki, nie tylko dla biura nieruchomości, ponieważ również agent nieruchomości odczuje korzyści płynące z rezultatów strategii Brandingu Nieruchomości biura jak i swoich współpracowników.

Suma synergii zawodowych zawsze jest elementem pozytywnym i jeśli wywodzą się one ze wspólnego projektu to stają się bardzo solidną strategią o dużym zasięgu.

Wyobraźmy sobie teraz podobny scenariusz jak powyżej, ale zamiast pięciu agentów nieruchomości posiadamy dziesięciu.

Wspólnej strategii Brandingu Nieruchomości nie możemy po prostu pomnożyć przez dwa, wzrost pozytywnych rezultatów jest wykładniczy, co oznacza rezultaty znacznie wyższe niż w pierwszej sytuacji.

Jednym z kluczowych elementów udanej, połączonej strategii Brandingu Nieruchomości między agencją nieruchomości a agentami jest koordynacja i nadzór podczas całego procesu wdrażania wyżej wspomnianej strategii.

W ten sposób osiągnie się zrównoważone wyniki w średnim i długim okresie, uzyskując wysoki poziom produktywności poprzez optymalne zarządzanie dostępnymi zasobami.

Hub’em agenta nieruchomości jest biuro.

Hub  to centrum połączeń, termin często używany w terminologii lotniczej określający lotnisko, na którym koncentrują się operacje lotnicze i używany też przez Community Menadżerów, dla których hub oznacza blog albo stronę internetową.

Dzięki modelowi promienistemu, w którym promienie wychodzą z jednego punktu, dokładnie jak w kole rowerowym, łatwiej zrozumieć pojęcie hub’a.

Hub’em dla agenta nieruchomości jest biuro nieruchomości i jeśli przejdziemy do perspektywy wirtualnej to również będzie nim biuro.

Jeśli agent nieruchomości posiada fizycznie swój hub w lokalu biura nieruchomości to powinien również traktować stronę internetową biura nieruchomości, jako hub stanowiący punkt odniesienia w internecie.

Jeśli każdy agent nieruchomości będzie traktował jako hub stronę internetową biura nieruchomości to korzyści będą ogromne, zarówno dla agencji jak i dla agenta nieruchomości.

To co najważniejsze w krótkim okresie, w momencie gdy wspólna strategia (biura i agenta) Brandingu Nieruchomości jest już wdrożona to wzrost ruchu w hub’ie operacji, co oznacza większą liczbę odwiedzających stronę internetową biura nieruchomości.

Oczywiście jest to tylko początek i bardzo mała część ogólnego wyniku strategii, ponieważ wychodząc z tego założenia wszystko opiera się na rozwoju marki i zarazem oznacza znaczne zwiększenie prawdopodobieństwa sprzedania większej ilości nieruchomości.

Synergia, która występuje w realnym świecie, również powstaje w internecie i jej forma jest płynniejsza. Sama aktywna obecność agenta nieruchomości w internecie wzmacnia rozwój marki biura nieruchomości i viceversa.

Strategia Brandingu dla agenta nieruchomości.

  • Strona internetowa agenta nieruchomości.

Strona internetowa agenta nieruchomości może być używana jako vCard albo osobista karta elektroniczna, jest to forma wirtualnej wizytówki, którą powinien on dołączyć do swojej korespondencji elektronicznej i połączyć ją z wszystkimi swoimi stronami social media.

Oczywiście strona internetowa typu vCard agenta nieruchomości powinna być powiązana z centrum operacji, jakim jest internetowa strona biura nieruchomości.

Każdy potencjalny klient wchodząc na stronę agenta nieruchomości będzie mógł przejść bezpośrednio do strony biura nieruchomości i w ten sposób zaznajomić się z ofertami dostępnych nieruchomości.

Bardzo ważnym i przydatnym zasobem jest zainstalowanie na stronie internetowej typu vCard agenta nieruchomości feed’u z aktualizacjami na temat nieruchomości, w ten sposób prawdopodobieństwo sprzedaży wzrośnie i uzyska się profesjonalny projekt.

  • Blog agenta nieruchomości.

Pomimo tego, jest wysoce prawdopodobne, że agencja nieruchomości, w której pracuje agent będzie posiadała blog nieruchomościowy, to nie powinno się odrzucać możliwości, w której sam agent będzie administratorem i zarządcą własnego blogu nieruchomościowego.

Nawet jeśli agent posiada blog niezwiązany z sektorem nieruchomości, to może być on bardzo przydatny w zastosowanej strategii Brandingu.

Powinniśmy pamiętać, że blog, nieważne o jakiej tematyce, definiuje i określa swojego administratora i fakt ten może być bardzo pomocny dla agenta nieruchomości podczas rozwoju jego osobistej marki.

Nie powinniśmy zapominać o ogromnym potencjale, który reprezentuje na poziomie SEO blog biura nieruchomości, a co za tym idzie korzyści dla strategii Brandingu agenta nieruchomości i dla agencji nieruchomości będą jeszcze większe.

  • Social media agenta nieruchomości.

Aktywna obecność agenta nieruchomości na portalach społecznościowych jest bardzo ważna, szczególnie dla rozwoju osobistej marki i osiągnięcia pozytywnych synergii.

Jest to sposób na pozyskanie pozycji i stanie się znanym, co powoduje rozpowszechnienie informacji na temat biura nieruchomości, z którym dany agent jest związany zawodowo.

Strategia social media agenta nieruchomości powinna być uprzednio zaplanowana i nie stanowić zbyt dużej inwestycji czasowej, szczególnie w stosunku do korzyści, które można uzyskać.

Dobre zarządzanie czasem jest fundamentalne dla agenta nieruchomości i powinien o tym pamiętać, kiedy korzysta on z portali społecznościowych. Wskazany jest uważny nadzór uzyskanych rezultatów jak również wyznaczanie sobie realistycznych celów i niezbyt krótkich okresów przeznaczonych na strategie social media.

Obszar social media jest bardzo rozległy, ale jeśli agent nieruchomości głęboko go przeanalizuje to znajdzie te najskuteczniejsze platformy dla rozwoju strategii Brandingu Nieruchomości.

Oczywiście nie wszystkie platformy będą spełniały specyficzne potrzeby agenta nieruchomości, w niektórych może nawet aktywnie uczestniczyć, niekoniecznie na poziomie zawodowym. Dlatego powinien on na początku odpowiedzieć sobie na pytanie gdzie i jak uczestniczyć.

Aktualnie najważniejsze platformy internetowe to: Facebook, Google Plus, LinkedIn, Twitter i YouTube.

Pomimo tego, że istnieją platformy, takie jak Pinterest, Instagram i inne w zależności od kraju, gdzie agent nieruchomości również może stosować strategie Brandingu; to te ostatnie są szczególnie interesujące dla każdego agenta nieruchomości albo biura nieruchomości, które będzie chciało zdobyć pozycję w konkretnym kraju.

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

Reasumując, globalna strategia Brandingu Nieruchomości bazuje na sumie powiązanych ze sobą elementów, które są skoordynowane po to, aby osiągnąć wspólny cel.

Indywidualna strategia Brandingu każdego agenta nie powinna być podporządkowana strategii nieruchomościowej biura, lecz powinna być z nią powiązana.

Jak zawsze, wcześniejsze planowanie celów ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia pozytywnych wyników i ten przypadek nie jest wyjątkiem.

Strategia Brandingu każdego agenta nieruchomości, powiązana i skoordynowana ze strategią biura nieruchomości zwiększy zarówno rozwój marki obydwu stron i ułatwi realizację wspólnych celów wcześniej ustalonych.

Comments are closed.

Check Also

Poszukiwacze hashtags.

Select your language: Hashtags są bardzo ważnymi środkami do wdrażania strategii marketing…