Home Blog Nieruchomości @pl Analiza bloga i strony biura nieruchomości

Analiza bloga i strony biura nieruchomości

Select your language: es en fr

Możliwość dokładnej analizy danych uzyskanych dzięki zastosowanej strategii Brandingu na podstawie strony internetowej jak i bloga, jest bardzo ważna, wręcz kluczowa, dla biura nieruchomości.

Rezultaty strony biura nieruchomości albo bloga biura nieruchomości powinny być dogłębnie przeanalizowane, aby móc ocenić osiągnięte efekty w sposób jak najbardziej dokładny.

Musimy pamiętać, że dla biura nieruchomości jego blog, strona internetowa i inne social media znajdujące się na dowolnej z platform, stanowią inwestycję zasobów.

Owe zainwestowane przez biuro nieruchomości zasoby oznaczają zarówno zasoby ekonomiczne jak i ludzkie i są one niezbędne do prawidłowego zarządzania.

Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby biuro nieruchomości dokładnie przeanalizowało wyniki swojego bloga biura nieruchomości i strony internetowej.

W jaki sposób biuro nieruchomości może analizować rezultaty otrzymane przy pomocy bloga i strony internetowej?

Odpowiedź jest bardzo prosta – poprzez różne dostępne narzędzia dla webmasterów.

Kwestią jest jednak to, że niezależnie od użytego narzędzia dla webmastera, właściciel albo osoba odpowiedzialna za biuro nieruchomości powinna móc poprawnie interpretować te wyniki.

Jeśli biuro nieruchomości nie będzie zdawało sobie sprawy co oznaczają dane otrzymane poprzez narzędzia dla webmasterów to również nie będzie w stanie ocenić uzyskanych rezultatów.

Bardzo ważne jest to, żeby przeanalizować dane w oparciu o wygenerowane raporty wynikające z obserwowanej aktywności zarówno na blogu jak i na stronie biura nieruchomości, ponieważ obrazują one na ile realizowana jest zastosowana strategia.

Oczywiście właściciel biura nieruchomości albo agent nieruchomości nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy na ten temat, dlatego właśnie webmaster odpowiedzialny za blog biura nieruchomości i stronę biura, powinien im to wyjaśnić.

Ponieważ dane z raportów wynikających z narzędzi dla webmasterów to tylko liczby, które niewiele znaczą dla niewprawnego oka, dane te powinny być interpretowane w sposób bardzo precyzyjny.

Jak można zebrać dane z bloga i ze strony biura nieruchomości?

Jest to bardzo proste, ponieważ wszystkie narzędzia dla webmasterów generują kod, który powinien być zawarty w szablonie strony i bloga biura nieruchomości, a później dana własność strony jest zatwierdzana poprzez dany kod, wtedy system zaczyna pracować automatycznie gromadząc i przetwarzając otrzymane dane.

W zależności od systemu zarządzającego publikacjami użytymi na blogu i stronie biura nieruchomości, owe kody monitorujące można również umieścić poza szablonem, jak w przypadku WordPress’a.

Warto również zaznaczyć, że wspomniane kody monitorujące, użyte w celu zebrania i przetwarzania danych ze strony i bloga nieruchomości, pozwalają na aktywację w celu zaindeksowania ich na takich platformach jak Google, Microsoft, Yandex i innych wyszukiwarkach internetowych.

Powyższe jest bardzo praktyczne i przede wszystkim skuteczne, ponieważ ułatwia okresowe wysłanie SiteMap’ów wygenerowanych przez strony biura nieruchomości i w ten sposób można zaindeksować publikacje znacznie skuteczniej.

Oczywiście każda platforma używa swojego własnego kodu monitorującego, dlatego pierwszym krokiem powinna być aktywacja strony i bloga biura nieruchomości na takich platformach jak: Google, Microsoft, Yandex i podobnych.

Nie mam zamiaru wyjaśniać ani dogłębnie analizować właściwości technicznych, żeby nie zasypywać czytelników niepotrzebnymi informacjami.

Objaśnienia, na których się skupię będą dotyczyły cech funkcjonalnych oferowanych przez narzędzia dla webmaster’ów takich platform jak Google, Microsoft i Yandex, nie określając szczegółowo, które przynależą do każdej z nich.

Jakiekolwiek narzędzie dla webmasterów można opanować dzięki doświadczeniu, ucząc się i analizując w szczegółowy sposób każdy z jego elementów.

Postaram się, żeby moje objaśnienia były jak najbardziej przejrzyste, po to, aby każdy właściciel, zarządca albo osoba odpowiedzialna za zarządzanie stronami internetowymi biura nieruchomości nie posiadając żadnej wiedzy na ten temat, była w stanie zrozumieć te zagadnienia.

Nie powinno się traktować poniższego tekstu jako instrukcji technicznej wyjaśniającej użycie narzędzi dla webmasterów, lecz po prostu jako funkcjonalny schemat dotyczący tych narzędzi i ich głównych cech.

Dane, które biuro nieruchomości powinno brać pod uwagę.

blog inmobiliario

Kiedy wspominam o narzędziach dla webmasterów, mam na myśli w szczególności te, które oferują wysoki poziom posegmentowanej informacji, która będzie mogła być później skutecznie przetworzona, a nie tylko podstawowe narzędzia SEO.

Należy to jednak wyjaśnić, ponieważ w Internecie można znaleźć wiele narzędzi internetowych do analizy strony lub bloga, chociaż ich dokładność względem uzyskanych danych nie zawsze jest w pełni wiarygodna.

Istnieją profesjonalne narzędzia do analizy danych uzyskanych poprzez bloga lub stronę internetową, nie będziemy się jednak zagłębiać tutaj w szczegóły.

Biuro nieruchomości otrzyma dane za pomocą raportów generowanych przez takie platformy jak Google albo Microsoft.

Narzędzia dla webmasterów oferowane przez Google’a i Microsoft’a, te ostatnie poprzez wyszukiwarkę Bing, są najczęściej używane przez techników w celu gromadzenia, analizy i przetwarzania otrzymanych danych wynikających z aktywności obserwowanych zarówno na blogu jak i na stronie internetowej biura.

Przeanalizujemy teraz jakie są główne cechy narzędzi dla webmasterów, z których biuro nieruchomości powinno analizować dane przez nie otrzymane w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu skuteczności i produktywności w procesie zarządzania swoimi zasobami.

Dane na temat ruchu na stronach biura nieruchomości.

Z pewnością pierwszą informacją jaką powinno przeanalizować biuro nieruchomości jest jego strona internetowa i blog, ponieważ kluczowe jest, żeby posiadały one dobry poziom uzyskanego ruchu generowanego przez użytkowników.

Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że ta informacja zazwyczaj jest podzielona ze względu na czasokres, a porównanie poziomów ruchu zaobserwowanego na stronie internetowej biura nieruchomości może być bardzo ciekawe.

Historia wyszukiwania informacji na temat biura nieruchomości.

Dla biura nieruchomości kluczowe jest zrozumienie w jaki sposób poprzez wyszukiwanie internetowe, użytkownik dotarł na stronę albo na blog biura, albowiem fakt ten pokazuje jakie są tendencje wyszukiwań realizowanych przez użytkowników.

Te tendencje są szczególnie powiązane ze stronami w Internecie i nie powinno się ich mylić z innymi narzędziami, które specjalizują się w tendencjach wyszukiwań, takich jak np. Google Trends.

CTR i kliknięcia użytkowników wyszukiwarek.

W historii wyszukiwań użytkowników również można znaleźć inne parametry, które biuro nieruchomości powinno brać pod uwagę, takie jak na przykład CTR (Click Through Ratio).

Owe historie wyszukiwania są wynikiem tego co pokazały wyszukiwarki użytkownikom w momencie wyszukiwania, w ten sposób uzyskujemy procent kliknięć znanych jako pochodne CTR, czyli innymi słowy, ilość kliknięć użytkownika na adres strony biura nieruchomości.

Średnia pozycja biura nieruchomości w rezultatach wyszukiwania.

Pozycja ta obrazuje maksymalną pozycję średniej, jaką osiągnęła strona biura nieruchomości w rezultatach wyszukiwań. Suma uzyskanej średniej pozycji łącznie ze szczegółową trajektorią wyszukiwań użytkownika oraz ilością kliknięć i zarazem sumując powyższe z procentem CTR – to wszystko razem oferuje biuro nieruchomości dosyć dokładne pojęcie na temat tego gdzie znajdują się jego mocne i słabe strony (mamy tu na myśli jego konkretne adresy url).

Wyżej wspomniane cechy oferują dane, które w połączeniu z analizą i interpretacją mogą udostępnić biuru nieruchomości informacje na temat tego, które z jego publikacji są najczęściej wyszukiwane w Internecie.

Na przykład na temat tego, które nieruchomości są najczęściej wyszukiwane pośród opublikowanych na stronie internetowej albo które artykuły z bloga biura nieruchomości cieszyły się największą popularnością.

Strony internetowe biura nieruchomości i dane przez nie generowane.

blog inmobiliario

Zaindeksowane strony biura nieruchomości.

Wszystkie narzędzia dla webmasterów odzwierciedlają procent stron zaindeksowanych przez konkretną wyszukiwarkę jak również błędy śledzenia, które mogą mieć miejsce i stan zaindeksowania stron biura nieruchomości.

Sprawa jest bardzo prosta do zrozumienia: bez względu na ilość publikacji generowanych przez biuro nieruchomości za pośrednictwem jego strony internetowej lub bloga, jeśli nie są one prawidłowo indeksowane przez wyszukiwarki internetowe to nikt do nich nie dotrze.

Dlatego ważne jest, aby analizować stan indeksowania publikacji należących do biura nieruchomości w Internecie, albowiem w przeciwnym wypadku nie będzie można ustalić czy praca ta jest wykonywana prawidłowo.

Wychodząc z założenia, że publikacje biura nieruchomości będą znalezione przez użytkowników w Internecie to kluczowe jest, żeby wyszukiwarki internetowe indeksowały wszystkie prawidłowo opublikowane komunikaty.

Na przykład, jeżeli biuro nieruchomości publikuje miesięcznie na swojej stronie internetowej sto nowych mieszkań na sprzedaż, a nie są one prawidłowo indeksowane przez wyszukiwarki to nikt ich nie znajdzie podczas poszukiwań w Internecie.

Należy również wziąć pod uwagę bardzo ważny element, a mianowicie, że wszystkie publikacje biura nieruchomości opublikowane w Internecie muszą być prawidłowo indeksowane przez wyszukiwarki; począwszy od artykułów bloga biura nieruchomości, a skończywszy na każdej fotografii nieruchomości na sprzedaż, które biuro opublikowało na swojej stronie internetowej.

Zewnętrzne linki, które odsyłają internautów na strony biura nieruchomości.

Bardzo ważne jest uzyskanie przyzwoitej ilości backlink’ów dobrej jakości dla strony i bloga biura nieruchomości w celu osiągnięcia dobrej pozycji w Internecie, a poza tym ważne jest, żeby przeanalizowa w jaki sposób zwiększa się ilość przychodzących linków.

Mam tu na myśli te linki, które są wysyłane w sposób automatyczny internautom z innych stron na stronę i bloga biura nieruchomości.

Ilość osiągniętych poprzez strony biura nieruchomości backlink’ów dobrej jakości, określi jego pozycję, dlatego odgrywają one ważną rolę.

Trzeba powiedzieć, że zazwyczaj wszystkie narzędzia używane do analizy liczby backlink’ów albo linków biura nieruchomości dadzą różne wyniki; a to dlatego, że w rzeczywistości nie pokazują one dokładnej liczby połączeń uzyskanych przez stronę internetową lub bloga biura nieruchomości. 

Narzędzia dla webmasterów wykonują tylko swoistą „próbkę” linków przychodzących uzyskanych na stronie internetowej i blogu biura nieruchomości, nigdy nie pokazują dokładnej liczby, ale zazwyczaj posiadają przybliżone dane w stosunku do uzyskanych rezultatów.

Wewnętrzne linki strony i bloga biura nieruchomości.

Zewnętrzne linki, które wskazują albo odsyłają internautów na strony biura nieruchomości są bardzo ważne dla pozycjonowania internetowego, a linki wewnętrzne, które są generowane ręcznie, nie są mniej ważne.

Linki wewnętrzne to te, które kierują użytkownika podczas jego obecności na stronie biura nieruchomości, do innego jej obszaru lub treści.

Przykład: w przypadku bloga biura nieruchomości, bardzo ważne jest, żeby pod każdym artykułem użytkownik znalazł inne, podobne treści i w ten sposób kontynuował korzystanie ze strony.

W przypadku strony biura nieruchomości, wewnętrzne linki mogą powiązać jedną nieruchomość z drugą, sprawiając, że będą one traktowane jako nieruchomości powiązane.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której użytkownik wchodzi na stronę biura nieruchomości w celu oglądnięcia konkretnego produktu, np. domku typu bungalow, a pod jego opisem znajduje inne linki, które odsyłają go do innych domków typu bungalow, które biuro nieruchomości posiada w ofercie.

Linki wewnętrzne są nie tylko bardzo ważne, aby utrzymać użytkownika na stronie biura nieruchomości przez dłuższy czas, ale także są przydatne podczas indeksowania treści w wyszukiwarkach internetowych.

Kiedy indeksuje się jakiekolwiek treści należące do biura nieruchomości, zarówno pochodzące ze strony jak i z bloga to wyszukiwarki również indeksują wygenerowane linki wewnętrzne, a to dodatkowo zwiększa możliwości lepszego pozycjonowania w Internecie.

Problemy z bezpieczeństwem na stronach biura nieruchomości.

Aktualnie problemy związane z bezpieczeństwem informatycznym są bólem głowy dla każdego webmastera, zatem bardzo interesującą opcją jest posiadanie narzędzi do wykrywania działania stron biura nieruchomości w Internecie.

Biuro nieruchomości musi mieć pewność, że jego strona internetowa i blog są „wolne” od wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania, albowiem oznaczałoby to poważną sankcję ze strony głównych wyszukiwarek.

Kara za złośliwe oprogramowanie jakiejkolwiek strony biura nieruchomości w Internecie oznacza poważne szkody na różnych poziomach.

Oprócz podstawowych środków bezpieczeństwa, których biuro nieruchomości powinno przestrzegać na swoich stronach internetowych, to narzędzia dla webmasterów często dostarczają konkretnych zasobów w celu wykrycia ewentualnego skażenia złośliwym oprogramowaniem.

Jeśli zawartość strony lub bloga biura nieruchomości jest zanieczyszczona przez złośliwe oprogramowanie albo, gdy została zaatakowana przez szkodliwe kody, to zasoby oferowane przez narzędzia dla webmasterów natychmiast to wykryją.

Rynek danych strukturalnych stron biura nieruchomości.

Narzędzia testowe danych strukturalnych i kreatorzy zaprojektowani dla takich obowiązków, są bardzo przydatni, ponieważ analizują w jaki sposób użytkownicy będą widzieli wyniki wyszukiwania związane z biurem nieruchomości.

Bardzo ważne jest, żeby w momencie gdy internauci natkną się na publikacje pochodzące od biura nieruchomości, były one prawidłowo skonstruowane w celu osiągnięcia wyższego poziomu skuteczności.

Narzędzia testowe przeznaczone dla danych strukturalnych służą również do zatwierdzania treści wiadomości e-mail z biura nieruchomości.

Umożliwiają one realizację konkretnej próby i, jeśli to konieczne, poprawienie zawartości strukturalnych po to, żeby wyświetlały się one poprawnie.

Prawidłowe oznakowanie danych strukturalnych należących do stron biura nieruchomości nie powinno być lekceważone, albowiem każdy szczegół ma znaczenie.

Ostatecznie wszystko będzie zależeć od tego w jaki sposób zostało wykonane zadanie, po to żeby uzyskać wcześniej zaplanowane rezultaty.

Wyszukiwanie słów kluczowych związanych z biurem nieruchomości.

Biuro nieruchomości powinno posiadać swoje słowa kluczowe, aby pozycjonować swoje publikacje; jest to podstawą do opracowania strategii SEO i osiągnięcia dobrego pozycjonowania stron biura nieruchomości w Internecie.

Narzędzia dla webmasterów zazwyczaj oferują bardzo użyteczny zasób, w szczególny sposób powiązany ze słowami kluczowymi, których używa biuro nieruchomości, a mianowicie specyficzną wyszukiwarkę, która jest bardzo przydatna.

Zasób ten pozwala biuru nieruchomości wykryć objętość wyszukiwania danego słowa kluczowego, również jeśli jest ono częścią całego zdania.

Narzędzia wyszukiwania organicznego słów kluczowych są bardzo skutecznym środkiem, który również odzwierciedla wyniki tych organicznych wyszukiwań oraz pozwala na segmentację wyników według kraju, a nawet języka.

Dla biura nieruchomości, które działa na całym świecie, możliwość segmentowania wyników wyszukiwania organicznego według kraju i języka jest bardzo przydatne oraz pozwala osiągnąć wyższy poziom skuteczności w jego strategii pozycjonowania i skuteczniej dotrzeć do klientów kupujących.

Niektóre narzędzia dla webmasterów, nie wszystkie jednak, przechowują dane generowane z organicznych wyników wyszukiwania, nawet na okres do sześciu miesięcy, są one automatycznie aktualizowane co dwa tygodnie po wprowadzeniu słów kluczowych w systemie. 

Jest to przydatny zasób dla biura nieruchomości, ponieważ pozwala analizować i interpretować wyniki otrzymane z wybranych słów kluczowych w sposób porównawczy a w razie potrzeby, dokonać odpowiednich korekt w celu osiągnięcia lepszych wyników.

Biuro nieruchomości uczy się na podstawie swoich własnych danych.

blog inmobiliario

Analiza SEO dla biura nieruchomości.

Narzędzia dla webmasterów zawierają w sobie analizator SEO i pomimo tego, że nie są one w stu procentach dokładne, mogą posłużyć jako pomoc w ogólnej orientacji.

Nawet w niektórych przypadkach, gdy strony biura nieruchomości w Internecie byłyby dosyć niepewne to mogą znacznie pomóc w polepszeniu pozycji strony i bloga biura nieruchomości.

Mówiąc “niepewne” mam na myśli szablony użyte przez biuro nieruchomości na swojej stronie albo bloga, które nie spełniają minimalnych warunków technicznych oprogramowania.

Chociaż może wydać się to dziwne, a nawet surrealistyczne, wciąż istnieje, i to nie jedna strona internetowa i blogi, które należą do biura nieruchomości i nie spełniają podstawowych wymagań oprogramowania w swoich szablonach.

Analizatory SEO narzędzi dla webmasterów zazwyczaj informują nas głównie o podstawowych problemach związanych z: nagłówkami, atrybutami etykiet obrazów, oszacowanymi rozmiarami HTML strony, ewentualnym brakiem informacji o językach, w których zawartości są publikowane i innych szczegółach, które mogą okazać się bardzo ważne, aby osiągnąć dobrą pozycję w Internecie.

Jeśli biuro nieruchomości posiada stronę internetową dostępną w różnych językach to wyszukiwarki powinny zauważyć ten fakt, a nie tylko rozpoznawać stronę biura nieruchomości w jednym języku w sposób domyślny.

Bardzo ważne jest również, żeby każde ze zdjęć opublikowanych na stronie biura nieruchomości na sprzedaż było poprawnie oznaczone odpowiednim atrybutem, albowiem w przeciwnym razie nie zostaną skutecznie zaindeksowane przez wyszukiwarki.

Publikowanie zdjęć nieruchomości na sprzedaż na stronie biura nieruchomości nie oznacza jedynie “załadowania zdjęć”, albowiem powinny być one poprawnie oznaczone atrybutami zgodnymi z charakterystycznymi potrzebami biura nieruchomości.

Geolokalizacja biura nieruchomości w Internecie.

Każde biuro nieruchomości, bez względu na swoje międzynarodowe pole zasięgu, powinno posiadać dobrą pozycję na konkretnym obszarze geograficznym i dlatego właśnie narzędzia dla webmasterów oferują możliwość dokładnego określenia owej pozycji geograficznej.

Zasób, o którym tu mowa, nosi nazwę “places” bez względu na to czy korzystamy z przeglądarki Google’a lub Microsoft’a, albowiem obie określają położenie geograficzne w podobny sposób.

Bardzo ważne jest, żeby zasób ten został poprawnie zastosowany przez biuro nieruchomości, ponieważ pozwoli mu skoncentrować swoją strategię bezpośrednio na posegmentowanych odbiorcach, którzy są potencjalnymi kupcami nieruchomości na sprzedaż biura.

Zastosowanie geolokalizacji na stronie biura nieruchomości w Internecie jest bardzo proste i nie wymaga praktycznie żadnych umiejętności technicznych w tej materii.

Dane demograficzne dla biura nieruchomości.

Ważne jest, żeby udało się przeanalizować i zinterpretować poprawnie dane demograficzne dotyczące odwiedzających zarówno stronę jak i bloga biura nieruchomości.

Ważna jest nie tylko informacja dotycząca położenia geograficznego, albowiem mowa tutaj o znacznie wyższym stopniu dokładności, dzięki niemu będzie można posegmentować odwiedzających stronę ze względu na wiek, płeć, pozycję społeczną, zainteresowania, a nawet ze względu na wspólne upodobania.

Pośród wszystkich sekcji, które oferują narzędzia dla webmasterów to powyższe jest prawdopodobnie jedną z najbardziej użytecznych dla biura nieruchomości, ponieważ może ukierunkować strategię biura podczas poszukiwania potencjalnych klientów osiągając poziom wysokiej dokładności.

Owa interpretacja jest bardzo prosta do osiągnięcia – biuro nieruchomości stara się znaleźć typ bardzo specyficznego użytkownika o bardzo określonym profilu, którego, przede wszystkim, można by przekształcić w potencjalnego klienta kupującego.

Biuro nieruchomości powinno dokładnie analizować i interpretować dane demograficzne swoich internautów odwiedzających stronę i blog biura, ponieważ to właśnie pośród tych danych można znaleźć potencjalnych klientów.

Faktem jest, że dla strony i bloga biura nieruchomości bardzo ważne jest osiągnięcie dużej ilości wizyt, albowiem polepsza to ich pozycję, chociaż nigdy nie powinno się zapominać o analizie danych demograficznych z powodu ich dużego znaczenia.

Dokładność w kwestiach otrzymanych danych demograficznych powiązanych ze stronami biura nieruchomości jest kluczowe w celu osiągnięcia skuteczniejszej strategii, a osiąga się ją na podstawie segmentacji informacji otrzymanej poprzez stworzone raporty.

Im konkretniejsze będą dane, tym wyższy będzie poziom skuteczności strategii biura nieruchomości, ponieważ osiągnie się w ten sposób dokładniejsze analizy i szacowania.

Zachowanie osób odwiedzających strony biura nieruchomości.

Dane dotyczące zachowania odwiedzających strony biura nieruchomości powinny być dokładnie analizowane, albowiem to one określą czy zadanie jest wykonywane poprawnie czy nie.

Narzędzia dla webmasterów zazwyczaj rejestrują podstawowe informacje, wiele mówiące na temat odwiedzających bloga i stronę biura nieruchomości, jak na przykład:

 • Liczba nowo „zdobytych” odwiedzających i pytanie czy ponownie odwiedzą stronę czy nie?
 • Ile sesji zostało rozpoczętych i frekwencja ponownego skorzystania ze strony.
 • Czas jaki spędzają korzystając ze stron biura nieruchomości w Internecie?
 • Które elementy strony biura nieruchomości cieszą się największym zainteresowaniem odwiedzających?
 • Które z publikacji najdłużej przykuwają uwagę odwiedzających?
 • Z jakiego typu urządzeń korzystają osoby odwiedzające strony biura nieruchomości w Internecie? (komputer stacjonarny, tablety, smartfony, itp.).
 • Z jakiej wyszukiwarki internetowej korzystają w celu odwiedzania strony i bloga biura nieruchomości, niezależnie od urządzenia, z którego korzystają.
 • Kto jest dostawcą usług internetowych i jaki jest typ połączenia.

Do czego służą te informacja biuru nieruchomości?

W celu uzyskania coraz skuteczniejszej strategii, lepszego zarządzania swoimi zasobami i w ten sposób uzyskania wyższego poziomu produktywności biura nieruchomości, powinno się skutecznie interpretować dane oferowane przez narzędzia dla webmasterów.

Jak już wyjaśniłem, bardzo ważne jest branie pod uwagę faktu, że zrealizowana tutaj analiza oferowanych przez narzędzia dla webmasterów zasobów była powierzchowna i nie zawiera w sobie technicznych szczegółów, które mogą być mylące dla osób, które nie są ekspertami w tej materii.

Pozostałe zasoby celowo zostały pominięte w tej serii artykułów na temat zasobów oferowanych przez narzędzia dla webmasterów, mogłoby się okazać zbyt obszernym tematem i zamiast wyjaśnić mogłoby zdezorientować czytelników.

Analiza np. sposobu w jaki biuro nieruchomości może skorzystać z systemów AdWords, niezależnie od tego czy pochodzą one od Google’a, Microsoft’a albo Yandex’a, może być zbyt szczegółowa. Uważam, że omawianie zbyt wielu tematów byłoby nieproduktywne, dlatego lepiej jest je przeanalizować osobno, żeby w ten sposób, lepiej je zrozumieć.

Dane to tylko cyfry, które powinny być po prostu analizowane przez biuro nieruchomości.

W celu zakwalifikowania przeanalizowanych aspektów warto je uporządkować i dlatego zrobimy krótkie ich podsumowanie w formie opisowego przewodnika:

 • Dane na temat ruchu na stronach biura nieruchomości.
 • Wyszukiwania związane z biurem nieruchomości.
 • CTR i kliknięcia internautów w wyszukiwarkach.
 • Średnia pozycja biura nieruchomości w rezultatach wyszukiwarek.
 • Zaindeksowane strony należące do biura nieruchomości.
 • Zewnętrzne linki, które odsyłają na strony biura nieruchomości.
 • Wewnętrzne linki strony i bloga biura nieruchomości.
 • Problemy z bezpieczeństwem na stronach biura nieruchomości.
 • Rynek danych strukturalnych stron należących do biura nieruchomości.
 • Wyszukiwanie słów kluczowych związanych z biurem nieruchomości.
 • Analizator SEO dla biura nieruchomości.
 • Geolokalizacja biura nieruchomości w Internecie.
 • Dane demograficzne dla biura nieruchomości.
 • Zachowanie osób odwiedzających strony biura nieruchomości.
Comments are closed.

Check Also

Analiza bloga i strony biura nieruchomości (3).

Select your language: Jest to trzecia i ostatnia część artykułów o tym w jaki sposób biuro…