Home Coaching Nieruchomości @pl Biuro nieruchomości jako organizacja.

Biuro nieruchomości jako organizacja.

Select your language: es en fr ru

Celem ewoluowania w kierunku nowego modelu biura nieruchomości i zmiany perspektywy bardzo ważne jest rozpoczęcie traktowania biura nieruchomości jako organizacji.

Nowoczesne biuro nieruchomości powinno posiadać solidną strukturę organizacyjną i skuteczne zarządzanie, aby móc w ten sposób osiągnąć swoje cele jako firma.

Tradycyjny model biura nieruchomości jest przestarzały, a osobom, które są do niego przywiązane trudno jest rozwinąć potencjał biura nieruchomości jako firmy.

Zmiana perspektywy powinna być uważana za konieczność na obszarze biura nieruchomości i w żadnym wypadku nie powinna być traktowana jako innowacyjna strategia, ponieważ nie jest ona niczym nowym.

Istnieje pewna tendencja, z której wynika, że biura nieruchomości, szczególnie te mniejsze, zignorowały podejście organizacyjne, uważając błędnie, że dla małej firmy nie jest konieczne opracowanie struktury organizacyjnej.

Jest to błędne rozumowanie, ponieważ to właśnie mała liczba członków biura nieruchomości jako organizacji (mamy tu na myśli firmy posiadające mniej niż 50 członków), ułatwia w dużej mierze zdefiniowanie struktury organizacyjnej.

Cechy organizacyjne biura nieruchomości.

Z punktu widzenia organizacyjnego, biuro nieruchomości posiada pewne cechy, które określają je same w sobie i wyróżniają je zarazem poprzez swój cel biznesowy, którym jest sprzedaż nieruchomości.

Biuro nieruchomości na poziomie organizacyjnym, aby w pełni rozwinąć się jako firma musi:

 • Zbudować dobrze zdefiniowaną piramidę organizacyjną.
 • Zarządzać w sposób satysfakcjonujący swoim zasobami (materialnymi i ludzkimi).
 • Posiadać wysoki poziom komunikacji na wewnętrznym poziomie organizacyjnym.
 • Wyznaczyć realne i mierzalne cele biznesowe.
 • Zbudować solidny i produktywny zespół biura nieruchomości.
 • Wytwarzać pozytywne synergie zawodowe zarówno na poziomie wewnętrznym jak i zewnętrznym.
 • Wyznaczyć wewnętrzne normy i reguły do naśladowania w organizacji.

Zasoby biura nieruchomości jako organizacji.

Biuro nieruchomości, jak każdy inny typ organizacji biznesowej, powinno dysponować pewnymi zasobami, aby móc rozwinąć swoją działalność w sposób skuteczny i zadowalający.

Pomimo tego, że niektóre niżej opisane zasoby mogą wydawać się oczywistością, jak np. potrzeba posiadania pieniędzy, żeby otworzyć firmę albo posiadanie lokalu handlowego, to jednak zawsze warto je uwzględnić, żeby lepiej zrozumieć ich znaczenie:

 • Ekonomiczne zasoby biura nieruchomości.

Pieniądze jako zasób, który pozwala na uzyskanie innych zasobów dla biura nieruchomości jest kluczowy i na tej podstawie można rozwijać w udany sposób organizację jako firmę. 

Co ciekawe, wciąż istnieją osoby, które wierzą, że można założyć firmę bez pieniędzy albo posiadając tylko ograniczone zasoby ekonomiczne.

Jeśli rzeczywiście by tak było, to negatywny czynnik ograniczający tkwiłby w organizacji w momencie jej utworzenia.

 • Materialne zasoby biura nieruchomości.

Oprócz pieniędzy, które są głównym zasobem materialnym biura nieruchomości, które będą, jak wcześniej wspomnieliśmy, głównym zasobem do osiągnięcia innych, to również potrzebne są inne zasoby.

Biuro nieruchomości potrzebuje lokalu, żeby otworzyć swoje biuro i to biuro nieruchomości będzie musiało być wyposażone w sposób funkcjonalny, a zatem posiadać meble, dekorację, biurka, komputery itp.

 • Ludzkie zasoby biura nieruchomości.

  Jeśli pieniądze są kluczowym czynnikiem potrzebnym do stworzenia firmy, to do stworzenia organizacji będą nimi ludzie.

Zasoby ludzkie biura nieruchomości powinny stać się jej głównym aktywem organizacyjnym, pozwoli to je wyróżnić na poziomie biznesowym.

W biurze nieruchomości każdy członek organizacji powinien być proaktywny, aby stać się wydajnym dla przedsiębiorstwa.

 • Technologiczne zasoby biura nieruchomości.

Każda organizacja musi posiadać środki technologiczne, aby osiągnąć wyższy poziom skuteczności i produktywności, szczególnie biorąc pod uwagę obecny stosunek ludzi do technologii.

Bardzo ważne dla biura nieruchomości jest, żeby dysponowało skutecznymi środkami technologicznymi, chociaż ważne jest również, żeby agent nieruchomości i członek organizacji wiedział jak je maksymalnie wykorzystać. 

Jeśli każdy członek organizacji jest kompetentny w kwestiach dotyczących technologii, to zasoby technologiczne biura nieruchomości będą jeszcze bardziej produktywne z biznesowego punktu widzenia.

 • Poznawcze zasoby biura nieruchomości.

Pomysły i wiedza każdego agenta nieruchomości są bardzo cennymi zasobami dla biura nieruchomości, które powinny zostać odpowiednio wykorzystane do osiągnięcia jak najlepszych wyników biznesowych.

W tym celu ważne jest, żeby stymulować wewnętrzne pozytywne synergie jak również wykorzystywać cotygodniowe zebranie w biurze nieruchomości w sposób skuteczny.

 • Niematerialne zasoby biura nieruchomości.

Między niematerialnymi zasobami biura nieruchomości znajdziemy te związane z rozwojem marki i te, które pomogą mu osiągnąć pozycje na konkretnym rynku, zarówno krajowym jak i międzynarodowym.

Niezbędne dla biura nieruchomości jest wdrożenie skutecznych strategii Branding Nieruchomości jak również zbudowanie prestiżu na podstawie przyjętych wartości organizacyjnych.

Coaching nieruchomości i struktura organizacyjna biura nieruchomości.

Dla profesjonalnego eksperta od Coachingu Nieruchomości praca w strukturze organizacyjnej małego albo średniego biura nieruchomości może okazać się wyzwaniem, co jest spowodowane różnymi czynnikami.

Pośród elementów, które mogą utrudnić wdrożenie skutecznego modelu organizacyjnego w małym albo średnim biurze nieruchomości znajdziemy następujące:

Właściciel albo osoby odpowiedzialne za biuro nieruchomości.

Fakt, że właściciel albo osoby odpowiedzialne za biuro nieruchomości nie posiadają odpowiednich szkoleń z pewnością wpłynie negatywnie na poziomie biznesowym, a wpłynie również bezpośrednio na ustalony model organizacyjny.

Pomimo tego, że właściciel biura nieruchomości nie jest tego świadomy, to zawsze, przy tworzeniu firmy i zatrudniając personel ustala się pewną strukturę organizacyjną.

W sytuacji, gdy właściciel albo osoby odpowiedzialne za biuro nieruchomości nie posiadają przeszkolenia z zakresu organizacyjnego to trudności, które czekają specjalistę od Coachingu Nieruchomości będą większe.

Ekspert z zakresu Coachingu Nieruchomości powinien zacząć rozwijać swoją pracę z właścicielem albo osobą odpowiedzialną za biuro nieruchomości, aby później, albo w tym samym czasie, jeśli wymagałaby tego sytuacja, rozszerzyć zakres swoich działań zawodowych na resztę członków firmy.

Nie można rozpocząć prac związanych z Coachingiem Nieruchomości od podstaw organizacyjnych, powinien on zacząć od szczytu piramidy, aby później móc przejść do zespołu biura nieruchomości i każdego agenta związanego z firmą.

Jednak profesjonalista od Coachingu Nieruchomości powinien ocenić, przed wstępną analizą organizacyjną biura nieruchomości, jaka jest najlepsza forma działania, żeby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Brak wstępnego biznes planu przy otwarciu biura nieruchomości.

Chociaż może wydawać się to niespotykane to bardzo często spotykamy małe i średnie biura nieruchomości powstałe bez biznes planu.

Istnieje wiele biur nieruchomości, które nie posiadają wyżej wspomnianego biznes planu na początku swojej działalności, a fakt ten wpływa bardzo negatywnie na biuro nieruchomości.

W momencie, gdy biuro nieruchomości będzie już funkcjonować bez wstępnego planowania biznesowego i organizacyjnego to sytuacja jest jeszcze trudniejsza, ponieważ trzeba będzie zacząć wszystko od podstaw.

To jakby budować budynek bez odpowiedniego fundamentu, fakt, który może spowodować zawalenie się całego budynku.

Skomplikowana jest realizacja prac związanych z coachingiem w biurze nieruchomości, które zaczęło działać bez wstępnego biznes planu, przede wszystkim dlatego, że profesjonalista od Coachingu Nieruchomości musi wziąć na siebie pewne obowiązki, które do niego nie należą, ale i tak musi je wykonać.

Bardzo ważne w tym momencie jest wstępne zdefiniowanie celów organizacyjnych z właścicielem albo z osobami odpowiedzialnymi za biuro nieruchomości, aby w ten sposób osiągnąć wyższy stopień skuteczności.

Również ważne jest uświadomienie sytuacji firmy na poziomie organizacyjnym osobom odpowiedzialnym za biuro nieruchomości i za pomocą obrazujących to raportów, aby po zakończeniu pracy wyniki były bardziej widoczne.

Brak zasobów ekonomicznych ze strony biura nieruchomości.

Koszty wynikające z zastosowania struktury organizacyjnej w biurze nieruchomości powinny być traktowane jako inwestycja biznesowa. Problem pojawia się, gdy biuro nieruchomości nie posiada środków finansowych na pokrycie tych kosztów.

Biuro nieruchomości stworzone na podstawie modelu rodzinnego albo powstałe dzięki spółce kilku agentów nieruchomości, może przetrwa jakiś czas bez popadania w chaos organizacyjny, ale będzie to znacznie ograniczać jej rozwój biznesowy.

To właśnie w tym momencie, podczas początków biura nieruchomości jako organizacji, powinno się określić strukturę, żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty biznesowe. Brak zasobów ekonomicznych ze strony biura nieruchomości jest z pewnością czynnikiem, który wywiera wpływ na różnych poziomach, a każdy typ jego wpływu jest w ten czy inny sposób negatywny.

Specjalista od Coachingu Nieruchomości powinien być przede wszystkim pomocny i w sytuacji gdy biuro nieruchomości nie posiada zasobów ekonomicznych do inwestowania na poziomie organizacyjnym to powinien on razem z zespołem znaleźć jakieś rozwiązanie.

Dzięki dotacjom rządowym albo innym można znaleźć rozwiązania i w ten sposób generować pozytywne synergie.

Właściciel albo osoby odpowiedzialne za biuro nieruchomości powinny być jednak świadome, że Coaching Nieruchomości jest inwestycją, która pozytywnie wpłynie zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej jak i biznesowej w biurze nieruchomości.

Comments are closed.

Check Also

Obsługa klienta w nieruchomości.

Select your language: Zastosowanie dobrze zdefiniowanej polityki obsługi klienta jest kluc…