Home Coaching Nieruchomości @pl Asertywny agent nieruchomości.

Asertywny agent nieruchomości.

Select your language: esenfrru

Bycie asertywnym jest kluczowe w pracy agenta nieruchomości i pozwala mu nawiązać zdrowsze relacje międzyludzkie na obszarze biura nieruchomości i zarazem pogłębić jego rozwój zawodowy przy okazji zwiększając jego produktywność.

Umiejętności społeczne i asertywność to dwie koncepcje, które często są uważane za synonimy, chociaż tak naprawdę asertywność jest jedną z umiejętności społecznych, aczkolwiek wielu autorów traktuje je jako jeden temat.

Jeśli chcemy szczegółowo zdefiniować pojęcie asertywnego agenta nieruchomości to lepiej opisać je osobno. W tym artykule będziemy się starali sformułować kompletną definicję umiejętności społecznych agenta nieruchomości, pamiętając o tym jak ważne jest to, żeby był on również asertywny.

Żeby agent nieruchomości był asertywny, to przede wszystkim powinien być najpierw skuteczny w momencie wykorzystywania swoich umiejętności społecznych; osoba, która nie posiada żadnych umiejętności społecznych nie może nawet myśleć o byciu asertywnym.

Przykład asertywnego agenta nieruchomości.

coaching onboarding

Żeby zilustrować co znaczy bycie asertywnym agentem nieruchomości użyjemy prostego przykładu, w którym bierze udział potencjalny klient kupujący i inny agent nieruchomości.

Klient zainteresowany oglądnięciem konkretnej nieruchomości figurującej w bazie danych biura, wchodzi do tego biura, żeby zobaczyć ową nieruchomość ze swoim agentem nieruchomości.

Problem pojawia się gdy agent nieruchomości odkrywa, że klucze od wyżej wspomnianego mieszkania nie są dostępne, ponieważ inny agent nieruchomości je przetrzymuje.

Aby zaoferować jeszcze bardziej skomplikowany scenariusz, wyobraźmy sobie sytuację, w której inny agent nieruchomości dopuścił się zaniedbania i nie zostawił kluczy do tej nieruchomości w biurze nieruchomości, lecz poszedł z nimi do domu, co wynikało albo z niedbalstwa lub z zaniedbania.

Agent nieruchomości będzie teraz w trudnej sytuacji, trudnej nie tylko dla niego, ale także dla biura nieruchomości, ponieważ wizerunek firmy może być zagrożony.

Agent nieruchomości w tym przypadku jest poszkodowany przez innego członka organizacji oraz tak czy inaczej musi rozwiązać sytuację w sposób zadowalający będąc asertywnym w swoim zachowaniu, zarówno względem klienta kupującego jak i względem współpracownika z organizacji.

Bazując zawsze na pewnych przesłankach, takich jak: klient kupujący nie ponosi winy za zaniedbania innego agenta nieruchomości, przede wszystkim należy być bardzo ostrożnym w swoim postępowaniu, aby nie zaszkodzić wizerunkowi biura nieruchomości.

Opierając się na powyżej opisanym scenariuszu, agent nieruchomości posiada następujące opcje i powinien być asertywny, żeby osiągnąć najlepszy możliwy rezultat:

 1. Przeprosić klienta i zaproponować mu oglądnięcie nieruchomości w innym momencie.
 2. Skontaktować się ze swoim kolegą z pracy i zrobić mu awanturę z powodu jego zaniedbania.
 3. Poprosić swojego niedbałego kolegę o wybrnięcie z tej niezręcznej sytuacji.

Jeśli agent nieruchomości planuje skonkretyzować sprzedaż tej nieruchomości potencjalnemu kupującemu, z którym właśnie przebywa to nie powinien brać pod uwagę opcji numer 1 i 2.

Wręcz przeciwnie, może to pokrzyżować nie tylko proces sprzedaży nieruchomości, lecz również może zaszkodzić wizerunkowi agenta jako profesjonalisty i w końcu samemu biuru nieruchomości.

W ekstremalnej sytuacji, w której prosimy klienta, żeby przełożyć wizytę w nieruchomości na sprzedaż, agent nieruchomości powinien usprawiedliwić się argumentami poważniejszymi niż siła wyższa.

Albowiem profesjonalny agent nieruchomości powinien zachowywać się poprawnie i szanować klienta biura nieruchomości podczas całego procesu sprzedaży co zobowiązuje go do bycia przygotowanym na każdą możliwą sytuację.

Z drugiej strony, asertywny agent nieruchomości w żadnym wypadku nie traci panowania nad swoimi emocjami i tym bardziej w żadnym wypadku nie okazuje agresji.

Asertywny agent nieruchomości nie może i nie powinien dać się ponieść swoim emocjom albo pozwolić, żeby okoliczności go przytłoczyły; posiada on kontrolę nad sobą i pozwala mu to na satysfakcjonujące rozwiązanie sytuacji, nawet tych najbardziej niezręcznych.

Trzecia opcja jest odpowiednią opcją dla asertywnego agenta nieruchomości: poprosić kolegę, który w taki czy inny sposób dostarczy mu do biura nieruchomości klucze do danej nieruchomości, żeby ten właśnie agent nieruchomości, który zaniedbał sprawę zrozumiał znaczenie wyjątkowego potraktowania tego klienta.

Kiedy agent nieruchomości jest asertywny?

Istnieje wiele popularnych i błędnych teorii na temat tego, co znaczy być asertywnym, szczególnie, że wynika to z pewnych stylów kulturowych i społecznych, które zazwyczaj są oparte na nietrafnych przekonaniach.

Należy prawidłowo odróżnić te pojęcia, żeby zrozumieć, co to znaczy być asertywnym agentem nieruchomości i w tym celu bardzo ważne jest, żeby oddzielić asertywność od bierności i agresywności, nie interpretując jej jako kompromisu.

Dobre wychowanie jest często mylone z uległością, na przykład, gdy osoba milczy zamiast używać argumentów w celu wyjaśnienia danej sytuacji; ponieważ jeden rozmówca ma prawo do swobodnego wyrażenia swojej opinii, w związku z tym drugi rozmówca ma prawo otrzymać jasno uargumentowaną odpowiedź.

Również nie jest konieczne, żeby agent nieruchomości próbując być asertywnym stał się osobą agresywną, która nie słucha argumentów lub tylko ciągle narzeka.

Asertywny agent nieruchomości powinien znaleźć równowagę między osiągnięciem egzekwowania swoich poglądów a wykorzystywaniem swoich umiejętności społecznych czyli unikać postawy pasywnej i zachowań agresywnych.

Rozpatrzmy wzorce wyżej wspomnianych zachowań: pasywny, agresywny i asertywny, aby na ich podstawie przedstawić błędne przekonania związane z zachowaniem i formami, do których powinien się stosować asertywny agent nieruchomości:

 • Przerywanie osobom w trakcie mówienia to oznaka złego wychowania.

Każda osoba ma prawo do przerwania drugiej osobie w celu uzyskania wyjaśnień i argumentów, zwłaszcza gdy zauważy, że jej partner dużo mówi, ale tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia.

Na przykład, jeśli podczas cotygodniowego zebrania w biurze nieruchomości agent nieruchomości posiada jakąś wątpliwość na temat tego o czym jest mowa to powinien przerwać i poprosić, żeby zostało mu to lepiej wytłumaczone.

Niezrozumienie niektórych spraw nie świadczy w żadnym wypadku o niższej inteligencji, agent nieruchomości, żeby być asertywnym powinien domagać się wyjaśnień w momencie gdy czegoś nie rozumie.

 • Problemami nie należy się dzielić.

Dzielenie się problemami sprawia, że druga osoba zrozumie sytuację w jakiej się znajdujemy, a to często wyjaśni pewne zachowania, które w przeciwnym razie mogą prowadzić do nieporozumień i błędnych interpretacji.

Asertywny agent nieruchomości wie kiedy poprosić o pomoc i zna lepiej niż ktokolwiek inny swoje ograniczenia, a poza tym poproszenie o pomoc w odpowiednim momencie pozwala uniknąć bardziej skomplikowanych problemów.

 • Jeśli ktoś ma problem to muszę mu pomóc.

Inną sprawą jest pomóc komuś, a drugą jest poczucie obowiązku, żeby to zrobić; częstą sytuacją jest też taka, w której starając się komuś pomóc szkodzimy mu.

Asertywny agent nieruchomości wie kiedy i w jaki sposób pomóc, interpretując sygnały płynące z otoczenia i będąc proaktywnym.

 • Nie dostosowanie się do innych jest czymś negatywnym.

Jedną kwestią jest dostosowanie się do systemu organizacyjnego panującego w biurze nieruchomości, a drugą, zupełnie inną, jest przyjęcie wszystkiego bez pytania. Asertywny agent nieruchomości wie kiedy powiedzieć nie, nie zaniedbując swojej roli jako członka zespołu biura nieruchomości.

 • Ktoś stoi wyżej niż ja w hierarchii firmy.

Jedną sprawą jest miejsce w hierarchii organizacyjnej w biurze nieruchomości, a drugą zupełnie inną jest błędne odczytywanie, że posiadana pozycja przyznaje prawo do naruszania praw innych.

Asertywny agent nieruchomości, niezależnie od struktury organizacyjnej biura nieruchomości, nie pozwala naruszać swoich praw, ani nie narusza praw innych.

Techniki asertywności dla agenta nieruchomości.

Istnieje wiele technik, żeby być asertywnym, a dla profesjonalnego agenta nieruchomości kluczowe jest opanowanie przynajmniej kilku z nich.

Podstawowe techniki, których trzeba przestrzegać, żeby być asertywnym wymagają użycia następujących elementów:

 • Aktywne słuchanie.

Jako sposób na rozpoczęcie skutecznych form komunikacji w każdym obszarze, na którym znajdzie się agent nieruchomości.

 • Argumenty.

jako narzędzie do wspierania pomysłów agenta nieruchomości, a jednocześnie posłużą one przy egzekwowaniu uzasadnień ze strony rozmówcy.

 • Porozumienie.

jako sposób generowania empatii w drugiej osobie, jest to bardzo przydatne, na wielu płaszczyznach narzędzie dla agenta nieruchomości.

 • Pytanie.

jako nieagresywny sposób, żeby partner stworzył linię spójnego i logicznego myślenia.

 • Poczucie własnej wartości.

jako punkt, z którego agent nieruchomości startuje, aby wyrazić swoje pomysły nie będąc aroganckim.

 • Cel wspólny.

ułatwia zrozumienie oraz pozwala odłożyć na bok różnice, aby osiągnąć porozumienia między stronami.

 • Okoliczności.

jako element, który wpływa na osoby swoim zachowaniem, asertywny agent nieruchomości musi dokładnie zrozumieć kontekst sytuacyjny.

 • Dysocjacja emocjonalna.

jako strategia zapobiegająca emocjonalnemu ograniczeniu jego skuteczności. Asertywny agent nieruchomości powinien umieć odciąć się od swoich emocji i działać w sposób racjonalny.

Asertywny agent nieruchomości generuje pozytywne synergie w biurze nieruchomości rozumianej jako organizacja i udaje mu się nawiązać skuteczne kontakty z klientami, co sprawia, że jest on cennym aktywem biznesowym dla biura nieruchomości.

Comments are closed.

Check Also

Zarządzanie zebraniem w biurze nieruchomości.

Select your language: W celu zorganizowania skutecznego cotygodniowego zebrania w biurze n…