Home Blog Nieruchomości @pl Analiza bloga i strony biura nieruchomości (1).

Analiza bloga i strony biura nieruchomości (1).

blog inmobiliario

Select your language: esenfr

Możliwość dokładnej analizy danych uzyskanych dzięki zastosowanej strategii Brandingu na podstawie strony internetowej jak i bloga, jest bardzo ważna, wręcz kluczowa, dla biura nieruchomości.

Rezultaty strony biura nieruchomości albo bloga biura nieruchomości powinny być dogłębnie przeanalizowane, aby móc ocenić osiągnięte efekty w sposób jak najbardziej dokładny.

Musimy pamiętać, że dla biura nieruchomości jego blog, strona internetowa i inne social media znajdujące się na dowolnej z platform, stanowią inwestycję zasobów. Owe zainwestowane przez biuro nieruchomości zasoby oznaczają zarówno zasoby ekonomiczne jak i ludzkie i są one niezbędne do prawidłowego zarządzania.

Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby biuro nieruchomości dokładnie przeanalizowało wyniki swojego bloga biura nieruchomości i strony internetowej.

W jaki sposób biuro nieruchomości może analizować rezultaty otrzymane przy pomocy bloga i strony internetowej?

Odpowiedź jest bardzo prosta – poprzez różne dostępne narzędzia dla webmasterów. Kwestią jest jednak to, że niezależnie od użytego narzędzia dla webmastera, właściciel albo osoba odpowiedzialna za biuro nieruchomości powinna móc poprawnie interpretować te wyniki.

Jeśli biuro nieruchomości nie będzie zdawało sobie sprawy co oznaczają dane otrzymane poprzez narzędzia dla webmasterów to również nie będzie w stanie ocenić uzyskanych rezultatów.

Bardzo ważne jest to, żeby przeanalizować dane w oparciu o wygenerowane raporty wynikające z obserwowanej aktywności zarówno na blogu jak i na stronie biura nieruchomości, ponieważ obrazują one na ile realizowana jest zastosowana strategia.

Oczywiście właściciel biura nieruchomości albo agent nieruchomości nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy na ten temat, dlatego właśnie webmaster odpowiedzialny za blog biura nieruchomości i stronę biura, powinien im to wyjaśnić.

Ponieważ dane z raportów wynikających z narzędzi dla webmasterów to tylko liczby, które niewiele znaczą dla niewprawnego oka, dane te powinny być interpretowane w sposób bardzo precyzyjny.

Jak można zebrać dane z bloga i ze strony biura nieruchomości?

Jest to bardzo proste, ponieważ wszystkie narzędzia dla webmasterów generują kod, który powinien być zawarty w szablonie strony i bloga biura nieruchomości, a później dana własność strony jest zatwierdzana poprzez dany kod, wtedy system zaczyna pracować automatycznie gromadząc i przetwarzając otrzymane dane.

W zależności od systemu zarządzającego publikacjami użytymi na blogu i stronie biura nieruchomości, owe kody monitorujące można również umieścić poza szablonem, jak w przypadku WordPress’a.

Warto również zaznaczyć, że wspomniane kody monitorujące, użyte w celu zebrania i przetwarzania danych ze strony i bloga nieruchomości, pozwalają na aktywację w celu zaindeksowania ich na takich platformach jak Google, Microsoft, Yandex i innych wyszukiwarkach internetowych.

Powyższe jest bardzo praktyczne i przede wszystkim skuteczne, ponieważ ułatwia okresowe wysłanie SiteMap’ów wygenerowanych przez strony biura nieruchomości i w ten sposób można zaindeksować publikacje znacznie skuteczniej.

Oczywiście każda platforma używa swojego własnego kodu monitorującego, dlatego pierwszym krokiem powinna być aktywacja strony i bloga biura nieruchomości na takich platformach jak: Google, Microsoft, Yandex i podobnych.

Nie mam zamiaru wyjaśniać ani dogłębnie analizować właściwości technicznych, żeby nie zasypywać czytelników niepotrzebnymi informacjami.

Objaśnienia, na których się skupię będą dotyczyły cech funkcjonalnych oferowanych przez narzędzia dla webmaster’ów takich platform jak Google, Microsoft i Yandex, nie określając szczegółowo, które przynależą do każdej z nich. Jakiekolwiek narzędzie dla webmasterów można opanować dzięki doświadczeniu, ucząc się i analizując w szczegółowy sposób każdy z jego elementów.

Postaram się, żeby moje objaśnienia były jak najbardziej przejrzyste, po to, aby każdy właściciel, zarządca albo osoba odpowiedzialna za zarządzanie stronami internetowymi biura nieruchomości nie posiadając żadnej wiedzy na ten temat, była w stanie zrozumieć te zagadnienia.

Nie powinno się traktować poniższego tekstu jako instrukcji technicznej wyjaśniającej użycie narzędzi dla webmasterów, lecz po prostu jako funkcjonalny schemat dotyczący tych narzędzi i ich głównych cech.

Dane, które biuro nieruchomości powinno brać pod uwagę.

Kiedy wspominam o narzędziach dla webmasterów, mam na myśli w szczególności te, które oferują wysoki poziom posegmentowanej informacji, która będzie mogła być później skutecznie przetworzona, a nie tylko podstawowe narzędzia SEO.

Należy to jednak wyjaśnić, ponieważ w Internecie można znaleźć wiele narzędzi internetowych do analizy strony lub bloga, chociaż ich dokładność względem uzyskanych danych nie zawsze jest w pełni wiarygodna.

Istnieją profesjonalne narzędzia do analizy danych uzyskanych poprzez bloga lub stronę internetową, nie będziemy się jednak zagłębiać tutaj w szczegóły.

Biuro nieruchomości otrzyma dane za pomocą raportów generowanych przez takie platformy jak Google albo Microsoft.

Narzędzia dla webmasterów oferowane przez Google’a i Microsoft’a, te ostatnie poprzez wyszukiwarkę Bing, są najczęściej używane przez techników w celu gromadzenia, analizy i przetwarzania otrzymanych danych wynikających z aktywności obserwowanych zarówno na blogu jak i na stronie internetowej biura.

Przeanalizujemy teraz jakie są główne cechy narzędzi dla webmasterów, z których biuro nieruchomości powinno analizować dane przez nie otrzymane w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu skuteczności i produktywności w procesie zarządzania swoimi zasobami.

  • Dane na temat ruchu na stronach biura nieruchomości.

Z pewnością pierwszą informacją jaką powinno przeanalizować biuro nieruchomości jest jego strona internetowa i blog, ponieważ kluczowe jest, żeby posiadały one dobry poziom uzyskanego ruchu generowanego przez użytkowników.

Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że ta informacja zazwyczaj jest podzielona ze względu na czasokres, a porównanie poziomów ruchu zaobserwowanego na stronie internetowej biura nieruchomości może być bardzo ciekawe.

  • Historia wyszukiwania informacji na temat biura nieruchomości.

Dla biura nieruchomości kluczowe jest zrozumienie w jaki sposób poprzez wyszukiwanie internetowe, użytkownik dotarł na stronę albo na blog biura, albowiem fakt ten pokazuje jakie są tendencje wyszukiwań realizowanych przez użytkowników.

Te tendencje są szczególnie powiązane ze stronami w Internecie i nie powinno się ich mylić z innymi narzędziami, które specjalizują się w tendencjach wyszukiwań, takich jak np. Google Trends.

  • CTR i kliknięcia użytkowników wyszukiwarek.

W historii wyszukiwań użytkowników również można znaleźć inne parametry, które biuro nieruchomości powinno brać pod uwagę, takie jak na przykład CTR (Click Through Ratio). 

Owe historie wyszukiwania są wynikiem tego co pokazały wyszukiwarki użytkownikom w momencie wyszukiwania, w ten sposób uzyskujemy procent kliknięć znanych jako pochodne CTR, czyli innymi słowy, ilość kliknięć użytkownika na adres strony biura nieruchomości.

  • Średnia pozycja biura nieruchomości w rezultatach wyszukiwania.

Pozycja ta obrazuje maksymalną pozycję średniej, jaką osiągnęła strona biura nieruchomości w rezultatach wyszukiwań. Suma uzyskanej średniej pozycji łącznie ze szczegółową trajektorią wyszukiwań użytkownika oraz ilością kliknięć i zarazem sumując powyższe z procentem CTR – to wszystko razem oferuje biuro nieruchomości dosyć dokładne pojęcie na temat tego gdzie znajdują się jego mocne i słabe strony (mamy tu na myśli jego konkretne adresy url).

Wyżej wspomniane cechy oferują dane, które w połączeniu z analizą i interpretacją mogą udostępnić biuru nieruchomości informacje na temat tego, które z jego publikacji są najczęściej wyszukiwane w Internecie.

Na przykład na temat tego, które nieruchomości są najczęściej wyszukiwane pośród opublikowanych na stronie internetowej albo które artykuły z bloga biura nieruchomości cieszyły się największą popularnością.

W następnym artykule przeanalizujemy inne zasoby oferowane przez narzędzia dla webmasterów, które są również bardzo przydatne dla biura nieruchomości, po to, aby mogło ono poprawnie interpretować dane przez nie produkowane.

Comments are closed.

Check Also

Nagłówki bloga biura nieruchomości.

Select your language: Ten artykuł skupia się na znaczeniu odpowiedniego użycia etykiet w n…