Home Coaching Nieruchomości @pl Agent nieruchomości jako członek zespołu.

Agent nieruchomości jako członek zespołu.

Select your language: esenfrruro

Wewnątrz sektora rynku nieruchomości można znaleźć różne faktory i elementy, które odróżniają tę dziedzinę od innych poprzez jej specyfikę i szczególne cechy, które ją określają.

Pośród tych cech sektora rynku nieruchomości istnieje jedna, która zawsze jest powodem komentarzy profesjonalistów z branży, a mianowicie wysoki stopień indywidualizmu agenta nieruchomości.

Agent nieruchomości to wysoce indywidualistyczny typ zawodowca, szczególnie porównując go z przedstawicielami innych zawodów i z pewnością nie jest to przypadek, albowiem przypadki nie istnieją, gdyż wszystko ma uzasadnioną przyczynę.

Pośród przyczyn, które powodują silny indywidualizm agenta nieruchomości znajdziemy fakt, że jego produktywność zależy od jego własnych osiągnięć, oznacza to, że rezultatem jego pracy jest ilość sprzedanych nieruchomości.

W sytuacji, kiedy agent nieruchomości będzie rozwija swoją działalność zawodową w bezpośrednim powiązaniu z biurem nieruchomości zrozumie, że musi zmodyfikować swoje indywidualistyczne podejście, aby w ten sposób móc zintegrować się pomyślnie z organizacją.

Jego indywidualizm może przekształcić się w czynnik limitujący, który potencjalnie jest związany z rozwojem aktywności zawodowej i w konsekwencji zaszkodzić jego interesom, nie zapominając, że będzie to miało również negatywny wpływ na biuro nieruchomości.

Powinno się tu dokonać rozróżnienia opartego na dwóch łatwo wykrywalnych realiach zawodowych w sektorze rynku nieruchomości:

  1. Agent nieruchomości, który zawsze pracował w sposób samodzielny (tzw. wolny strzelec) i jest tylko powiązany z biurem nieruchomości.
  2. Agent nieruchomości, który od początku swojej kariery był powiązany z biurem nieruchomości i w ten sposób rozwijał się, jako profesjonalista.

1 – Agent nieruchomości, który od początku swojej kariery pracował samodzielnie i decyduje się współpracować na pełnym etacie z biurem nieruchomości zauważy, że przynależenie do organizacji to coś zupełnie innego, albowiem znajdzie tam określone reguły organizacyjne.

Wyżej wspomniane zasady organizacyjne biura nieruchomości z pewnością są specyficzne dla każdego biura, ale zawsze, w ten czy w inny sposób, biuro nieruchomości posiada własne sposoby zarządzania swoją organizacją.

Częste, w przypadku tego typu agentów nieruchomości jest traktowanie pozostałych agentów bardziej jako konkurentów, aniżeli kolegów z pracy, z którymi można generować pozytywne synergie.

Niezależny agent nieruchomości, który jest powiązany z biurem nieruchomości, powinien zacząć przyswajać sobie nową metodologię organizacyjną pracy i szybko dostosować się do zmiany scenerii zawodowej, w której przyszło mu pracować.

2 – Agent nieruchomości, który od początku swojej kariery był związany z biurem nieruchomości pracując w nim aktywnie, zazwyczaj posiada odmienny profil od wyżej opisanego.

Wynika to z faktu, że ten typ agenta nieruchomości był od początku swojej kariery zawodowej związany z założeniem organizacji szczególnie nastawionej na pracę w zespole, współpraca z kolegami z biura nieruchomości to immanentny element jego pracy, który zwiększa jego wydajność.

Jak wykorzystać indywidualizm agenta nieruchomości?

inmobiliaria revisiones

Bardzo ważne w tym momencie jest nie mylić wyżej wspomnianego z profesjonalnymi technikami motywacyjnymi zastosowanymi przez biuro nieruchomości.

Jakikolwiek właściciel albo dyrektor biura nieruchomości, zdając sobie sprawę z indywidualistycznej charakterystyki, która zazwyczaj opisuje agenta nieruchomości będzie starał się wykorzystać ten fakt, aby zwiększyć ogólną produktywność firmy.

Sęk tkwi w tym, w jaki sposób wykorzystać wyżej wspomniane indywidualistyczne podejście każdego agenta nieruchomości powiązanego z firmą, aby w ten sposób osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty?

Jedną kwestią jest stymulowanie konkurencji między agentami biura nieruchomości, a drugą, zupełnie odmienną, jest uczynienie biura nieruchomości polem walk i sporów. 

Bardzo prawdopodobne, że dla świeżo upieczonego agenta nieruchomości albo właściciela nowo otwartego biura nieruchomości to, o czym wyżej wspomnieliśmy może okazać się przesadą, aczkolwiek z pewnością nią nie jest.

Wręcz przeciwnie, jeśli istnieje jakiś typ firmy albo organizacji, gdzie temat indywidualizmu jest łatwo wykrywalny i zarazem może on być powodem do zmartwień, to jest to bez wątpienia przypadek biura nieruchomości.

Wcześniej wspomniany powód do zmartwień wynika z indywidualistycznego nastawienia agenta nieruchomości, które może się zmienić w czynnik ograniczający produktywność biura nieruchomości.

Z pewnością nie jest łatwym zadaniem dla właściciela albo dyrektora biura nieruchomości zarządzanie takimi przypadkami, dlatego konieczne jest skorzystanie ze specjalnych metod przeznaczonych do takich zadań.

Efektywność, skuteczność i asertywność w jakimkolwiek biurze nieruchomości albo firmie są determinującymi aktywami. Wyżej wspomniane aktywa, rozumiane, jako takie, a nie, jako zwykłe elementy całości, opierają się na cechach i postawie każdego agenta nieruchomości.

Suma indywidualności razem z każdym aktywem wyżej opisanym, gdzie indywidualność reprezentuje każdego agenta nieruchomości, staje się niematerialnym zasobem biura nieruchomości.

Fakt ten biuro, jako organizacja powinno zrozumieć, aby móc uzyskać pozytywne rezultaty. Skuteczne zarządzanie zasobami zarówno materialnymi jak i niematerialnymi staje się kluczowym czynnikiem odnośnie produktywności biura nieruchomości.

Jak osiągnąć produktywny zespół agentów nieruchomości?

mejora continua

  • Zaplanować i wdrożyć strategię.

Zaplanowanie i wdrożenie strategii przez biuro nieruchomości, aby osiągnąć swój cel, co oznacza stworzenie zespołu skutecznych agentów nieruchomości, nie tylko jest pierwszym krokiem do uzyskania tego celu, lecz również wyznaczy filozofię organizacyjną wewnętrznego zarządzania firmą.

Biuro nieruchomości powinno być świadome faktu, że najskuteczniejszą formą ogólnego zwiększenia produktywności jest skupienie się na wydajności każdego agenta nieruchomości i każda jednostka powinna być dodana do ogółu zespołu, aby w ten sposób przekroczyć ustalone ograniczenia produktywności.

  • Formy komunikacji agenta nieruchomości.

Skuteczna komunikacja wewnątrz biura nieruchomości jest kluczowym czynnikiem, aby osiągnąć dobry poziom jedności. Zintegrowany zespół agentów nieruchomości to zespół produktywny, aby sprawić, że grupa profesjonalistów może się między sobą porozumieć to trzeba konkretnie określić kody komunikacji organizacyjnej.

Zintegrowanie zespołu biura nieruchomości zapewnia ich członkom możliwość przyczyniania się do czegoś ważniejszego niż indywidualne potrzeby każdego z nich.

Im bardziej zintegrowany będzie zespół agentów nieruchomości, tym bardziej będzie on produktywny i zarazem biuro nieruchomości odniesie z tego powodu korzyści.

  • Wyznaczyć obowiązki agenta nieruchomości.

Agent nieruchomości powinien być świadomy swoich obowiązków jak również biuro nieruchomości powinno być w stanie je wyznaczyć, a przede wszystkim, powinno potrafić wykryć te zdolności, które wyróżniają każdego agenta nieruchomości w zespole.

Każda indywidualność wnosi pewien element, a fakt zsumowania ich sprawia, że zespół biura nieruchomości jest bardziej skuteczny i tym samym bardziej produktywny.

To zadanie polegające na wykryciu indywidualnych zdolności i analizie każdego agenta nieruchomości i przede wszystkim zrozumienie, w jaki sposób mogą być one cennym wkładem dla zespołu biura nieruchomości.

  • Ustanowienie skutecznego przywództwa w zespole biura nieruchomości.

Zespół agentów nieruchomości powinien posiadać przywódcę i być zarządzany poprzez lidera, który powinien przekazywać w sposób skuteczny jasną wizję organizacyjną biura nieruchomości.

Najskuteczniejszy lider to ten, który potrafi wykorzystać to, co najlepsze w każdym indywidualiście jak i w całym zespole agentów nieruchomości. Powinien on pogłębiać zdolności każdego agenta nieruchomości i motywować go, jak również powinien on robić to samo odnośnie całego zespołu.

Lider zespołu agentów nieruchomości powinien być w stanie skutecznie skanalizować zdolności każdego agenta nieruchomości w kierunku ogólnego celu zespołu, który oznacza wzrost ogólnej produktywności biura nieruchomości.

W celu zwiększenia indywidualności każdego agenta nieruchomości, na rzecz większych celów, konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków, a one same powinny być zarządzane przez biuro nieruchomości rozumiane bardziej, jako organizację niż firmę.

W tym ujęciu koncepcja organizacyjna biura nieruchomości ma kluczowe znaczenie jak i specjalistyczne szkolenia związane z zarządzaniem zespołem i rozwojem zdolności każdego agenta nieruchomości.

Biuro Nieruchomości Costa Invest od samego początku swojego istnienia utrzymuje bardzo dobrze określoną filozofię organizacyjną w tej kwestii, mając na celu zwiększenie zdolności każdego agenta nieruchomości poprzez konkretne szkolenia.

Szkolenie każdego agenta nieruchomości rozumie się tu jako inwestycję, która pozwala na stworzenie wysoce wykwalifikowanego zespołu agentów nieruchomości.

Comments are closed.

Check Also

Zarządzanie zebraniem w biurze nieruchomości.

Select your language: W celu zorganizowania skutecznego cotygodniowego zebrania w biurze n…