Home Coaching Nieruchomości @pl Agent nieruchomości i jego umiejętności społeczne.

Agent nieruchomości i jego umiejętności społeczne.

Select your language: esenfrruro

Agent nieruchomości, który jest ekspertem w umiejętnościach społecznych jest zarazem wprawnym negocjatorem, skutecznym sprzedawcą i typem profesjonalisty, z którym każde biuro nieruchomości chce współpracować. Generuje on pozytywne synergie w swoim otoczeniu i jest cennym aktywem dla biura nieruchomości.

Istnieje wiele strategii mających na celu polepszenie umiejętności społecznych agenta nieruchomości, ale decydującym czynnikiem jest, w ten czy w inny sposób, sam agent i jego sposób kontaktowania się z otoczeniem.

Każdy posiada pewien stopień opanowania umiejętności społecznych, przynajmniej tych najbardziej podstawowych potrzebnych do integracji ze społeczeństwem, chociaż dla agenta nieruchomości nie są one wystarczające.

Agent nieruchomości powinien stać się autentycznym ekspertem w dziedzinie umiejętności społecznych, aby rozwijać się w sposób satysfakcjonujący i stać się cennym nabytkiem dla biura nieruchomości.

Agent nieruchomości, który posiada umiejętności społeczne jest nie tylko skutecznym sprzedawcą, ale również stwarza pozytywne synergie na poziomie organizacyjnym w biurze nieruchomości.

Potrafi nie tylko stworzyć pozytywne relacje zawodowe z klientami biura nieruchomości, ale również jest w stanie nawiązać zdrowe relacje interpersonalne z kolegami z pracy.

Agent nieruchomości, jak każda inna osoba, nabywa w trakcie rozwoju psychoseksualnego serie umiejętności społecznych.

Wyżej wspomniane umiejętności społeczne są częściowo nabyte jako wynik uwarunkowań rodzinnych, szkolnych i społecznych, a inne są rozwijane przez samą jednostkę.

Użycie i maksymalne wykorzystanie swoich umiejętności społecznych jest kluczowe dla agenta nieruchomości, ponieważ pozwoli mu rozwinąć się w sposób satysfakcjonujący na poziomie zawodowym i zarazem jego życie osobiste również bardzo na tym zyska.

Relacje międzyludzkie są zawierane na wszystkich poziomach i obszarach działania jednostki, i jest to uwarunkowane cechami społecznymi jednostki i jako potrzeba zaadoptowania się w sposób satysfakcjonujący z otoczeniem.

Bardzo trudna jest ucieczka od bycia częścią społeczeństwa, a umiejętności społeczne zawsze będą czynnikiem, które wyróżnią daną jednostkę, odróżnią ją albo w sposób pozytywny albo negatywny.

W szczególnym przypadku agenta nieruchomości, bycie ekspertem w zakresie umiejętności społecznych nie tylko zwiększy poziom skuteczności sprzedaży nieruchomości, lecz również ułatwi mu znacznie zaangażowanie się i stwarzanie pozytywnych synergii ze swoimi kolegami z biura nieruchomości.

Agent nieruchomości pozbawiony zdolności społecznych.

coaching onboarding

Umiejętności społeczne są nabyte, przekazywane i są częścią cech osobowości agenta nieruchomości. Podczas różnych etapów rozwoju psychoseksualnego nabywa się wyżej wspomniane umiejętności społeczne i rozwijają się one albo i nie.

Różne poziomy uwarunkowania, na które jest wystawiony agent nieruchomości od okresu dzieciństwa również mają wpływ na stopień umiejętności społecznych jakie będzie on posiadał.

Pierwszym jest rodzina, która scementuje jego osobowość, kolejnym edukacja, która go ukształtuje, a ostatnim i trzecim poziomem jest społeczeństwo, które określi czy posiada on umiejętności społeczne czy nie.

Niezależnie od tego jaki byłby ten proces i zmienne z niego wynikające zaistniałe w trakcie przejścia trzech etapów uwarunkowania, których doświadczył agent nieruchomości, możemy znaleźć dwie główne przyczyny, z powodu których brakuje mu skutecznych umiejętności społecznych:

1 – Agent nieruchomości nie miał bezpośredniego kontaktu z modelem nauczania związanego z umiejętnościami społecznymi, co było spowodowane brakami w nauce tych umiejętności. Miało to miejsce prawdopodobnie w etapach uwarunkowań rodzinnych i/lub edukacyjnych.

2 – Agent nieruchomości posiada umiejętności społeczne, ale nie udaje mu się ich skutecznie wykorzystać, ponieważ jego zachowanie hamowane jest przez różne czynniki, które na niego wpływają.

Zasadniczo mówiąc agent nieruchomości, który nie prezentuje wysokiego poziomu umiejętności społecznych, nie został ich nauczony i nie potrafi ich używać z powodu czynników, które hamują ten proces.

W jaki sposób agent nieruchomości może poprawić swoje umiejętności społeczne?

Agent nieruchomości może oczywiście poprawi swoje umiejętności społeczne, a w tym celu, przede wszystkim, powinien przeanalizować swoje braki i mocne strony związane właśnie z nimi.

W momencie, gdy agent nieruchomości odkryje swoje słabości i mocne strony związane z umiejętnościami społecznymi to będzie w stanie zastosować strategie, które je polepszą i /lub wzmocnią.

Bardzo ważne jest, żeby agent nieruchomości był świadomy swoich umiejętności społecznych, a przede wszystkim, żeby umiał wykryć swoje braki, które nie pozwalają mu się rozwijać w sposób satysfakcjonujący, zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i osobistej.

Ważne jest również, żeby agent nieruchomości izolował swoje mocne strony związane z umiejętnościami społecznymi, aby je wzmocnić i uzyskać z nich maksymalne korzyści.

Stopień opanowania umiejętności społecznych jaki osiągnie agent nieruchomości, będzie kluczowy dla zawarcia zdrowych relacji międzyludzkich, jak również dla rozwoju zawodowego na wszystkich poziomach działania.

Kiedy mówimy o umiejętnościach społecznych musimy przyjrzeć się zachowaniu agenta nieruchomości we wszystkich obszarach, na których on funkcjonuje czyli zawodowym, rodzinnym i społecznym.

Jak również przeanalizować inne elementy powiązane z umiejętnościami społecznymi, które agent nieruchomości może polepszyć, takie jak: sposób komunikacji, poziom inteligencji emocjonalnej i wrażliwości bądź swojej asertywności.

Agent nieruchomości, jak każda inna osoba, powinien dążyć do poprawy swoich umiejętności społecznych biorąc pod uwagę swoje szczególne potrzeby, które będą uzależnione od okoliczności.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że w celu opanowania umiejętności społecznych konieczne jest zrobienie tego poprzez jawne zachowanie w konkretnym kontekście.

W związku z tym agentowi nieruchomości o wysokim poziomie w dziedzinie umiejętności społecznych uda się wyrazić swoje opinie w sposób jasny i skuteczny używając argumentów jako narzędzia i stosując aktywne słuchanie jako formy komunikacji.

Agent nieruchomości, który jest skuteczny w sprzedaży, ale nieskuteczny, kiedy trzeba nawiązać zdrowe relacje z współpracownikami w biurze nieruchomości jest częstym przypadkiem.

Przypadek agenta nieruchomości skutecznego w sprzedaży i w kontaktach z klientami stanowi duży atut dla biura nieruchomości jako firmy, ale jeśli nie uda mu się nawiązać kontaktu z kolegami z pracy to w średnim i długim okresie stanie się to powodem konfliktu, co z pewnością będzie miało negatywny wpływ na biuro nieruchomości jako organizację.

W sytuacji opisanej powyżej decydującym czynnikiem jest oczywiście model organizacyjny przyjęty przez biuro nieruchomości. Jest to istotne, ponieważ, między innymi, to właśnie model organizacyjny zastosowany przez biuro nieruchomości wyznaczy normy wewnętrznych relacji w biurze.

Chociaż prawdą jest, że środowisko agentów nieruchomości, a szczególnie to w biurze nieruchomości, bywa pełne konkurencji i indywidualizmu, co nie usprawiedliwia jednak braku szacunku albo uprzejmości jako sposobu na zawieranie relacji międzyludzkich między członkami w organizacji.

Profesjonalny agent nieruchomości korzysta ze swoich umiejętności społecznych, aby osiągnąć większą sprzedaż nieruchomości jak i po to, żeby zaangażować się w zdrowy sposób w obszarze działalności biura nieruchomości.

Comments are closed.

Check Also

Zarządzanie zebraniem w biurze nieruchomości.

Select your language: W celu zorganizowania skutecznego cotygodniowego zebrania w biurze n…