Home Wynajem Co jest niezbędne aby wynająć nieruchomość w Hiszpanii.

Co jest niezbędne aby wynająć nieruchomość w Hiszpanii.

Select your language: es fr ro

W przypadku wynajmu nieruchomości w Hiszpanii podpisanie umowy najmu jest obowiązkowe, a właściciel i najemca muszą przedstawić różne dokumenty w celu identyfikacji stron i wynajmowanej nieruchomości.

Umowa ta zapewnia właścicielowi nieruchomości opłacenie czynszu, a najemcy możliwość mieszkania w wynajmowanej przez niego nieruchomości.

Dokumenty potrzebne do wynajęcia nieruchomości.

Zarówno właściciel nieruchomości, jak i najemca, jeśli są osobami fizycznymi (nie firmami), muszą przedstawić swoje dokumenty tożsamości do podpisania umowy najmu.

 • Obywatele hiszpańscy.

W celu podpisania umowy najmu obywatele Hiszpanii mogą przedstawić swój DNI (krajowy dokument tożsamości) lub NIF (numer identyfikacji podatkowej).

 • Cudzoziemcy.

W przypadku cudzoziemców, aby podpisać umowę najmu, muszą przedstawić oni swoje NIE (numer identyfikacyjny cudzoziemca), kartę pobytu lub ważny paszport.

Dokumenty dot. Nieruchomości potrzebne do jej wynajęcia.

Oprócz dokumentów właściciela i najemcy, aby podpisać umowę najmu, musisz przedstawić dokumentację wynajmowanej nieruchomości.

 • Sprawdzenie własności nieruchomości.

Jeśli najemca chce zweryfikować własność właściciela nieruchomości do wynajęcia, może poprosić o odpowiednik księgi wieczystej lub certyfikat z rejestru gruntów.

 • Sprawdzanie charakterystyki nieruchomości.

Po zidentyfikowaniu nieruchomości można zweryfikować, czy cechy nieruchomości odpowiadają cechom odzwierciedlonym w umowie najmu i / lub pokrywają się z cechami wyrażonymi w czasie wizyty.

 • Certygikat wydajności enegetycznej.

Właściciel wynajmowanego mieszkania musi przedstawić świadectwo energetyczne mieszkania (stopień efektywności energetycznej nieruchomości).

 • Nieruchomość wolna od długów.

Najemca może również poprosić właściciela nieruchomości o przedstawienie dokumentów gwarantujących, że nieruchomość nie posiada długów ani zaległości (podatki, prąd i usługi wodne itp.).

Dokumenty najemcy mieszkania.

Aby podpisać umowę najmu, najemca oprócz osobistego dokumentu tożsamości musi przedstawić inne rodzaje dokumentów.

 • Dokumenty gwarantujące zapłatę czynszu.

Właściciele zazwyczaj proszą najemców o przedstawienie dokumentów gwarantujących ich wypłacalność (lista płac, wyciąg bankowy lub inne dokumenty potwierdzające ich zdolność do zapłaty czynszu).

 • Dodatkowe zabezpieczenia wynajmu.

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów, w celu zagwarantowania wypłacalności najemcy, mogą być wymagane dodatkowe zabezpieczenia, takie jak gwarancja osobista lub bankowa.

 • Wynajem sezonowy.

Opłaty za wynajem krótkoterminowy są zróżnicowane, co oznacza, że od najemców krótkoterminowych wymagane mogą być ​​inne rodzaje dokumentów.

Niektórzy właściciele proszą krótkoterminowych najemców o złożenie umowy o pracę, a jeśli prowadzą działalność na własny rachunek (samozatrudnienie), kopię rachunku zysków i strat.

 • Zmiana własności dostarczanych do nieruchomości usług.

Najemcy muszą dokonać zmiany własności usług mieszkaniowych (energii elektrycznej, wody itp.), Dlatego konieczne jest okazanie certyfikatu własności rachunku bankowego w celu utworzenia polecenia zapłaty, by wspomniane usługi zostały upłącane w terminie.

 • Potwierdzenie depozytu.

Właściciel wynajmowanej nieruchomości musi przedstawić pokwitowanie wpłacone przez najemcę w formie depozytu lub gwarancji po jej złożeniu.

Costa Invest oferuje swoim klientom, zarówno właścicielom wynajmującym ich nieruchomości, jak i najemcom, dział zarządzania wynajmem i dział prawny; odpowiedzialny za zapewnienie przejrzystości procesów wynajmu nieruchomości.

Costa Invest ® Spółka zarządzająca nieruchomościami turystycznymi EGVT-794-A

Comments are closed.

Check Also

Jak przygotować nieruchomość pod wynajem.

Select your language: Dla właścicieli nieruchomości poprawa ich atrakcyjności jest bardzo …